Bij de Les — Jrg. 7 (december 2011) Nr. 10

5 Colofon

5 “In het afgelopen jaar is de passie afgenomen…”
REDACTIONEEL

Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)
“In het afgelopen jaar is de passie afgenomen en wint de focus terrein. Of was de verschuiving in woordgebruik u nog niet opgevallen? …”

6 LOB op maat voor ernstig zieke leerlingen
Akke Oomen & Mieke van der Putten
Jongeren met een chronische of ernstige ziekte ontwikkelen heel andere – positieve – competenties dan gezonde leerlingen en hebben dus behoefte aan een eigen benadering. Recente stimuleringsmaatregelen van de overheid om LOB in het vo en mbo op een hoger plan te tillen maken geen onderscheid tussen gezonde kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Maar juist zij zijn gebaat bij LOB op maat. Daarom ging in Rotterdam het project LOB voor jongeren met een chronische en/of ernstige ziekte van start.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anke de Bruijn & Emmy Viezee-Fock
– Vergoeding reiskosten jonge mbo’ers
– Generatie Z
– Boek door brugsmurf
– IQ kan nog veranderen
– Volendamse moslima
– Te druk met dreigtweets
– Vakantiealarm
– Praktijkverhalen LOB
– Profs kraken zwaardere jeugdstraffen
– Prikfeesten in opmars
– Ouders meeste invloed op zorg-kind
– Minder kinderen onder toezicht
– Nederlandse research helemaal top
– Zorgzame vader
– Positieve invloed functiemix
– Docenten voelen zich incompetent
– Zeer tevreden docenten
– Segregatie ongewenst, maar niet aangepakt
– Slimme meisjes, domme jongens?
– Luisterend oor na Socratisch gesprek
– Vernieuwde cultuurwebsites
– Prijs Duitse Taal
– Veiligheid scholen OK
– Methodiek autisme
– Gametherapie en psychose
– Vakantieregeling opgehelderd
– Mentoren krijgen training
– Scholier ontwikkelt RoosterApp
– Lerarentekort naar dieptepunt
– Leve Hotel Mama
– Vrouw vaker directeur

13 Nieuws van de NVS-NVL
– Inspiratie op jaarlijks congres ‘Aansluiting Gezocht’
– Prima mentorverkiezing

14 Kiezen met hoofd en hart
Gera Stuurwold
Hoe kies je een studie: intu•tief of rationeel? Hoogleraar besliskunde Cilia Witteman inspireerde eind september decanen, studiekeuzebegeleiders en mentoren op de studiekeuzeconferentie van Studiekeuze123 en de VO-raad. Een psychologische techniek kan bovendien het complexe studiekeuzeproces ondersteunen.

16 Studiekeuzeproblemen en psychische klachten: wat doe je eraan?
Saskia Kunnen & Mandy van der Gaag
Jongeren die worstelen met hun studiekeuze blijken ook vaak psychische klachten te hebben. Een complex probleem, want wat is de kip en wat het ei? Nieuw psychologisch onderzoek, gekoppeld aan een project dat gericht is op de ontwikkeling van de identiteit, laat beide kanten zien.

18 Klanten van Marcella lopen op wolkjes
BEROEPEN EN BRANCHES
Truda Zijp
De pedicure

19 Goed kiezen is niet ideaal
LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
Enig dwalen in je jonge jaren kan goede basis zijn.

2
0 “Scholen bieden te weinig kansen aan chronisch zieke leerlingen”
STELLING VAN DE MAAND
En de uitslag van de stelling van de vorige keer

21 NVS-NVL Studiedagen
Jeanette van Dijk & Tessa Leonhard
– Studiedag De Groene Welle
– Een taal leren in het buitenland

22 Do or don’t: praten over zelfdoding
Adri Stemmer
Zelfdoding is nog steeds doodsoorzaak nummer twee onder jongeren in Nederland. De EO bracht daarom een mediaboek uit om het onderwerp bespreekbaar te maken en jongerenorganisatie Youth for Dhrist ontwikkelde er een lessenserie bij. Maar is het wel verstandig om deze thematiek op school te bespreken?

24 De angst achter de eetstoornis
Patricia Bos
Wat maakt dat de leerling met de eetstoornis zo lastig te herkennen is? Omdat de kans heel klein is dat de leerling er uit zichzelf iets over zal zeggen. School is dŽ plek om te signaleren.

26 Zonder struikelen naar de brugklas
Esmee Hornstra & Harm van Gerven
Jaarlijks maken ongeveer 185.000 leerlingen de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Van schooloudsten in groep 8 worden ze ineens ‘brugpiepers’. Het is een grote en belangrijke stap, die soepeler kan verlopen.

29 Een zorgcošrdinator over iZorg: doe’ns normaal, man!
COLUMN
Martenjan Poortinga

30 De puberteit / Tussen servet en tafellaken
Roel de Groot
De puberende jongere is in de ogen van de opvoeder vaak dwars, egocentrisch of grensoverschrijdend. Maar er zijn ook andere kanten: vriendschap, energie, hartstocht en betrokkenheid. Een omschrijving van deze boeiende periode.

32 Oplossingsgericht mentoraat werkt anders
Wilbert van den Heuvel en Tini Scheepers
In Helmond gooiden ze de systematiek van het mentoraat helemaal om. Ook de scepticus is blij met het resultaat.

33 “Wat!? Je hebt zlf een oplossing …?

CARTOON

Leen Baars

35 De balans van geven en ontvangen
ENERGIZER
Ivo Mijland

44
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Congres Schoolmarketing
– Energizers in de klas
– Beginnende decaan
– Faalangst de baas
– Coach van nu
– Basisopleiding Zorgcošrdinator
– Een stevige basis
– Crisisbegeleiding in school
– Speeddate sessies
– Trainer sociale vaardigheden
– Seksueel geweld bij jongeren
– Betrekken en motiveren van mentoren