Bij de Les — Jrg. 7 (februari 2011) Nr. 2

Thema: VAN BEROEP NAAR OPLEIDING

5 Colofon

5 “Het is altijd leuk als je iets moois ziet opbloeien. De blije gezichten bij ongedachte ontdekkingen…”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 On Stage is slagroom op de lob-taart
Emmy Viezee-Fock
Onderwijs On Stage is de persoonlijke ontmoeting tussen beroepsbeoefenaren en vmbo-leerlingen op een Positief(beroeps)Podium, waar leerlingen zich ori‘nteren op beroep en werkdag. Voor initiatiefnemer Corine Korrel en decaan Inge Kirsten is On Stage hun passie geworden.

10 – 12 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock & Anne-Fleur Winnen
– Slechte voorlichting tweede studies
– Uitvallers weer naar school
– Oudere tieners denken meer
– In memoriam Eef Schipper
– Minder invloed Cito-toets
– Opnieuw afname ziekteverzuim
www.cultuurme.nu
– Hoe rijk is mijn school?
– Jongeren leren interactief
– MaS in rosse buurt
– Gelukkige jeugd
– Blanke mannen in vo
– Schooluitval Vlaanderen
– Stap terug voor onderwijsinspectie
– 400.000 dollar waard
– Pijlers voor jeugdbeleid
– Financieel handiger
– MaS verzekerd
– Girlsday 2011

13 Een geel-blauwe wereld vol verrassingen
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Tessa Leonhard
Studiedag bij Zeeman 9 december 2010.

14 Alvast studeren, kans voor gemotiveerde pechvogels
Gera Stuurwold
Gezakt voor havo of vwo op een of twee vakken? Met een positief advies van de decaan kan een leerling die de schouders eronder wil zetten, via ‘Alvast studeren’ toch een start maken met een hbo-studie.

18 Jezelf leren verkopen bij sollicitatie project
Emmy Viezee-Fock
Een eerste indruk maak je maar ŽŽn keer. Hoe je die eerste indruk tijdens een sollicitatiegesprek maakt, leren leerlingen in Zaanstad in een wel heel praktijkgericht rollenspel. Ze moeten reageren op een advertentie en op gesprek komen op het bedrijf .

21 Stagnatie?
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

22 Opbouw mbo-opleidingen: van beroep naar opleiding
Marjan Osendarp
De kans dat vmbo-leerlingen straks kiezen voor een mbo-opleiding is groot. In de afgelopen jaren is er nogal wat veranderd in de opbouw van mbo-opleidingen. De basis voor alle huidige opleidingen in het mbo is een vraag van de branche.

26 Wie nu een ambacht kiest, heeft straks een baan
Peter van den Broek
Bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten zijn 36 branches van uiteenlopende aard aangesloten. Een groot deel daarvan bestaat uit kleine ambachten die bij de keuze voor een opleiding vaak over het hoofd worden gezien omdat ze —f onbekend zijn —f gebukt gaan onder een vooroordeel dat weinig meer te maken heeft met de dagelijkse werkelijkheid. In dit artikel aandacht voor vijf ambachten en hun opleidingen die allemaal gerelateerd zijn aan de bouw.

30 NVS-NVL biedt zorg cošrdinatoren een goed podium om een vuist te maken
STELLING VAN DE MAAND

32 Chatten met studenten
Fokke Uiterwaal
In het digitale tijdperk is internet een bijna onmisbare informatiebron bij studiekeuzes. Maar ook persoonlijke communicatie blijft belangrijk. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) combineert de voordelen van digitale media met de vraag naar persoonlijke communicatie in een nieuwe service: chatten met studenten.

35 Kleine succesjes
COLUMN
Hugo van Gendt

36 Passend handelen bij leerbelemmeringen
Adrie Sekeris
De zorgplicht, die 1 augustus 2012 wordt ingevoerd, verplicht scholen en schoolbesturen te zorgen voor passend onderwijs en een passende onderwijsplek voor iedere leerling. Als alles goed gaat krijgt straks elk kind d‡t onderwijs dat het beste bij hem of haar past, ook kinderen met een leerbelemmering. Hoe ga je daar in de klas mee om?

40 Brengt functiemix de zorgcošrdinator in de knel?
Gerrit Witteveen
De kritische geluiden worden al langer gehoord. Te vaak worden zorgcošrdinatoren onvoldoende in tijd gefaciliteerd voor het werk dat ze verrichten, zijn ze ingeschaald in een functie die niet past bij de inhoud van hun werkzaamheden en krijgen ze in het organogram van de school een plek toegewezen die hun weinig invloed biedt.

41 “Dat is onze zorgcošrdinator / Valt bij ons in de categorie onderwijs ondersteunend personeel”

CARTOON
Leen Baars

43 Het hoogste bod
ENERGIZER
Ivo Mijland
In het boek ‘Onderstroom’ van Ori en Rom Brafman, valt te lezen hoe mensen keer op keer in staat zijn om irrationele dingen te doen. Wat we met het bewuste als ‘oliedom’ bestempelen, kunnen we op de een of andere manier niet beteugelen omdat het onbewuste en onderbewuste regelmatig een loopje met ons neemt.

44
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– NVS-NVL Speeddate sessies
– Inspiratiemiddag Levenverrijkend Onderwijs
– Nationaal congres leerlingbegeleiding
– Werken met non-contracten
– Peerbuddy’s
– Stop pesten effectief en zonder straf
– Orde gevraagd! Hoe sta je sterker voor de klas?
– Psychopathologie in school
– Hoe verder als een gesprek stokt!
– Kennismaken met educatief partnerschap voor teams
– Contactpersoon seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie: een vak apart!
– Combi-training Sociale vaardigheden en Faalangst/Examenvrees!
– Veiligheid voorop!
– Diversiteit en interculturele communicatie