Bij de Les — Jrg. 6 (juni 2010) Nr. 6

5 Colofon

5 LifeLab projects en digitale communicatiemiddelen
REDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)

6 LifeLab brengt leren en werken bij elkaar
Ernst Ellerman
Interactief netwerken met vakmensen en vervolgens weloverwogen kiezen voor een beroep dat echt bij je past. Het Marne-college in Bolsward voert als eerste school in Nederland de LifeLab-community in het lob-traject in.

10 – 12 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen
Verschuiving leerlingen
– Geen VMBO in LAKS-bestuur
– Stijging instroom btatechniek
– Weg met gescheld
– Meer werkplekken jonggehandicapten
– Inzicht in gratis leermiddelen
– Energiedrankjes verboden
– Maatschappelijke stage bevordert zelfvertrouwen
– Pleidooi voor arbeidsmarktlessen
– Doof worden doe je zo
– Zeergeleerde leraar
– Lerarenbeurs weinig succesvol
– Het kan in het onderwijs
– Woordenboek helpt jeugdsector
– Plasterk beste onderwijsminister
– RTL Job Experience
– Nieuw programma voor de veiligheid
– Symposium over seksualiteit
– Kwaliteit vo neemt toe
– Slechte uitleg exact
– Vwo’ers zoeken kwaliteit
– Loopbaanschool
– Puberaal, lastig of radicaliserend?

13 Overgang
COLUMN
Nynke Bosma

14 Stichting NEWS stimuleert buitenlandstudie
Marcel Oomens & Emmy Fock
Hoe is het om in het buitenland te studeren? Waar kun je goed eten? NEWS biedt aan Nederlandse scholieren en studenten die in het buitenland studeren of dat van plan zijn, een platform waar je met dat soort vragen terecht kunt.

16 Tweetalig onderwijs: Excelleren op ieder niveau
Onno van Wilgenburg
Het tweetalig onderwijs (tto) is volwassen geworden. Wat in 1989 met ŽŽn vwo-afdeling begon, is in 2010 een niet meer weg te denken leerweg in het Nederlandse onderwijs. En ze blijven in eerste instantie in Nederland. Weinig tto-leerlingen gaan na hun eindexamen naar het buitenland.

18 Keuzebegeleiding als voorbereiding op eigen keuze
Marinka Kuijpers
Scholen in de beroepskolom van vmbo tot hbo nemen steeds vaker initiatief tot samenwerking. Zo loopt er een project waarbij vmbo-leerlingen tijdens hun stage worden begeleid door stagiaires SPH van De Haagse Hogeschool. Marinka Kuijpers onderzoekt hun ervaringen.

22 Training sociale vaardigheden op school
Ellen Reehorst
Leerlingen met sociaal onhandig gedrag zijn lastig voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. Ellen Reehorst ontwikkelde samen met Dimi Keizer sociale vaardigheidstrainingen en traint docenten in het geven van deze trainingen.

25 Sport & Animatie
BEROEPEN EN BRANCHES
In deze rubriek vertellen professionals over de praktijk van hun beroep. Werken en wonen op een vakantiepark: een uitdaging!

26 Leerlingvolgsysteem vereist dicipline
Truda Zijp
De meeste leerlingvolgsystemen bieden maatwerk en zijn gebruiksvriendelijk. Maar… medewerkers moeten ze wel gediciplineerd vullen, bijhouden en raadplegen. Dat blijkt in de dagelijkse hectiek van een schoolorganisatie nog een lastige opgave te zijn.

28 Vliegensvlug en vogelvrij op het mobiele internet
Liesbeth Hop & Bamber Delver
Er is een revolutie gaande. Een verandering die met enorme snelheid op ons afkomt. De opkomst van de wifi-generatie heeft ingrijpende gevolgen voor onze manier van opvoeden, voor onze onderwijsmethoden, maar ook voor onze regelgeving en bedrijfsvoering. “De media-invloed neemt schrikbarend toe als het toezicht van volwassenen wegvalt. De wifi-generatie beschikt nog niet over voldoende sociaal-emotionele vaardigheden om verantwoord met de media om te gaan.”

30 Grip op gamen. Signaleren, begeleiden, doorverwijzen…
Herm Kisjes & Erno Mijland
Voor de meeste jongeren is gamen een onschuldige vorm van ontspanning. Een klein maar groeiend percentage van de gamende jongeren verliest echter de grip. Hoe kom je daar tijdig achter? En wat is je verantwoordelijkheid als mentor?

32 Hoe word je een goede (digitale) burger?
Remco pijpers
Internet is een nieuwe publieke ruimte waarin je je hebt te houden aan omgangsregels. Remco Pijpers, directeur van de stichting Mijn Kind Online, doet een voorstel om ook online sociaal vaardig te worden.

33 “TUURLIJK kunnen we je BLOG lezen…”
CARTOON
Leen Baars

35 Opleiding Sociaal Cultureel Werk / Politie (SCW/Politie)
OPLEIDINGEN
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Dit keer de opleiding SCW/Politie in Zwolle.

35 Blamestorming, shamestorming, flamestorming

ENERGIZER
Ivo Mijland
De komende afleveringen een drieluik over storming! De volgende keren volgen lessen met als titel shamestorming (waarschaam jij je voor?) en flamestorming (wat zet je in vuur en vlam?). Deze aflevering kijken we naar blamestorming (wat maakt een mens schuldig?).

36 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Oplossingsgerichte Kortdurende Counseling
– De Onderwijsbeurs Zuid-Nederland: Leading in Technology
– Studiebeurs Kiezen voor de toekomst
– Het LOB-congres
– Zichtbaar zorg cošrdineren
– Mentortraining op locatie: de NVS-NVL komt naar je toe!

39 NVS-NVL studiedagen: Decanenstudiedag bij de Internationale Hotelschool
Marten de la Vieter (NVS/NVL)
Kort verslag van de decanenstudiedag van donderdag 11 februari 2010.