Bij de Les — Jrg. 7 (juni 2011) Nr. 6

5 Colofon

5 “Ziet u nog leerlingen nu de vakantie nadert? Of alleen nog maar puberbreinen?….”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Help! De leerling verbreint!
ONDERWIJSINNOVATIE EN HET VERBREINEN
Jelle Jolles & Wietske Idema
Onderwijsprofessionals en ouders verbinden hun idee‘n steeds vaker aan de inzichten uit hersenonderzoek bij opgroeiende jongeren. Wat zijn de nieuwste inzichten? Welke gevolgen hebben die voor de dagelijkse onderwijspraktijk? Wat kunnen deze inzichten bijdragen aan de ontplooiing van de talenten van onze kinderen? De puber is als een rupsje dat verpopt tot vlinder. Bij mensen heet dat proces ‘verbreinen’. Hoe gaat dat in zijn werk en wat is er nodig voor het goed doorlopen van dit proces?

10 – 13 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Zorgcošrdinator in beeld met nieuw profiel
– Harde woorden
– Effectief gedrag in boekvorm
– Verklaring Omtrent het Gedrag: wie wel, wie niet?
– Meer diploma’s op hoger niveau
– Kwetsbare uitvallers
– Verplicht vrijwillig
– Examenregime voor IVO
– Huiver om schorsing
– Topsporters scoren niet
– Politie lokt jongeren
– Minder rompslomp ouderbijdrage
– Niet veel wijzer
– Legaal pokeren
– Veilig hyven met Suske en Wiske
– Leeftijdsdiscriminatie op mbo’s
– Verkeerd aantal zorgleerlingen
– Gezond leven niet belangrijk
– Makkelijker melden
– Wij zijn onze darm
– Meldcode nodig

14 Puber in de praktijk
Truda Zijp
Jongeren en hun hersenen, volop in ontwikkeling. De laatste jaren is er veel onderzoek naar gedaan. Van verschillende wetenschappers verschenen publicaties over dit onderwerp. wat doe je met die kennis? Wat zie je als docent op school en hoe ga je er mee om? Reacties op het boek ‘Wij zijn ons brein – Van baarmoeder tot Alzheimer’ (Uitgeverij Contact, Amsterdam, 2010) van neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab.

18 Gezakt, en nu?
Marieke Snippe
En dan komt de teleurstellende uitslag: gezakt. Soms zijn er mogelijkheden om binnen het VAVO alsnog in september je diploma te halen. Ook het doen van staatsexamen kan uitkomst bieden. Zoektocht naar de mogelijkheden om effici‘nt en verantwoord alsnog je diploma te halen.

20 De aansluiting missen
OVERGANG ONDERBOUW-BOVENBOUW
Dick Nierop
In het havo en het vwo, en in mindere mate ook in het vmbo-tl, is op veel scholen te weinig aansluiting tussen onder- en bovenbouw. Dat merken de leerlingen als ze in de vierde klas zijn aangekomen. Het leren is plotseling moeilijker, sommige dreigen zelfs af te stromen. Uitleg hierover en advies naar oplossingen.

23 Is de decaan wel professioneel genoeg?
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

24 Studiefinanciering nog houdbaar?
StuFi
Aart Hoogcarspel
In tijden van crisis zet men de tering naar de nering. Men maakt keuzes. Dit artikel gaat over de (voorgenomen) keuzes die regering en parlement maken op het gebied van de studiefinanciering. Versobering van voorzieningen blijkt onontkoombaar. Maar veranderingen die studenten met minder draagkrachtige ouders onevenredig treffen, zijn ongewenst. Dat betekent immers ongelijke kansen.

26 Hoe zit het met onze rechtspositie?
Evert Kloek
Leden van de NVS-NVL zijn aangesloten bij de vakbond CMHF (Federatie Onderwijsbonden). Die aansluiting zorgt ervoor dat onze rechtspositie en andere belangen worden beschermd en zo mogelijk wordt verbeterd. Maar is dat in de praktijk ook zo? En wat bedoelen we eigenlijk met rechtspositie?

28 Intake op het mbo is tijdrovend, maar nuttig
Truda Zijp
Afhankelijk van de grootte van het roc melden zich jaarlijks honderden tot duizenden scholieren zich aan voor een beroepsopleiding. Met al die jongeren vindt op ŽŽn of andere wijze een persoonlijke intake plaats. Dat is een enorme investering. Het is niet verplicht een intake te houden; toch doen scholen het.

30 Mbo-decaan is een creatieve duizendpoot
Esther Dommerholt & Emmy Viezee-Fock
Net zo divers als de leerlingen zijn, is ook de functie van de mbo-decaan. Een afwisselende, uitdagende maar ook maatschappelijke functie, vindt Esther Dommerholt. Zij stapte dit schooljaar over van het vo naar het mbo en vertelt over haar ervaringen.

32 Zorgcošrdinatoren in contact op internet / Samen sterk met social media
SOCIALE MEDIA
Gerrit Witteveen
Twitter, Hyves, Facebook, Slideshare: allemaal voorbeelden van sociale media die onderwijsmensen kunnen inzetten voor hun leerlingen. Maar gebruiken ze die ook zelf? De NVS-NVL stimuleert zorgcošrdinatoren om er optimaal gebruik van te maken en nodigt ze uit om ook actief hun bijdrage te leveren.

34 Dubbele belasting voor jonge moeders
TIENEROUDERSCHAP
Tom Hendriks

‘Zeventien en zwanger. je leven op zijn kop. Maar het enige waar de school in ge•nteresseerd lijkt, is wanneer je weer naar de lessen komt. “Als Chanella volgende week niet naar school geweest is, maak ik een proces verbaal op”, zei de leerplichtambtenaar tegen me. “Ik had eigenlijk gehoopt dat u er wat meer achteraan zat”. Chanella een jonge meid van zeventien, was net een paar maanden eerder bevallen van een gezonde dochter. Tom Hendriks pleit voor meer begrip.

36 Begeleiden in poppetjestaal
Riet Fiddelaers-Jaspers
Boos en opstandig zit ze bij me, Sophia uit het tweede jaar vmbo. Het gaat niet goed op school en nu ‘moet’ ze van haar vader hulp krijgen. Maar er is niks mis met haar, ze heeft geen hulp nodig. En op school komt het wel goed … ooit. Door met de methodiek ‘Verlies in beeld’ te werken kunnen leerlingen over emotionele dingen praten zonder overspoeld te raken.

38 Natuurlijk Leren / Met plezier naar school
Truda Zijp
Natuurlijk Leren‘ is een onderwijsvorm die tien jaar geleden in Nederland werd ge•ntroduceerd en sindsdien op ruim 160 scholen is ingevoerd het uitgangspunt van het concept is leerlingen betekenisvol te laten leren in een voor hen zinvolle en uitdagende context.

39 Natuurlijk leren
CARTOON
L. Baars

43 Je zal het maar hebben
ENERGIZER
Ivo Mijland
Als je iets hebt, is het fijn als de ander interesse toont. In deze mentorles gaan luisterende oren vragen wat ze anders nooit durven.

45
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Je mentorklas een positieve groep? Een goede start is het halve werk!
– Leerlingen met autisme
– Studiekeuzeconferentie Over bruggen
– Dag van de Zorgcošrdinator
– Workshop ‘Studiekeuze’ voor scholieren bij TU Delft
– Nationaal Decanensymposium 2011
– Sociale vaardigheden bij leerlingen
– Jaarlijks congres van de sectie VMBO-MBO van NVS-NVL