Bij de Les — Jrg. 6 (maart 2010) Nr. 3

Thema:
BEROEPEN EN BRANCHES MET TOEKOMST IN DE SCHIJNWERPERS

5
REDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)
“Met de Olympische Spelen nog in mijn achterhoofd en de onvermijdelijke Mart Smeets en Tom Egbers op het netvlies, poneerde ik aan tafel de stelling dat het makkelijker is om een Olympische medaille te halen dan sportpresentator te worden …”

6 De metamorfose naar loopbaanori‘ntatie en -begeleiding
THEMA
Martenjan Poortinga
Het takenpakket van de decaan is complexer en uitgebreider dan ooit. Maar ook tien keer leuker, vindt Martenjan Poortinga.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen & Emmy Fock
– ‘Mbo-keuzegids prima middel’
– Jongens stapelen vaker
– Klachtenlijn over mbo
– Competentiegericht mbo in 2011
– Overstap vmbo-mbo
– Strategisch kiezen
– Meer LOOT-scholen
– Forse daling vsv
– Bredere propedeuse hbo
– Meer spijbelaars
– LAKS: Meldpunt MaS (Meldpunt Maatschappelijke Stage)
– BBL-traject is leerovereenkomst
– Exodus jeugdgevangenis

– Startschot Wikiwijs
– Nederlandse taal in Grondwet
– Havo XL
– Ergernis nr. 1: te laat nakijken
– Jonge krantenlezers
– Vwo’ers minder cultuurminded
– Checklist MST/FFT

14 ‘Ik wilde Noor worden’ / Keuze voor een universitaire talenstudie
THEMA
Gera Stuurwold
Letterenstudies gericht op verdieping in ŽŽn taalgebied en cultuur kan een gelukkige keuze zijn. Met welke motieven kiezen studenten voor een moderne vreemde taal, en waar komen ze terecht.

17 Onbekend maakt onbemind
COLUMN
Hugo van Gendt

18 Beroepen in Beeld / Nieuwe website voor (v)mbo
THEMA
Marjan Osendarp
De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben het initiatief genomen voor de website Beroepen in Beeld (http://www.beroepeninbeeld.nl). Daarmee kunnen vmbo’ers zich ori‘nteren op alle mbo-opleidingen.

20 Deel uitmaken van ambachtseconomie
Marijke Mulder
Authentiek, creatief, verrassend en eigentijds. Dit zijn een aantal kenmerkende begrippen voor de ambachtseconomie. Ambachten zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Om dit aspect te benadrukken heeft het Hoofdbedrijfschap Ambachten een website en een magazine voor scholen ontwikkeld.

23 ‘Leerlingen geven mij energie’
THEMA
Emmy Fock
Leerlingen zijn goed geschoold, vindt ondernemer Jan-Willem Kaaijk. Kritiek had hij op het traject van subsidieaanvraag. Maar ook dat probleem is opgelost.

24 Week van het ambacht: 16-24 april 2010
Kijk op de website.

26 Schijnwerpers op bouw en infra
Karin Veldman
Een nieuwe campagne moet zorgen voor een groei van de instroom in zowel beroepen als opleidingen binnen de bouw/infra. Hannie Uiterwaal, project-leider van de campagne The Skyline is Yours!, beantwoordt een aantal vragen over de campagne.

29 Het optiekvak / Hightech Žn Haute Couture
Theo Peeters
Het vak van opticien is aantrekkelijk en gevarieerd. Een opticien is niet alleen bezig met techniek, maar ook met mode en mensen. En last but not least: de verdiensten zijn goed.

30 Watersector toont compleet beeld over studie en beroep
JosŽ Thijssen
Met de dvd Waterwerken beschikken scholier en decaan nu over een inspirerende ori‘ntatie op studie en beroep in de watersector. De dvd is ontwikkeld door Cito in samenwerking met verschillende instanties uit de watersector.

32 In Itali‘ beslist de familie nog
LEERLINGBEGELEIDING IN EUROPA
Anneke Hesp

In de meeste Italiaanse scholen speelt de decaan een kleine rol. De gewone leraar heeft voldoende tijd en gelegenheid om zijn leerlingen een goed advies te kunnen geven, maar de kloof tussen school en maatschappij is groot. Vaak beslist de familie over de studiecarrire.

34 Generatie Einstein: Communiceren met jongeren
Inez Groen
De jongere van vandaag wordt bedolven onder een enorme hoeveelheid informatieprikkels die het gedrag be•nvloeden. Omgaan met jongeren vereist dan ook een open blik voor alle factoren die een rol spelen in hun belevingswereld.

36 Margot Kraneveldt speelt niet zomaar een spelletje
Gerrit Witteveen
Teamleden van het Picasso Lyceum in Zoetermeer druppelen een lokaal binnen. Ze zijn hier omdat ze deel uitmaken van het spelteam dat meedoet aan de campagne ‘De zorgcošrdinator in positie.’ Ook Margot Kraneveldt, Tweede-Kamerlid van de PvdA en lid van de Vaste Kamercommissie van OCW is aanwezig. Zij bepaalt de puntenwaarde.

38 Zorcošrdinator moet zichtbaar worden
DE ZORGCO…RDINATOR IN POSITIE
Gerrit Witteveen
Op de website www.leerlingzorgcoordinator.nl komen veel bemoedigende reacties binnen op de campagne ‘De zorgcošrdinator in positie.’ Gerrit Witteveen legt uit waarom het belangrijk is om zichtbaar te worden, en ook wat je daar als zorgcošrdinator zelf aan kunt doen.

39 Pfff…. zorgleerlingen…

CARTOON
Leen Baars

41 Glazenieropleiding / Zadkine Vakschool Schoonhoven
OPLEIDINGEN
Emmy Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s.

43 How to use chopsticks!

ENERGIZER
Ivo Mijland
De zogenoemde ‘how to…’-filmpjes op internet zijn niet alleen snelle en handige instructiemiddelen voor jongeren, maar ook een interessant fenomeen voor mentoren.

44
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Mentorentraining op locatie: de NVS-NVL komt naar je toe!
– Nationaal Congres Leerlingbegeleiding
– Gezin in de knel, (on)vrijwillig ingrijpen in gezinnen
– Mentor van Nu
– Girlsday 2010
– Samen het beste uit leerlingen(zorg) halen
– Omgaan met onzekerheid in loopbaanleren
– Training Studieloopbaanbegeleiding
– Themamiddag ‘Als er meer nodig is… doen we het samen’
– Landelijk Congres ‘Jammer dat je gaat…! Hartelijk welkom…!’
– Congres secties vmbo en bve
– Studiedag van de maand