Bij de Les — Jrg. 6 (januari 2010) Nr. 1

5 REDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)
“Het nieuwe jaar starten we in Bij de Les met nieuwe kleuren. De kleuren paars en groen …”

6 Maatwerk met hersens op ‘aan’
Martine F. Delfos
Van pubers verlangen dat ze kunnen plannen en keuzes maken voor hun toekomst is veel gevraagd. Dat heeft alles te maken met hun hersens die nog volop in ontwikkeling zijn. Toch zijn er sleutels te vinden, waardoor hun hersens op ‘aan’ gaan.

10 – 13 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen & Emmy Fock
– Jongeren nieuwe risicogroep
– Werkgevers: Stagairs niet goed voorbereid
– Zorgaanbod op Iphone
– 8+ maakt nog geen dokter
– Goede score kleinschalige hbo’s
– Gemeente stuurt in onderwijsaanbod
– Tieners twee uur langer op internet
– Ambachtschool een succes
– De signalen van een wapengevaarlijke leerling
– StudentsPlus bijlessen, een groot succes!
– Middelbare scholieren willen meer begeleiding
– Verkeerd profiel? Doe een voortentamen
– Niet op ŽŽn hoop
– Vooruitzichten hbo’ers het beste
– Minister tegen tijdschrijven
– Minder managers in onderwijs
– Niet durven maar doen!
– Ouders willen strenge docenten
– Decanenstudiedag IVA
– Geweld en pesten
– Schoolklassen zitten overvol

15 De zorgcošrdinator in positie
Gerrit Witteveen
De zorgplicht komt eraan. Hoe kun je passend onderwijs op je eigen school organiseren? Hoe breng je leerlingenzorg op orde? Met het spel ‘De zorgcošrdinator in positie’ raakt u met alle partijen in gesprek. Let op uw mailbox en speel ook op uw school de komende maanden het spel mee.

16 Papa wil een Harley
Ivo Mijland
Een puber met gescheiden ouders is geen uitzondering meer. Maar hoe gewoon het ook lijkt, vaak komt zo’n kind in ingewikkelde situaties terecht. Praktisch en emotioneel. Wijsheid is geboden, ook als alles goed geregeld lijkt, want ŽŽn enkel zinnetje kan al van grote betekenis zijn.

21 Pubers, ik lust ze rauw
COLUMN
Hugo van Gendt

22 Investeren in mentoraat werpt vruchten af
Truda Zijp
Een mentor is een belangrijke schakel in de schoolorganisatie. Hij is de eerste en de dagelijkse contactpersoon voor de leerlingen. Scholen voor voortgezet onderwijs doen er goed aan bewust te investeren in het mentoraat. Dat bevordert rust in de school en goede contacten met ouders.

26 Scholing nodig voor beginnende mentoren
Len Bunte
Van een goede mentor wordt verwacht dat hij een duizendpoot is. Heeft een mentor hiervoor aanvullende scholing nodig? Deze vraag is voorgelegd aan drie mentoren uit het voortgezet onderwijs. En welke trainingen zijn er eigenlijk?

28 Meer orde op school
RenŽ Kneyber
Volgens de inspectie scoort 20 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs een onvoldoende op het punt van effectieve lestijd. Meer dan 25 procent van de lestijd gaat op deze scholen verloren aan ordeproblemen. Dit is niet alleen een doorn in het oog van de inspectie, ook ouders, leerlingen en docenten zelf willen meer orde en veiligheid in de klas.

30 Good practice – Ritmisch inslijpen voorkomt uitval
Truda Zijp
Voortijdig schoolverlaten heeft veel oorzaken. Moeite met rekenen en taal is er ŽŽn van. Door een te laag kennisniveau, gaan kinderen ook een storend gedrag vertonen. Het Saenredam College geeft op een unieke manier invulling aan de opdracht om taal- en rekenvaardigheden op peil te brengen. Rust en saamhorigheid zijn het gevolg.

34 Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs
Gera Stuurwold & Len Bunte
Een juiste studiekeuze is belangrijk voor het studiesucces van een student. een verkeerde match tussen student en studie kan leiden tot een gebrekkige motivatie en het voortijdig staken van de studie. Het ministerie van Onderwijs gaf daarom opdracht voor een pilotstudie ‘Studiekeuzegesprekken: wat werkt?’

39 Fietsenmaker

BEROEPEN EN BRANCHES
Emmy Fock
Meer dan genoeg werk in fietsenbranche

40 TL competent. Nut of Noodzaak?
Jan Duursma
Hoe stel je vast of iemand competent is? In de theoretische leerweg gaat het daar niet over. Dat is aan de docenten en werkgevers van de gekozen beroepsopleiding. wat de tl wel kan is ervoor zorgen dat leerlingen de begrippen en principes die ze geleerd hebben ook in een andere leeromgeving herkennen en kunnen toepassen.

44 Multicultureel Empowerment

Abkader Chrifi
De allochtone Nederlandse leerling loopt tegen problemen aan waar iedere leerling mee kampt. Daarnaast voelt hij zich door zijn achtergrond vaak onbegrepen. De slachtofferrol ligt hier op de loer, maar niet als het aan Abkader Chrifi ligt.

48 Loopbaan ori‘ntatie in Engels curriculum
KEUZEBEGELEIDING
Anneke Heft
Op de Engelse scholen moet het vanaf dit jaar anders, beter, meer gericht op de praktijk. Er komt een grotere plek in het curriculum voor loopbaan ori‘ntatie en beroepsvoorbereiding. Opwindendende tijden, zeker voor de Association for Careers Education and Guidance (ACEG)

52 Zeeuwse zorgcošrdinatoren

Gerrit Witteveen
Zorgcošrdinatoren doorbreken eilanddenken. Na de enthousiaste reacties van vorig jaar, organiseerde KPC Groep ook dit jaar de ‘Dag van de Zorgcošrdinator’ in Nieuwegein. Het was een dag waar zorgcošrdinatorenelkaar konden ontmoeten. Gerrit Witteveen sprak met zorgcošrdinatoren van het Ostrea Lyceum.

53 Puber erectus

CARTOON

57 Hippische opleidingen ROC Landstede (mbo)
OPLEIDINGEN
Len Bunte
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s.

59 De wetten van het motiveren

ENERGIZER
Ivo Mijland
In het boek ‘Motiveer’ van Tamara Lowe krijgt de lezer een interessant motivatiemenu gepresenteerd. Direct al in het begin staat te lezen dat ongemotiveerde mensen niet bestaan.

60
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– De competente decaan, een opfriscursus
– De wondervraag en andere oplossingsgerichte interventies
– Mentorentraining op locatie: de NVS-NVL komt naar je toe!
– Nationaal Congres Leerlingbegeleiding
– Werkconferentie: het ABC van de loopbaan
– Omgaan met faalangst – basis
– Examenvrees in school!
– Rouw in de klas
– LOB op de kaart
– Studiedag van de maand: Leer Werken in de Techniek: op bezoek bij Afval Energie Bedrijf, Amsterdam