Bij de Les — Jrg. 7 (november 2011) Nr. 9

Thema: SOCIAL MEDIA

5 Colofon

5 “… dat Steve Jobs niet meer is, …”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)
“Deze Bij de Les is op een oor na gevild als het bericht binnenkomt dat Steve Jobs niet meer is, de man die onze levens zou hebben veranderd….”

6 EŽn en ŽŽn is veel buddystages
Emmy Viezee-Fock
Meelopen met een mbo-student blijkt voor vmbo’ers een waardevolle vorm van LOB (loopbaanori‘ntatie en -begeleiding).

10 – 13 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Gevolgen verscherpte exameneisen zichtbaar
– Zwakte aanleiding voor nieuw plan
– Nieuwe regeling klokkenluiders
– Diplomaregister door de Kamer
– Inspectie let scherp op nieuwe islamitische school
– Gezakt, en nu? Deel 2
– Beschermde ambachten
– Grip op fusies
– Vernieuwing van onderop
– Gymnasia willen meer allochtonen
– Nieuwe toolkit VSO
– Veel naar school
– Ministerraad akkoord met invoering centrale eindtoets
– Kenniscentrum Mas
– Gescheiden onderwijs slecht voor lager opgeleiden
– Excellent en voortrekker
– Eenvoudig lezen
– Orgaandonatie
– Meer kansen
– Stage met grenzen
– Wiskunde op de UT
– Nederland bespaart…
– Studenten snappen Google niet
– Doubleren niet gunstig
– Betere teksten
– Taalachterstand allochtone jeugd
– Wantrouwen
– Schoolscan dyslexie en dyscalculie
– Nieuwe keuzewebsite
– Specialist op school
– Privacy kinderen op het net
– Meer geld voor zij-instromers
– Nieuwe Keuzegids is uit
– Decaan onderscheiden

13 Studeren met allure en de bevlogenheid van creatieve vakscholen
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Tessa Leonhard & Marten de la Vieter
– Studiedag Leiden University College
– Creatieve mbo-vakscholen

14 Het mobieltje als navelstreng met de wereld
THEMA
Liesbeth Hop
Hoe gaan we om met de digitale wereld van onze leerlingen? Met je mobiele telefoon kun je overal en continu online zijn. Dat heeft verregaande gevolgen voor de manier waarop leerlingen met elkaar, maar ook met ons als school omgaan. Tijd voor een nieuwe kijk op de wereld van onze leerlingen n voor het opstellen van nieuw beleid.

16 Kies Actief
Frits Roelofs
Bewust geen hapklare brokken voor mbo’ers en havisten die de toolkit Kies Actief gebruiken. De insteek is kwaliteit.

18 Je leerling, bewuste en veilige Hyver?
THEMA
Marnix Franssen
Bijna negentig procent van uw leerlingen zit op Hyves. Belangrijk dus om op de hoogte te zijn. Een leerling komt naar je toe tijdens de pauze. Ze hebben haar Hyves-profiel gehackt en vervolgens overal nare berichten geschreven. Hoe nu verder?

20 Zoek de doelgroep waar die zit!
THEMA
Eelco Salverda
Effectieve inzet van sociale media bij keuzebegeleiding van Rijksuniversiteit Groningen. Social media zijn hot onder scholieren en studenten. Er wordt wat afgetwitterd en gefacebookt. Als universiteit kun je niet meer achterblijven en moet je deze middelen inzetten bij werving en voorlichting.

23 Moet LOB wel ge•ntegreerd zijn?
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

24 “Begeleiding van leerlingen kan in de toekomst niet meer zonder social media”
STELLING VAN DE MAAND
En de uitslag van de stelling van de vorige keer

26 Zijn ouders in de school partners?
Arie van Rooijen
Steeds weer blijkt uit onderzoek dat ouders de belangrijkste gesprekspartners voor leerlingen zijn als het gaat om keuzes, wensen en mogelijkheden in de toekomst. Scholen doen er dan ook goed aan ouders te betrekken bij het keuzeproces van hun kinderen.

28 De schoolleiding als fietsenmaker / De decaan als tandwielen
Peter Huwae
Decanen vormen de tandwielen in het versnellingssysteem van een fiets. Pleegt de school als fietsenmaker wel genoeg onderhoud?

31 Waarom??
COLUMN
Nynke Bosma

32 Leren omgaan met geld
Annemarie Koop
Scholieren tussen twaalf en achttien jaar hebben fors minder geld te besteden. Nibud geeft tips.

34 Jouw schuld = jouw schuld
Marieke Snippe
Een theaterproject maakt het taboe van schulden bespreekbaar.

36 Zorgcošrdinator zoekt vrienden
Gerrit Witteveen
Collega’s uit het veld kunnen op Linked-in veel voor elkaar betekenen.

37 “Zeg mijnheer de zorgcošrdinator …”
CARTOON
Leen Baars

41 Creatief vakman
OPLEIDINGEN
Anke de Bruijn
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

43 Perpetuum mobile
ENERGIZER
Ivo Mijland
Een apparaat dat voortdurend in beweging is, zonder dat je er energie in hoeft te steken.

44
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– VMBO-MBO congres Aansluiting gezocht!
– Stop pesten effectief en zonder straf
– Conferentie Hart voor leren: Passend onderwijs in de klas
– Middagsymposium ‘Eetstoornissen in school!’
– regiobijeenkomst Sociale Media
– Congres Loverboy… ontmaskerd minder mooi
– Dag van de zorgcošrdinator
– Grip op grensoverschrijdend gedrag
– Fundamentele technieken: gespreksvoering
– Masterclass decaan
– Omgaan met faalangst – Verdieping
– Grenzen bewaken in het onderwijs