Bij de Les — Jrg. 7 (april 2011) Nr. 4

5 Colofon

5 “Iedere school staat bol van de seksuele spanningen. Leerlingen tasten af, proberen, flirten….”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Passend onderwijs is meer dan een verbouwing
Adrie Sekeris
Passend Onderwijs is een heet hangijzer. Kennelijk wordt verwacht dat docenten duizendpoten zijn, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘We hebben hier niet te maken met zomaar wat veranderingen, maar met een stelselwijziging. Dat is wel wat anders’, zegt Benno Wiggers, GZ-psycholoog en directeur van het Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en Bollenstreek. Hij is nauw betrokken bij de wijzigingen en ziet kansen met behulp van moderne middelen. Hij blijft er positief onder.

10 – 12 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock & Anne-Fleur Winnen
– Beter Presteren
– Prima voorstel
– Universiteiten weten van bezuinigen
– Experimenten in krimpregio’s
– Latere eindtoets groep 8
– Van kansarm naar succesvol
– Eigen bedrijf cadeau
– Recordaantal klachten JOB
– Jong ondernemen
– Hersensystemen en ADHD
– Faalangst wegschrijven
– Status en opleiding
– Eerst de klas-2
– Topvakmanschap
– Goede kwaliteit lesuren
– Coachen met vragenpalet
– Aantal thuiszitters omlaag
– Wordt Nederland slimmer?
– Eerste kinderombudsman
– Invoering blowverbod
– Wat moet en wat mag
– Naar het vmbo

13 Studiedag Grafisch Lyceum Utrecht, 2 december 2010
NVS-NVL STUDIEDAGEN
Tessa Leonhard
– Grafisch Lyceum geeft visitekaartje af
– Studiedag 7 april Integrale Veiligheidskunde

14 Je toekomst als examenvak
Emmy Viezee-Fock
Lob in het pta komt steeds vaker voor. Steeds meer scholen geven loopbaan ori‘ntatiebegeleiding (lob) een plaats in het plan van toetsing en afsluiting (pta). In Groningen en Assen doen vmbo-scholen dat aan de hand van de Talentenmap en een lob-matrix. Zowel bij leerlingen als mentoren ontstaat nu een bewustzijn dat lob belangrijk is.

16 Meer smaken in het hbo: Associate Degree
Gera Stuurwold
De pilots lijken succesvol. Hoog tijd om meer bekendheid te geven aan een compleet nieuwe hbo-graad: de Associate degree (Ad), een tweejarig programma dat hbo-instellingen sinds 2006 aanbieden. Dit jaar krijgt de Ad een definitieve status.

19 De popjournalist
BEROEPEN EN BRANCHES
Gera Stuurwold
In deze rubriek vertellen professionals over de praktijk van hun beroep. Dit keer komt een popjournalist aan het woord.

20 Leve de decaan! – Typisch havo/vwo
Marieke Snippe
Wat typeert de huidige generatie havo/vwo-leerlingen? Innovatiecentrum Hiteq deed een uitgebreid onderzoek. De resultaten schetsen een positief beeld van decanen en bieden aanknopingspunten om de positie van het decanaat te versterken .

23 Jong geleerd oud gedaan?
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

24 Kartrekkers maken analyse op heidagen NVS-NVL / Bestuurslid Els van Osch voelt zich thuis bij NVS-NVL
BESTUURSNIEUWS
Emmy Viezee-Fock
Tijdens zogenaamde heidagen kwamen mensen die een bestuurlijke spilfunctie vervullen binnen NVS-NVL bijeen in het Brabantse Sint Michielsgestel om na te denken over de toekomst van hun vereniging.
Els van Osch is een onderwijsmens in hart en nieren. Om die reden is zij per 1 maart toegetreden tot het dagelijks bestuur van NVS-NVL. Zij ziet NVS-NVL als een belangrijke club voor de professionals in het veld die handen en voeten moeten geven aan de ingezette lob-trends.

26 Warm of vurig: over de grenzen van begeleiding
Anke Visser
Verliefd op de leraar of lerares. Het overkomt iedere leerling. Maar wat als die liefde wordt beantwoord? Een warme betrokkenheid kan zomaar doorslaan in een vurige relatie. Wie of wat bepaalt de grenzen? Anke Visser bespreekt ze.

29 Een verbijsterde zorgcošrdinator die Bij de Les blijft
COLUMN
Marten-Jan Poortinga

30 Veilige school voor homo’s
Emmy Viezee-Fock uit de kast
Een vmbo-leerling stuurt een mailtje naar zijn mentor. Hij wil iets moeilijks vertellen. Een dag later krijgt ze nog een mailtje: ‘Ik zal het alvast vertellen. Ik ben homoseksueel en wil er op school over kunnen praten’. De coming-out in de klas. En hoe gaat de school er mee om? Verrassende reacties in een persoonlijk verhaal.

32 School als leerplaats-voor-het-leven
EERSTE HULP BIJ BURGERSCHAP
Sophie verhoeven
Denkt uw school na over het begrip ‘sociale integratie’? Kunnen alle medewerkers hun ei kwijt over wat er beter kan op sociaal gebied? Mogen ook de leerlingen meedoen? Kortom, doet uw school al aan burgerschap? Een nieuwe scan moet deze vragen beantwoorden en actieplannen formuleren.

34 Relatiegeweld onder jongeren aanpakken op school
Adrie Stemmer-van Ravenswaaij
Bijna ŽŽn op de vijf jongeren heeft wel eens een klap gehad van hun vriend of vriendin. Dat blijkt uit onderzoek door het jongerenpanel van tv-programma EenVandaag. Verontrustend. Want wat in de verkeringstijd begint als controlerend gedrag of schelden kan in het slechtste geval uiteindelijk ontaarden in structurele partnermishandeling. Is dit thema op school te behandelen en zo ja, hoe kun je dat het beste doen?.

36 Levenverrijkend Onderwijs: betere relaties en leerprestaties
Nicole van Ladesteijn
Voor een voortvarend leerproces en een plezierige sfeer in de klas is ‘wezenlijk’ contact met leerlingen essentieel. Wie zonder oordelen en vanuit behoeftes met zijn leerlingen communiceert, draagt bij aan Levenverrijkend Onderwijs. In Nederland passen steeds meer scholen in het po, vo en mbo deze filosofie toe.

37 Wel verbindend communiceren he!……
CARTOON
L.Baars

41 Geo, Media & Design: aardrijkskunde op hbo-niveau
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

42 De toenemende individuele begeleiding maakt een beroepscode broodnodig voor alle begeleiders in de school
STELLING VAN DE MAAND

43 Wikipedia vs Wikileaks
ENERGIZER
Ivo Mijland
De beste pr voor een open dag komt van leerlingen. Verzamel met de aanpak van wikipedia en wikileaks de informatie om een verassende open dag te organiseren.

44
OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– NVS-NVL Speeddate sessies
– De leraar maakt het verschil
– Congres passend onderwijs
– Middagsymposium ‘De kracht van klagende ouders’
– Hoe verder als een gesprek stokt!
– Middagsymposium Veelkleurige tranen
– Inspiratiedag Talent
– Contactpersoon seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie: een vak apart!
– Een stevige basis
– Cursus de Beginnende decaan
– Jongens en seks
– Vooraankondiging Studiekeuzeconferentie