Bij de Les — Jrg. 7 (oktober 2011) Nr. 8

Thema: DE REALITEIT VAN DE OPEN DAGEN / STUDIEKEUZE

5 Colofon

5 “Er gebeurt van alles ….”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)
“Er gebeurt van alles om ons heen. De oude staten dreigen om te vallen. De eerste open dagen staan voor de deur, gemotiveerd verplicht, interesctoraal, groene lycea, leerlingbegeleider….”

6 Nog even niet kiezen in het intersectoraal vmbo
THEMA
Truda Zijp
Ruim honderd vmbo’s zijn gestart met intersectoraal onderwijs waarin zij de sectoren techniek, zorg en economie combineren. Leerlingen stellen het kiezen van een richting uit en ori‘nteren zich langer op meerdere beroepsmogelijkheden. Het ontdekken van hun talenten speelt daarbij een belangrijke rol.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Model gedragscode
– Laag en hoog opgeleid
– Plusvoorziening wen zorgstructuur
– Meer experimenteren
– Student en schadevergoeding
– Tweetalige baby’s
– Expertisecentrum jongens vs. meisjes
– Niks minder profielen
– Rugzakje toch naar vo
– Roken voor meisjes
– Belgen willen toelatingstest
– Docent beboet voor traag corrigeren
– Gids voor internetdummies
– Facebook stimuleert verslaving
– Pillen afgeschoven op leraar
– ‘fout in wet tweede studie’
– Mbo-spijbelaars aangepakt
– ING verlaagt pinlimiet jongeren
– Jongerenlintje 2011
– Nooit meer lezen
– Fitte bruggers
– Op een onbewoond eiland
– Go VMBO
– Minder hbo-succes?
– Sekse met stip op 1
– Studieland Nederland populair
– Radboud en Delft OK
– Dreigende leegloop vmbo techniek
– Arbeidsmarkt stabiliseert
– Meidenvenijn
– Jongeren in bouw en infra
– Info voor Rotterdamse decanen
– Minder mannen
– Lerarentekort groot probleem
– Handboek voor leraren
– Autisme en gamen
– Vuist tegen bureaucratie ouderbijdrage
– Werkgevers en jongeren

14 Open dagen hoe organiseer je ze?
THEMA
Marieke Snippe
De eerste ronde open dagen staat weer voor de deur. D kans om leerlingen kennis te laten maken met verschillende vervolgopleidingen. Instellingen zijn gastvrij en maken graag een goede indruk. Maar hoe organiseer je deze bezoeken als school?

16 Goed voorbereid kiezen / Open dagen in het hbo
THEMA
Gera Stuurwold
Uitnodigende websites, filmpjes op Youtube – aspirant-studenten kunnen op allerlei manieren thuis informatie krijgen over een studie. Maar wat het populairst blijft, is de Open Dag. De bezoekersaantallen groeien, en niet alleen jongeren komen erop af, maar ook hun ouders.

18 Help mijn kind gaat studeren! / Ouderendag op de universiteit
THEMA
Gerard Hogendoorn
Aanstaande studenten zijn jongvolwassenen die hun zaakjes zelf zouden moeten regelen. Maar de realiteit is dat ouders zich steeds vaker en intensiever bezighouden met de studiekeuze van hun kind. Daarom besloot de Erasmus Universiteit die ouders uit te nodigen voor een kijkje achter de schermen.

20 Dromen aan diggelen of meer realiteitszin?
THEMA
Emmy Viezee-Fock
Het is prettig als jongeren heel uitgesproken zijn over hun vervolgopleiding. Toch is het juist voor deze groep zinvol om open dagen of andere informatiebijeenkomsten bij te wonen. De grote droom blijkt namelijk niet altijd te stroken met de werkelijkheid. Ook niet als je over de grens gaat kijken.

23 Talent
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

24 Het Groene Lyceum / Alternatieve route naar het hbo
THEMA
Gera Stuurwold
In 2007 zag het Groene Lyceum het levenslicht. Goed nieuws voor leerlingen met een havo- of vwo-advies die graag de handen laten wapperen. Naast dit eerste initiatief in het Groningse Winsum zijn er inmiddels Groene Lycea op zeven locaties in Nederland. Een verdere uitbreiding staat op stapel.

26 Sierteelt biedt talloze mogelijkheden
THEMA
Truda Zijp
De sierteelt in Nederland moet flink investeren om aan personeel te komen. Jongeren hebben vaak geen idee van de grote verscheidenheid aan banen in deze branche. Daarom werken verschillende scholen en bedrijven samen om leerlingen te laten kennismaken met de groensector. De Kamer van Koophandel biedt daarbij ondersteuning.

28 Open dagen geven onvoldoende feitelijke informatie over de vervolgopleiding
STELLING VAN DE MAAND

29 Nieuwe studiedagen in dit schooljaar
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Tessa Leonhard
Naast een aantal ‘gouwe ouwe’ studiedagen zijn er ook nieuwe studiedagen in het programma opgenomen.

30 De mannelijke touch in het onderwijs
Ineke Schaveling
Feminisering van het onderwijs, meesters in het primair onderwijs of jongens op de pabo. Thema’s die aan alle kanten zijn belicht, beschreven en onderzocht. Jongens hebben zelf ook hun stem laten horen. Het is nu tijd voor actie met de universitaire pabo.

32 Een roc waar je in uniform loopt
THEMA
Janne-Corien de Goeij-Brons
De politieopleiding is meestal niet het eerste waar de omgeving aan denkt als het over de toekomst van het kind gaat. Ouders zien vooral de gevaarlijke kant van het vak, broerlief heeft iets teveel verkeersboetes en daardoor een negatief beeld van oom agent. Herkent u de leerlingen die geschikt zijn voor een baan met opleiding bij de politie?

34 Maak verbinding met het netwerk van een ander
Ivo Mijland
Hoe verkomen we dat we alleen maar willen behoeden, bekeren of beschermen? Om verbinding te maken met het wifi van een ander, heb je een netwerk sleutel nodig. Die sleutel geeft je toegang tot zijn of haar systeem. In gesprekken met mensen is het niet anders. Je hebt de sleutel van de ander nodig om tot ontmoeting te kunnen komen.

37 Ieder jaar anders?
COLUMN
Hugo van Gendt

38 Leerlingbegeleider: verdwijnend erfgoed?
Norbert Bollen
De leerlingbegeleider heeft zijn eigen plek binnen de integrale begeleiding. Het aantal actoren op het gebied van leerlingbegeleiding is de laatste jaren drastisch gewijzigd. We zien meer specialisten achter de coulissen en er is een hoofdrol voor de mentor, die het dichtst bij de leerling staat. Is de leerlingbegeleider-counselor verdwijnend erfgoed binnen het voortgezet onderwijs?

40 Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp
Als schoolcounselor krijg ik regelmatig het verzoek om leerlingen te helpen die hun motivatie zoek zijn. Ouders, mentoren, docenten, andere begeleiders, we weten vaak prima oplossingen voor de leerlingen. En zelf kennen ze die oplossingen meestal ook wel. Toch doen ze vaak niet wat ‘het beste’ voor ze is.

42 Intake en selectie, belangrijker dan ooit
Marc Visscher
De meeste mbo-studenten haken af omdat ze een verkeerd beroepsbeeld hebben, en omdat er een helder toekomstperspectief ontbreekt. De vraag is of ze tijdens studieloopbaangesprekken de juiste vragen krijgen.

44 Meteen de mooiste telefoon / Schulden bij jongeren lopen op
Annemarie Koop
Mbo-studenten blijken moeite te hebben hun inkomsten en uitgaven in balans te houden. De uitgaven zijn vaak hoger dan de inkomsten. Maar door onwetendheid missen ze ook belastingvoordelen, zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud.

45 .. Schuld zie ik meer als negatieve groei, mam …
CARTOON
Leen Baars

49 Leidse Instrumentmakersschool
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

51 Twenty4Seven
ENERGIZER
Ivo Mijland
Verspil geen tijd met haasten. Concentratieproblemen ontstaan door vele prikkels, er zijn oefeningen om concentratieproblemen te beheersen.

52
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Themamiddag VO-raad
– Beginnende zorgcošrdinator
– HortiFair Amsterdam
– Vertrouwenspersonen en hun geheimen
– Praten met pubers
– VMBO-MBO Congres Aansluiting gezocht!
– Masterclass begeleider
– Omgaan met lastig gedrag
– Slim omgaan met (hoog)begaafde leerlingen
– Dag van de zorgcošrdinator
– Grip op grensoverschrijdend gedrag
– Fundamentele technieken: gespreksvoering
– Masterclass decaan
– Alleen de hoofdzaken: Onderwijs
– Beginnende decaan