Bij de Les — Jrg. 8 (december 2012) Nr. 10

5 Colofon

5 “Het kabinet viel, dit jaar. De crisis zette door. Nederland ging naar de stembus …”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Vertel me je verhaal en ik weet wie je bent
Els van Osch
AStoryboarding is een narratief filmische techniek die kan worden ingezet voor de begeleiding van leerlingen en studenten. Door de aanpak reikt het verder dan loopbaangesprekken en komt het dichter bij de identiteit en achtergronden van leerlingen dan andere begeleidingsvormen.

10 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Merewade College eerste alcoholvrije school
– Voltijdstudie Ondernemen
– Meer jongeren zonder werk
– School van 8 tot 17
– Serious Request
– Hogeschool Rotterdam helpt bij profielwerkstuk ( www.hogeschoolrotterdam.nl/profielwerkstuk )
– Ministerie knabbelt aan lumpsum ( www.aob.nl/doc/sluipendebezuinigingen.pdf )
– NVS-NVL blij met ov-kortingskaart mbo-studenten
– Doorstroomcijfers op kwaliteitkaart vo-scholen

11 “Doorstroomcijfers behoren een criterium te zijn voor een goede school”
STELLING VAN DE MAAND

Door een fout stond in de maand november niet de juiste stelling op de website van NVS-NVL. Met de plannen van het nieuwe kabinet blijft deze stelling echter onverminderd actueel. We horen daarom in december graag uw mening op bovenstaande stelling.

12 Warm huiskamergevoel bij decanenkring
Marieke Snippe
Omdat de decaan binnen school vaak een bijzondere en eigen positie bekleedt, kan overleg met decanen van andere scholen prettig zijn het helpt om inspiratie op te doen en lijnen kort te houden. Regionale decanenkringen bieden deze mogelijkheid. Twee enthousiaste kringvoorzitters vertellen over het nut van de kringen.

14 Kiezen met al je ikken
Paul Beekers & Aat van der Harst
Binnen LOB is steeds meer aandacht gekomen voor leren kiezen als competentie op zichzelf. Maar hoe word je keuzecompetent? De benadering van kiezen als een innerlijk gesprek tussen verschillende stemmen of kanten in onszelf lijkt een vruchtbare ingang.

16 De vruchten van drie jaar Stimulering LOB
Nadia Tan
In 2009 startte op initiatief van de VO-raad een project om schoolleiders, decanen en mentoren te ondersteunen met LOB op hun school. Drie jaar Stimulering LOB leverde flink wat interessante producten op, waarvan de LOB-scan misschien wel de belangrijkste is.

18 Op een verkeerd spoor
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
Sommige leerlingen zijn juist te zeker over zichzelf en hun toekomstvisie.

19 Winnaars Bij de Les verhalenwedstrijd 2012
Friso Vonder, zorgcošrdinator uit Alkmaar, schreef het beste verhaal in de Bij de Les verhalenwedstrijd. Tijdens het NVS-NVL decanencongres ‘Aansluiting gezocht’ op 8 november in de Hogeschool van Utrecht werd hij in het zonnetje gezet.

20 Een indianenverhaal
Friso Vonder
De winnaar van de verhalenwedstrijd.

21 Bijbaantje
Anne-Marie Verburg
Tweede prijs van de verhalenwedstrijd.

22 Lisa
Frans Meeuwsen
Derde prijs van de verhalenwedstrijd.

23 Stemmen begeleiden
BEROEPEN EN BRANCHES
Truda Zijp
Een interview met Marty de Bruijn die stemregisseur is.

24 Kindercoaching is een kunst
Jeanette Bakker
Een kindercoach loopt een tijdje mee met kinderen met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Kindercoaching is vooral oplossings- en toekomstgericht en gaat uit van de situatie die voor het kind actueel is. Zodat het kind zelf kan ontdekken hoe het een positieve verandering in gang kan zetten.

26 Verwend of verwaarloosd?
Willem de Jong
Een verongelijkte, eisende toon van een leerling in een gesprek: hier klopt iets niet! Problematisch verwende kinderen Žn hun ouders kunnen het je soms behoorlijk moeilijk maken. Niet iedereen beseft dat extreem verwennen in feite een soort verwaarlozing is. Het is vooral zaak de ouders aan te pakken.

28 Problemen met genotsmiddelen signaleren
Marianne Maat & Jeroen Lammers
IHet gebruik van alcohol en drugs staat bij jongeren meestal niet op zichzelf. Leefstijl en vrienden vormen een grote invloed. Hoe ga je een gesprek aan met een jongere die zich al een tijdje anders gedraagt dan normaal en misschien signalen afgeeft die wijzen op problemen door alcohol- of drugsgebruik?

30 De dag van de zorgcošrdinator
Op de dag van de zorgcošrdinator op 22 november in Den Bosch presenteerde NVS-NVL weer twee nieuwe brochures:
– De gewaardeerde zorgcošrdinator – De zorgcošrdinator in fuwasys
– Taak en competentieprofiel voor zorgcošrdinatoren in het MBO

31 De zorgcošrdinator haalt ze van ver: over epifanie‘n
COLUMN
Martenjan Poortinga

32 Pesten werkt door tot in volwassenheid
Herberd Prinsen
Pesten heeft invloed op de rest van een mensenleven. Wat kun je als school doen om pesten te voorkomen?

33 “..En als dat stelletje Neanderthalers je pesten…”
CARTOON

Leen Baars

36 Alle artikelen van Bij de Les 2012 op een rij…

37 Iedereen gemotiveerd!
ENERGIZER
Ivo Mijland

38 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– LOB College Reeks: Verdiepen en inspireren
Social media in school
Beginnende decaan
Conferentie ‘Gebundelde kracht in een kansrijke mbo’
– De
school draait door: speeddate sessies
Kindermishandeling – pak aan!
NOT-beurs 2013
– Meer grip op grensoverschrijdend en agressief gedrag bij pubers