Bij de Les — Jrg. 6 (oktober 2010) Nr. 8

5 Colofon

5 “Zorgplicht is geen reden voor hoofdpijn, maar biedt nieuwe uitdagingen…”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

8 Eigenwijze geheugen even laten sudderen / Effectief naar voorlichtingsdagen
Annemiek Jonker
Op voorlichtingsdagen zetten opleidingen hun beste beentje voor en bieden veel informatie. De bezoekende leerling kijkt rond en laat alle informatie op zich afkomen. Maar wat blijft hangen van al die indrukken die de leerling opdoet? En kun je als decaan of mentor daarin sturen?

12 – 15 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen en Emmy Viezee-Fock
Nederlandse jongeren actief
– Aandeel onderwijs laag
– Geen baan? Collegegeld terug
– Vaker een tussenjaar
– Gefaseerde invoer strengere exameneisen
– Tussenstap via open universiteit
– Geen stress door vriendschap
– ‘Oudere’ leerlingen naar mbo
– Ouders op facebook
– Lager rendement hbo
– Weinig gebruik social media
– Wikiwijs online
– ANWB stort zich op Mas
– Mentor voor beginnende docent
– Voetstuk voor leraar
– Verankeren identiteit
– Geen borgsom schoolboeken
– Bij twijfel AMK bellen
– Kinderombudsman in 2011
– Druk op zeer zwakke opleidingen
– Aanpak jeugdwerkloosheid
– Succes 1-blik agenda
– Onmeetbaar hoog zelfbeeld
– Keuzepakket vwo te vroeg
– Verplichte leerlingenraden
– Multitaskers focussen minder
– Onderschrijving grondslag schrappen
www.gastindeklas.nl
– Lancering matchpunt ‘Passend Werk – Passend Onderwijs’
– Rectificatie Studiegids 2010/2011

16 Ik heb getwijfeld over Belgi‘… / Studeren aan een Belgische universiteit of hogeschool
Marieke Snippe
Wat doe je als je per se arts wilt worden en niet door de selectie komt? Belgi‘ kan dan uitkomst bieden. daar kun je namelijk zonder loting beginnen aan je opleiding. Ook voor havo-leerlingen biedt Belgi‘ mogelijkheden.

18 Website toont pijlers LOB-verbetertraject
Martijn Laman
De lancering van www.lob-vo.nl betekent voor project Stimulering LOB een voorlopig hoogtepunt in de activteiten . De website ondersteunt scholen bij het maken van een kwaliteitsslag op LOB-gebied.

20 Studenten lerarenopleiding LO komen op hun plek
Jarno Hilhorst & Bram Donkers
De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeksrapporten verschenen over de arbeidsmarkt voor docenten Lichamelijke Opvoeding. Rapporten die elkaar op detail tegenspraken. Tijd voor een heldere analyse.

23 Onbenutte ontdekkingen
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken
Iedereen die er toe doet lijkt in Nederland de ’theorie’ te hanteren: Als het misgaat komt het omdat je verkeerd gekozen hebt. In ‘Bij de Les’ gaat Tom Luken iedere maand in op deze ’theorie’.

24 Ruim baan voor de aankomende muzikale elite
Truda Zijp
Het ontbreekt in Nederland aan goed muziekonderwijs voor toptalent. Voor bijzonder getalenteerde kinderen zijn er te weinig kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Jammer, want de weg naar een carrire op de internationale concertpodia is daardoor moeilijk te bereiken.

26 Getob van ouders bij keuzebegeleiding
Annemarie Oomen
In haar advies ‘Ouders als partners’ ziet de Onderwijsraad ontwikkelwerk liggen voor alle onderwijsinstellingen: ouders dienen een flinke rol te spelen in de keuze van vervolgopleiding en beroep. Doen ze dat dan al niet, en is dit eigenlijk wel een verstandig advies voor alle typen ouders?

31 Carlien combineert mode en duurzaamheid in eigenzinnig label
BEROEPEN EN BRANCHES
Emmy Viezee-Fock
In deze rubriek vertellen professionals over de praktijk van hun beroep. Deze keer: Sales- en marketingmanger modebedrijf Jux www.studiojux.com

32 Klaslokalen vol onderpresteerders
Saskia Bruyn & Monique SchaminŽe
Het is een schrijnend probleem: leerlingen waarvan vaststaat dat ze meer kunnen dan ze laten zien, maar die dat hardnekkig weigeren te veranderen, tot aan zittenblijven en afstromen aan toe. Dit kinderlijke en afhankelijke gedrag vraagt om duidelijkheid.

34 Nieuwe voorzitter sectie havo/vwo wil optimale samenwerking VVSL
Peter Huwae, docent en decaan in Almere, is de nieuwe voorzitter van de sectie havo/vwo van NVS-NVL. Door zijn jarenlange ervaring in het decanaat heeft hij oog voor de nadelen van een verdeeld decanenveld. Nauwe samenwerking met VVSL is dan ook de drijfveer om het voorzitterschap op zich te nemen.

35 NVS-NVL studiedagen: Uniformen en pepperspray tijdens studiedag
Tessa Leonhard
Twee gewapende overvallers scheuren in een afgedankte Opel Astra over de bosweg, met een loeiende politiewagen in hun kielzog. Dit lijkt een spannende actiefilm, maar niets is minder waar. Een groepje decanen zijn aanwezig bij een studiedag van NVS-NVL op de politieacademie.

39 ‘Zorgplicht is geen reden voor hoofdpijn, maar biedt nieuwe uitdagingen’
STELLING VAN DE MAAND
Ga naar www.nvs-nvl.nl en reageer op deze stelling

40 Als er meer nodig is…, doen we het samen
Emmy Viezee-Fock
Mentoren en zorgcošrdinatoren kunnen direct aan de slag met de idee‘n die ze opdoen op de themamiddag van 10 november. Met de praktische oplossingen die geboden worden, kunnen ze de zorgplicht het hoofd bieden. ‘Als je het maar samen doet, is er geen reden voor paniek’, vinden Nolleke van der Spek en Carine Slots.

42 Almeerkans trekt jongeren uit hun systeem
Truda Zijp
Almere wil de kansen op een goede toekomst vergroten voor jongeren die niet verder kunnen in het voortgezet onderwijs. Voortijdige schooluitval staat in de gemeente hoog op de agenda, en dat wordt ge•llustreerd met het succesvolle project Almeerkans.

46 ‘Alle ouders scheiden, toch?’ / Blinde vlek voor rouw na echtscheiding
Riet Fiddelaers-Jaspers
In eerste instantie zie je leerlingen in echtscheidingssituaties vaak stoer doen:’Vet joh, twee keer op vakantie, twee keer cadeautjes!’ Maar in een-op-een-contacten zie je hoeveel onzekerheid, pijn en verdriet een echtscheiding met zich mee kan brengen. Hoe kun je de leerling het beste steun bieden?

50 Puberaal, lastig of radicaliserend-2 / Wat kun je doen?
Ine Spee
Wanneer is een bepaald signaal een uiting van polarisatie of radicalisering? Niet altijd kennen scholen de wereld waarin hun leerlingen leven, zeker als het een andere sociaal-economische of religieuze wereld betreft. Dat maakt het moeilijk het gedrag van jongeren goed in te schatten en de juiste actie te ondernemen.

54 Zo is er maar ŽŽn! / Een klassenvoorlichting over autisme
Ben Pieter Kop & Anneke Eshuis
Voor klasgenoten is het gedrag van de leerling met een autisme spectrum stoornis niet te begrijpen. Pesten is het gevolg. Professionele voorlichting in de klas kan uitkomst bieden, waarbij de aandacht gŽŽn eenrichtingsverkeer is.

59 Alles sal reg kom
COLUMN
Nynke Bosma

60 Ga je je huiswerk ook maken?
Dirk van der Wulp
Hoe kun je leerlingen die er maar niet toe komen om hun huiswerk te maken leren plannen leren om die planning ook daadwerkelijk uit te voeren? En dat zonder ze te bevoogden? Oplossingsgerichte counseling kan redelijk vlot tot resultaten leiden.

61 “Oh.. ik ben nog steeds mijn loopbaan aan het plannen..”
CARTOON

65 Opleiding Luchtvrachtmedewerker Warehouse en Luchtvrachtmedewerker Im-en export
OPLEIDINGEN
Emmy Viezee-Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen.

67 Shamestorming
ENERGIZER
Ivo Mijland
Dit is het tweede deel van het drieluik ‘Blamestorming, Shamestorming, Flamestorming’. Schaamte voor iets waar je niets aan kunt doen is aangeleerd gedrag. Een spiegelbeeld helpt je in een veilige groep valse schaamte te lijf te gaan.

68 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Beginnende decaan
– Conferentie Later!
– Zorgcošrdinator tussen thuis en school
– Congres ‘Aansluiting gezocht’
– De competente begeleider, een opfriscursus
– Studie Beurs 2010
– Themamiddag: Als er meer nodig is doen we het samen
– Coach van nu
– Verdieping voor faalangst- en examenvreestrainers
– Omgaan met agressie
– Dag van de zorgcošrdinator
– De competente decaan, een opfriscursus