Bij de Les — Jrg. 6 (mei 2010) Nr. 5

5 Categorie ‘kan wel, maar wil niet’
R
EDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)

6 Thuismentor voorkomt schooluitval
Els Tolk, Marjan Timp
Een thuismentor van School’s Cool is een vrijwilliger die elke week op huisbezoek gaat bij zijn pupil. De formule is simpel, maar effectief als preventief middel tegen voortijdige schooluitval.

8
Beter dan helemaal van school!
Carine Slots
Het Buitenhout College in Almere heeft een speciaal zorglokaal waarin vmbo leerlingen met problematisch gedrag afgezonderd les krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat ze ‘afglijden’ en uiteindelijk voortijdig de school moeten verlaten. Als er binnen een bepaalde periode verbetering optreedt, kan de leerling weer gedeeltelijk naar de reguliere klas terugkeren.

10 – 12 KORT NIEUWS
Emmy Fock
Ontevreden scholieren
– Stichting van het Onderwijs
– Geen kinderbijslag voor spijbelaar
– Uurtje later
– Overstappers
– Vergoeding voor minor-stagiairs
– Minder zeer zwakke scholen
– Maatregelen tegen schoolverzuim succesvol
– Geen stufi geen studie
– 1000 urennorm voor docenten
– Hechting be•nvloedt gedrag
– Vroeg Engels
– Plezier? Beter in wiskunde
– Achterhuis pornografisch
– ‘Universiteit’ beschermd
– Voetklas in vo
– Inschrijfgeld tegen drukte
– Vwo’r in ziekenhuis
– School Ex Programma
– Verplichte sollicitatietraining
– Keuzegids deeltijdstudie
– Wikipedia-check
– Nieuwe site Jeugdinstituut
– Link netwerksites en loverboys
– Vwo-cases TU Delft
– Chatten over examenangst!

13 Pascale van Gerwen – Mentor van het Jaar 2010
Emmy Fock

14 Scan werpt nieuw licht op LOB
Suzanne Visser
De LOB-scan is een gratis instrument waarmee scholen een tussenbalans kunnen opmaken van hun loopbaan en -ori‘ntatiebegeleiding (LOB) voor leerlingen. Een testpanel van het Zernike College in Haren ging er mee aan de slag.

16 Verlofkaart voor lob-bezoeken
Emmy Fock
Scholen die hun leerlingen stimuleren om buitenschools ervaring op te doen kunnen het overzicht kwijtraken over wie, wanneer en hoe vaak weg is. Ad de Kok vertelt over de oplossing die verlofkaart heet.

18 Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs
Gera Stuurwold
Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs geven de aspirant-student een beter beeld van de studie. Gera Stuurwold bekeek de eerste resultaten van onderzoek naar deze studiekeuzegesprekken.Op 25 maart 2010 werden de eerste elf experimenten gepresenteerd die binnen het SURF-foundationprogramma ‘Studiekeuzegesprekken: wat werkt?’ zijn uitgevoerd.

21 Opvoedingsfouten
COLUMN
Hugo van Gendt

22 Leerlingbegeleiding in Denemarken
Anneke Hesp
Iedere Deense jongere tot 25 jaar moet een individueel overgangsplan hebben vanaf het einde van de leerplicht tot werk. De ‘vejleder’ heeft de verantwoordelijkheid daar proactief in te opereren. Dat kan in de scholen, vanuit zijn centrum of bij een jonge werkloze thuis.

24 Ongewenste effecten verscherpte slaag- en zakregeling
H.F. Hulscher
De consequenties op langere termijn van de nieuwe slaag-zakregeling voor havo en vwo zijn nauwelijks tot docenten en decanen doorgedrongen, merkte H.F. Hulscher.

28 Eigen Kracht-conferentie: simpel en logisch
Jolanda Stellingwerff
Wanneer iets in ons leven tegenzit of anders loopt dan verwacht, praten we erover met mensen die dichtbij ons staan. Zij weten precies hoe wij in elkaar steken, of een eventuele oplossing realistisch is, en bieden een helpende hand. Simpel en logisch. De Eigen Kracht-conferentie werkt op dezelfde manier.

30 Acht navelstrengen van het leven
Ivo Mijland
Trainer/coach Ivo Mijland heeft voor het bestrijden van examenvrees diverse instrumenten voorhanden die de spanning voor de leerling kunnen veranderen. Maar soms is er sprake van een fenomeen waar een trainer minder invloed op heeft: de band tussen ouder en kind.

31 “Zal ik knippen of niet, schat?
CARTOON
Leen Baars

35 De Klaagmuur van Klagenfurt
ENERGIZER
Ivo Mijland
Nederlanders zijn grote liefhebbers van klagen. Populaire klaagonderwerpen zijn onder andere het weer, de politiek, de dienstverlening, schoonfamilie, het Nederlands Elftal en leraren. Door te klagen kun je even lekker je onvrede kwijt.

36 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Mentorentraining op locatie: de NVS-NVL komt naar je toe!
– Je mentorklas een positieve groep? Een goede start is het halve werk!
– Themamiddag Als er meer nodig is…doen we het samen
– Eigen schuld? Preventie, aanpak en begeleiding bij schulden van jongeren
– Zomerschool 7 principes voor een rijke leeromgeving
– Basistraining contextuele leerlingbegeleiding
– Provocatieve coaching
– Het LOB-congres
– Oplossingsgerichte Kortdurende Counseling