Bij de Les — Jrg. 6 (september 2010) Nr. 7

5 Colofon

5 “Een training is een must voor iedere beginnende decaan …”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 Vo en ho werken samen rondom ‘de meesterproef’
Marieke Snippe & Gera Stuurwold
Universiteiten en hogescholen bieden hulp bij het maken van profielwerkstukken op het havo en vwo. Het initiatief voor btastudies is inmiddels overgenomen door tal van andere studierichtingen. Het doel is verschoven van promotie naar inhoudelijke studievoorlichting. Marieke en Gera bekeken verschillende vormen van begeleiding.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen en Emmy Viezee-Fock
Stijging werkloosheid schoolverlaters
– Leers onderzoekt InHolland
– Betere faciliteiten trekken havisten
– Gesjoemel met cijfers
– CSI zorgt voor loting
– Stormloop Vlaamse medische studie
– Uitval hbo benoemd
– Scholieren optimistischer
– Meer pleegkinderen opgenomen
– Ouders blij met MaS
– Kleding oorzaak pesterijen
– Beste advies op school
– Tweetalige vmbo’s
Beroepeninbeeld.nl
– Junior Mediatrainers
– Woordtrainer op iPhone
– Ondernemers in dop
– Miljoenen voor kenniseconomie
– Kunstonderwijs in orde
– Meldpunt seksueel misbruik
– 8 tot 8 coaches succes
– Verzendkosten schoolboeken voor ouders
– Betere info onderwijskosten
– Jongerenverwijsindex
– Meer Duitse studenten
– Antillianen vallen vaker uit
– Spieken met Hema
– Felicitaties
– Bore-out
– Echtscheidingsboekjes
– Meer stageplaatsen
– Uitwisseling
– Digischool

14 Cursus NVS-NVL wapent beginnende decaan
Truda Zijp
In het schooljaar 2009-2010 had NVS-NVL aanzienlijk meer aanmeldingen voor de cursus ‘Beginnende Decaan’. Flink wat decanen bereikten de laatste jaren de pensioengerechtigde leeftijd en stopten met werken. Een nieuwe lichting treedt aan. Hoe is het om te starten als decaan en waar gaat de cursus over?

16 Samenwerking decaan en mentor tekent professionaliteit
Truda Zijp
Decanen moeten nauw samenwerken met mentoren om ervoor te zorgen dat keuzebegeleiding voor de leerlingen vorm krijgt. Succes in het werk is afhankelijk van de medewerking van anderen en daarmee kun je in een lastige positie komen.

18 Krijg je groep in de greep
Ivo Mijland
Op school barst het van de positieve groepen. Soms ontstaan ze spontaan, soms is het de mentor die met kennis over groepsdynamische processen insteekt op dat proces. In dit artikel een verkenning van de mogelijkheden tijdens de eerste, cruciale weken van een schooljaar. Hoe krijg je de groep in je greep?.

23 Investeren met superrendement
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
Iedereen die er toe doet lijkt in Nederland de ’theorie’ te hanteren: Als het misgaat komt het omdat je verkeerd gekozen hebt. Vanaf dit nummer van ‘Bij de Les’ gaat Tom Luken iedere maand in op deze ’theorie’.

24 Online ori‘ntatie op universitaire studie
Gera Stuurwold
Vwo-leerlingen krijgen een duidelijker beeld van het wetenschappelijk onderwijs via een online ‘aansluitingsmodule’ studievaardigheden. Universiteit Leiden, TU Delft en scholen uit de netwerken van deze universiteiten ontwikkelden de module als onderdeel van het Nationaal Actieplan e-learning.

27 Eerste stuurman Marloes zorgt voor stabiliteit
BEROEPEN EN BRANCHES
Emmy Viezee-Fock
In deze rubriek vertellen professionals over de praktijk van hun beroep. Deze keer: zeebenen gezocht!

29 ‘Een basistraining is een must voor iedere beginnende decaan’
STELLING VAN DE MAAND
Ga naar www.nvs-nvl.nl en reageer op deze stelling

30 Nieuwe verenigingsstructuur voor NVS-NVL
NVS-NVL krijgt per 1 oktober een nieuwe verenigingsstructuur. De nieuwe structuur is ontwikkeld op basis van het zogenaamde ‘duaal stelsel’, wat betekent dat er binnen het verenigingsbeleid ruimte is voor eigen beleid van de afzonderlijke secties.

31 NVS-NVL studiedagen: Boeiende studiedag op Friese wateren
Tessa Leonhard
Werken in de watersportindustrie is een mooie manier om passie en ambitie te combineren. Dat was de ervaring van de deelnemers aan de studiedag die NVS-NVL in samenwerking met de Hiswa in Makkum organiseerde. Ze maakten kennis met een sector waar emploi is op zowel (v)mbo- als hbo-, wo-niveau.

32 Vwo’ers ondersteunen brugklasmentor
Truda Zijp
De brugklas is voor veel leerlingen spannend, vreemd en wennen. Op de nieuwe school moet de leerling op sociaal- en leergebied een basis verwerven waarmee hij de opleiding met succes kan afronden. Op het Da Vinci College in Purmerend begeleiden ouderejaars de brugklassers.

35 Selectie aan de poort
COLUMN
Hugo van Gendt

36 Puberaal gedrag of radicalisering?
Ine Spee
Het is de schrik van iedere school: de politie staat voor de schooldeur omdat leerlingen zich schuldig hebben gemaakt aan gewelddadige en strafbare zaken. Het brengt verontwaardiging maar ook teleurstelling en frustratie omdat deze leerlingen gedrag vertonen dat hun eigen ontwikkeling in de weg staat. Radicalisering is de identificatie met een extreem gedachtengoed. Wanneer het gedrag van een leerling de lading ‘radicalisering’ meekrijgt, blijkt dat veel scholen hier niet of nauwelijks over durven praten en handelingverlegen zijn. Ine Spee bespreekt wat radicaliserend is en geeft tips.

40 Ouders als coach bij huiswerk

Truda Zijp
Kinderen hebben er baat bij als hun ouders belangstelling tonen voor school en huiswerk en hen zonodig ondersteuning bieden. Niet alleen als het tegenzit of als er echte problemen zijn, maar ook als het goed gaat. Ouders in Purmerend leerden zich als coachende begeleider op te stellen.

42 GSM schakel in cyberpesten
Mirjam Kersten
Het toenemende gebruik van computer, laptop en mobiele telefoon, heeft ook negatieve kanten. Cyberpesten bijvoorbeeld, is een groeiend probleem. De organisatie Pestweb geeft tips over het voorkomen en aanpakken van cyberpesten op scholen.

44 Gezinscoach buigt storend gedrag om
Truda Zijp
Jongeren met storend gedrag krijgen al snel het etiket ‘onhandelbaar’ opgeplakt. Dat werkt als een negatieve spiraal. Uiteindelijk zien ouders het niet meer zitten en de school geeft aan ‘er niets mee te kunnen’. Begeleiding is dan nodig, niet alleeen voor het kind, maar voor het gezin als geheel.

45 “Hoera!!! Deze leerling is ook op tijd!”
CARTOON

49 Associate Degree Tuin- en Landschapsinrichting
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen. Dit keer de tweejaarlijkse opleiding Associate Degree (AD) Tuin- en Landschapsinrichting bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

51 De kat uit de boom
ENERGIZER
Ivo Mijland
De eerste uren, minuten, dagen zijn cruciaal. Je kunt afwachten. Maar je kunt ook gebruik maken van de onzekerheid die heerst.

52 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Het LOB-congres
– De Onderwijsbeurs Zuid-Nederland: Leading in Technology
– CompetentCity 2010
– Warm of vurig; (te) betrokken collega’s en andere hot items voor vertrouwensfunctionarissen
– Symposium ‘Als normaal anders is; denken vanuit mogelijkheden’
– Studie Beurs 2010
– 100% Helder
– Diversiteit en interculturele communicatie
– Zichtbaar zorg cošrdineren
– Aansluiting gezocht!
– Oplossingsgerichte Kortdurende Counseling
– Als er meer nodig is… doen we het samen
– Mentorentraining op locatie: de NVS-NVL komt naar je toe!