Bij de Les — Jrg. 6 (december 2010) Nr. 10

5 Colofon

5 “Vorige week liep ik met een groep jongeren over de hei. Hippe jongeren die me bijpraatten…”
REDACTIONEEL
Emmy Viezee-Fock (hoofdredacteur)

6 In en uit extreemrechts / …en toen kreeg ik school
Willem Wagenaar
Hoe komen jongeren op extreemrechtse idee‘n en hoe verloopt zo’n radicaliseringsproces? Willem Wagenaar onderzocht welke rol de school kan spelen in de bestrijding van rechts-extremistische radicalisering.

10 – 13 KORT NIEUWS
Emmy Viezee-Fock & Anne-Fleur Winnen
– Fikse daling voortijdig schoolverlaten
– Driekwart ouders controleert kinderen online
– Populariteit onderwijs stijgt
– Junior Spreekwoordenscheurkalender 2011
– Voorlichtingsspel over MaS
– Kwetsbare wachtwoorden
– Draaiboek scheiding nodig
– Beroepsvereniging mbo-docenten
– Tekort mbo ICT’ers loopt op
– Computer brengt vmbo’er in actie
– Studeer gewoon in buitenland
– Permanente online ouderavond
– Uitval mbo’er uit eenoudergezin grootst
– Betere cijfers MBO
– Beter leren leren
– Havo/vwo-leerlingen willen meer praktijk
– Meer jongeren met alcoholvergiftiging
– Doorstroom vmbo-havo niet vanzelfsprekend
– Stripboek over Asperger
– Ouderhulp bij studiekeuze

14 Examentraining scheelt punten
Marieke Snippe
In een paar dagen tijd bereiden universiteiten leerlingen intensief voor op het eindexamen. Marieke Snippe neemt een kijkje bij de aanbieders van zulke trainingen.

16 Liberal Arts & Sciences voor studenten die alles willen
Gera Stuurwold
Breed ge•nteresseerde vwo-leerlingen kunnen terecht bij een groeiend aantal University Colleges. Geselecteerde studenten volgen hier nar Amerikaans model een brede wetenschappelijke bachelor in Liberal Arts and Sciences.

19 Goed nadenken kan tot slechtere keuzen leiden
COLUMN LOOPBAANONTWIKKELINGEN
Tom Luken

22 Deelnemers roc krijgen info van Mariska

Emmy Viezee-Fock
Mariska Zwart is informatiemedewerker roc. In dit artikel vertelt ze over haar baan.

23 NVS-NVL studiedagen / Tikje duizelig op Terschelling
Tessa Leonhard
Verslag van de studiedag MIWB op 21 oktober 2010 op Terschelling.

24 Dyslexie is meer dan een taalstoornis
Marga Kemper & Anja van Kleef
Het Protocol Dyslexie MBO heeft het doel mbo-studenten met dyslexie de begeleiding te geven die ze nodig hebben om hun opleiding te voltooien. Dat is nodig want dyslexie kan gepaard gaan met algemene leerproblemen.

26 ‘Door bezuinigingen in het passend onderwijs presteert straks niemand meer’
STELLING VAN DE MAAND
Ga naar www.nvs-nvl.nl en reageer op deze stelling.

27 Reclame
COLUMN
Nynke Bosma

28 Hoe democratisch zijn de leerlingen?
Geert ten Dam
Voor scholen die een invulling geven aan burgerschapsvorming van hun leerlingen is het van belang dat zij zŽlf inzicht krijgen in het resultaat van hun inspanningen. Het Hillevaart College leverde nogal wat inspanningen om de basiswaarde ‘respect voor elkaar’ gestalte te geven. Met een meetinstrument volgde de school haar eigen inspanningen.

30 Als een dip te diep wordt / Omgaan met een depressieve leerling
Tamara Wally & Anne Wšstmann
Waar houdt de dip op en begint de depressie? Tamara Wally en Anne Wšstmann bespreken de symptomen die op school te herkennen zijn en vertellen welke hulp de school een leerling kan bieden.

33 “Ik zie voor volgend jaar….”
CARTOON
Leen Baars

35 De profielkeuze
ENERGIZER
Ivo Mijland
In de derde klas havo en vwo maken de meeste leerlingen een keuze voor hun toekomst. Veel leerlingen, maar vooral ook veel ouders, lopen ondanks alle informatie en voorbereidingen aan tegen een muur van twijfels. Daar kun je als mentor iets aan doen.

36 OM NAAR UIT TE ZIEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Bijeenkomsten ‘Stimulering LOB’
– ‘Een stevige basis’
– Sociale vaardigheden in school (en daarbuiten)
– Geschikt/Ongeschikt
– Mindmapping
– Verdiepingstraining gespreksvaardigheden
– NVS-NVL-Speeddate sessies
– Hoogbegaafdheid: Hype of help?
– Extra middagsymposium Puberbrein in de praktijk’
– Begeleiding bij overlijden en echtscheiding
– Omgaan met leer- en gedragsstoornissen