Bij de Les — Jrg. 8 (april 2012) Nr. 4

Thema: JONGENS / MEISJES

5 Colofon

5 “Het denken in hokjes en kaders is ons, de werkende mens van de eenentwintigste eeuw, op het lijf geschreven…”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Het leven als een wedstrijd / Is ADHD wel een stoornis?
THEMA
Gera Stuurwold
Wat is er aan de hand met onze jongeren? Hoe komt het dat ze indicaties voor ‘zware zorg’ de laatste jaren zo fors stegen= Een interview met hoogleraar Trudy Dehue.

10 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock
– Voorzieningen instroom migrantenkinderen
Registerleraar.nl (www.registerleraar.nl) open
– Succesvolle aanpak vsv
– Homo-emancipatie op school
– Brochure Ouders en school!
– Kans van slagen voor wiskunde
– Dossier Uithuisplaatsing
– Prijs van de Duitse taal
– De rouwende school
– Online professionaliseren over nieuwe media
– Kenniscentrum Moderne Klassieken
– Loten voor vo kan in Almere
– School hoeft niet leuk te zijn
– Playing for Success 15+
– Extra plaatsen medische studenten
– Vmbo succesvoller


12 De andere rol van de loopbaanadviseur
Johan Hoekstra
Als de docent ook loopbaanbegeleider is, wat is dan nog de rol van de tweedelijns loopbaanadviseur?

15 Zijn jongens slimmer dan meisjes?
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
In dit nummer van Bij de Les staan jongens en meisjes centraal. Met dit in het achterhoofd keek ik ter inspiratie voor mijn column naar de BNN televisieuitzending van de Nationale IQ test.

16 Talentontwikkeling in de 21e eeuw / Nieuwe blik op genderbewustzijn
THEMA
Ad Bijlard
LOB gaat goed. Maar wat we over het hoofd zien, zijn de stereotype denkbeelden over de rollen van man en vrouw.

18 Wiskunde C krijgt eindelijk eigen plek
THEMA
Hielke Peereboom
Meer helderheid over de vier soorten wiskunde maakt het kiezen makkelijker. Een analyse en een vooruitblik op de landelijke invoering van nieuwe examenprogramma’s.

20De onbewuste typering van mannelijk en vrouwelijk in LOB belemmert leerlingen in hun talentontwikkeling”
STELLING VAN DE MAAND
En de uitslag van de stelling van de vorige keer.

21 Terugblik studiedag Team Academie 3 november 2011 / Op school je wereldreis verdienen
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Jeanette van Dijk
Team Academie en Roosevelt Academy Zeeland.

22 Zit meidenvenijn in de genen?
THEMA
Gerard van der Weide
Meiden trekken elkaar de haren uit het hoofd, maar hun moeders kunnen er ook wat van, is de ervaring van Kanjertrainingen.

24 Aandacht voor genderverschillen bij seksuele vorming / Make the difference
THEMA
Kim Peeters
Aandacht bij seksuele begeleiding voor de verschillen tussen jongens en meisjes. Zie de jongens niet over het hoofd. Wees positief en snijd thema’s aan waar ze belangstelling voor hebben.

26 Jongens in de knoop
THEMA
Willem Heuves
Jongens puberen anders dan meisjes: een overzicht.

28 Leerlingen hebben hun Right2Choose
THEMA
Leyla ‚inibulak
Een nieuwe handleiding biedt houvast bij het signaleren en bespreken van het taboe huwelijksdwang.

30 Gevolgschade van ADHD bij meisjes
THEMA
Cathelijne Wildervanck
Omdat druk en warrig gedrag bij meisjes veel minder geaccepteerd is, zullen ze zich eerder proberen aan te passen. Met alle problemen van dien.

32 Wie zit er op de fiets?
NASCHRIFT
Gerrit Witteveen
Gijs van de Beek schreef het laatste artikel van een reeks die Gerrit Witteveen opende en waarin integrale begeleiding wordt vergeleken met het versnellingssysteem van een fiets. maar wie zit er op de fiets, was de klemmende vraag van Van de Beek. En waar ligt de finish, voegt Witteveen eraan toe.

33 Zorgcošrdinator predikt revolutie
COLUMN
Maarten-Jan Poortinga

34 Invloed van het onderbewuste op ons gedrag
Inge Hummel

Een relatief eenvoudige vraagmethodiek zorgt voor indrukwekkende resultaten bij probleemkinderen.

35 “Je bent een stoorzender in deze klas…”
CARTOON
Leen Baars

37 De wraak van de kangoeroe
ENERGIZER
Ivo Mijland

38
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– NVS-NVL Speeddate sessies
Training vertrouwenspersonen
– Beginnende decaan
– ICT Decanendag
– Veiligheid voorop!
– Angst … het verborgen geheim onbegrepen angst bij kinderen en jongeren
– Social Media en seksualiteit
– Decanencongres NVS-NVL Aansluiting gezicht
– Dag van de Zorgcošrdinator