Bij de Les — Jrg. 7 (maart 2011) Nr. 3

Thema: LOOPBAANGESPREKKEN MET INHOUD

5 Colofon

5 “De elektriciteit in mijn werkkamer was uitgevallen. Zo maar. Opeens. Het verraste me niet eens…”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Het gevoel dat je ertoe doet
THEMA
Anke de Bruijn
Loopbaanleren is een steeds belangrijker thema in elke opleiding. Met coachende ŽŽn-op-ŽŽn-gesprekken willen opleidingen toewerken naar de zelfsturende student. Op de afdeling Mobiliteit van roc Midden Nederland gingen docenten en onderzoekers van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs op zoek naar een methodiek.

10 – 12 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock & Anne-Fleur Winnen
– Stress tijdens puberteit
– Onderwijswerkgevers gelauwerd
– Lof voor tweetalig onderwijs
– Autisme werkt wel
– Freinet-Atheneum Gent: Wie het eerst komt…
– Niets mis met meertaligheid
– Extra studietijd bij handicap
– ADHD gŽŽn hype
– Niet paffen op schoolplein
– Zitten blijven mag
– Veel uitval bij honours college
– Vmbo’ers hebben meer passie
Doe je best voor de docent
– Spijbelspijt
– Huiselijk geweld: Kijk mij nou!
– En de beste Keet is…
– Prima onderwijs
– Gelijke kinderen
– PC leest voor
– Meer dyslectische zakkers
– Ingewikkeld Nederlands
– Pony’s en hoofddoeken
– Radicale jongeren
– PS (Rectificatie februarinummer)

13 Hogere inschaling bij functiemix
NASCHRIFT
Gerrit Witteveen
‘Bij de Les’ van februari 2011 (pag. 40) besteedde aandacht aan het probleem van de zorgcošrdinator bij de bevordering naar LC vanuit de funktiemix. Bij een aantal lezers rees de vraag of datzelfde probleem ook niet voor decanen geldt en welke mogelijkheden er zijn om tot in een realistischer schaal te komen.

14 Waarom agressieve jongeren met elkaar bevriend zijn
THEMA
Jelle S. Sijtsema

Soort zoek soort, wordt vaak gedacht. Maar wensen naar vriendschappen verschillen minder dan men verwacht, blijkt uit onderzoek gebaseerd op de zogenaamde TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) dataset. Een intrigerende conclusie.

16 De beroepsgerichte vakdocent in rol van loopbaanbegeleider
THEMA
Jan van Hilten & Nynke Jansma
Vakdocenten krijgen in de beroepsgerichte leerwegen steeds vaker een nieuwe en spannende rol: die van loopbaanbegeleider. Hoe kunnen zij die kanteling maken? Wat vraagt dat van hen? Welke specifieke bekwaamheden hebben ze nodig? Hoe kunnen ze hun programma optimaal inrichten?

18 Met leerarrangementen krijg je havisten aan het werk
THEMA
Frans Ottenhof
Een havist bereidt zich niet voor op hoger beroepsonderwijs. Bij deze leerlingen past de ’toepassingsgerichte’ leerstijl van het onderwijskundig model van leerarrangementen.

20 Natuurprofielen in opmars
PROFIELKEUZE HAVO/VWO
Marieke Snippe
Jaarlijks kiezen ruim 100.000 havo- en vwo-leerlingen hun profiel. De natuurprofielen zijn sterk in opmars. Er zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen havo en vwo. Verder kiezen meisjes nog steeds anders dan jongens.

23 Goed kiezen is niet moeilijk
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

24 Dag van de zorgcošrdinator
Ine Spee
Op 25 november 2010 vond in Nieuwegein de vierde Dag van de Zorgcošrdinator plaats. Het is inmiddels traditie geworden dat zorgcošrdinatoren elkaar jaarlijks ontmoeten, ervaringen uitwisselen en zo werken aan hun professionalisering. Met ingang van 2011 wordt de NVS-NVL vaste gastvrouw.

25 Studiedagen
Jeanette van Dijk & Tessa Leonhard
– Gezond lunchen met sprinkhanen [16 december 2010]
– Happy@work [21 april 2011]

26 LOB-stage binnen het vmbo
Marieke Snippe
Op het Augustinuscollege in Groningen lopen vmbo’ers twee weken LOB-stage (Loopbaan Ori‘ntatie en Begeleiding) op een plek die ze zelf regelen. Dat scheelt in de kosten en het helpt leerlingen met gericht kiezen.

28 Loopbaanbegeleiding kan binnen de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo beter bij de vakdocent liggen
STELLING VAN DE MAAND

29 Professionals vertellen over hun beroep
BEROEPEN EN BRANCHES
Truda Zijp
Marie-Louise FurnŽe, junior projectleider bij BURGY Bouwbedrijf in Leiden, voert prachtige klussen uit.

30 Op de stoel van de dorpsoudste / Herstelgerichte aanpak bij pesten
THEMA
Jan Ruigrok
In een klas waar gepest wordt, zegt de mentor: ‘Ik heb geen probleem, maar jullie volgens mij wel.’ Die houding is het succes in de herstelgerichte aanpak van pesten.

33 Het standaardkind
COLUMN
Nynke Bosma

34 Theater als middel in het voortgezet onderwijs
RenŽ Koenegras
De naam ‘Theater als Middel’ is niet vanachter een bureau en evenmin in de theatercoulissen bedacht, maar geboren in de klaslokalen van het voortgezet en speciaal onderwijs, met af en toe spannende uitstapjes naar de Raad voor de Kinderbescherming en club- en buurthuizen.

36 Honing verbindt beter dan azijn!
POSITIEVE FEEDBACK
Herberd Prinsen
Dit artikel gaat Herberd Prinsen uit van een betere band met pubers door positieve feedback. “Jongeren van tegenwoordig hebben slechte manieren en minachten het gezag. Ze hebben geen respect voor ouders en tiranniseren hun leraren.” Dit is een citaat van de filosoof Socrates. Waarmee maar gezegd is dat negatieve gedachten over de jeugd van alle tijden zijn.

37 Kwitter
CARTOON
About Socrates

41 Biotechnologie (Major Forensic Sciences)
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

43 Een ballonnetje
ENERGIZER
Ivo Mijland
In deze mentorles wordt de ballon gebruikt als metafoor voor extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Spelen met ballonnen…

44
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Cursus de Beginnende decaan
– Nationaal Congres Leerlingbegeleiding
– Girlsday 2011
– Op de drempel van het centraal examen
– Imagine there’s a future
– NVS-NVL Speeddate sessies
– De leraar maakt het verschil
– Middagsymposium ‘De kracht van klagende ouders’
– Een stevige basis
– Middagsymposium Veelkleurige tranen
– Hoe verder als een gesprek stokt!
– Contactpersoon seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie: een vak apart!
– Veiligheid voorop!