Bij de Les — Jrg. 6 (april 2010) Nr. 4

5 Gewetensvraag…
REDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)
“Even een gewetensvraag: als u op straat een leerling tegenkomt, weet u dan ook meteen hoe hij of zij heet? …”

6 Het rugzakje van de zorgcošrdinator
Martin Broekeman, Jenny Looman, Joop van der Sman
Om voor de uitrusting van een professionele zorgcošrdinator de metafoor van een rugzakje te gebruiken, is helemaal zo gek nog niet, laten Martin Broekeman, Jenny Looman en Joop van der Sman zien.

10 – 12 KORT NIEUWS
Anne-Fleur Winnen & Emmy Fock
– Passend onderwijs controversieel
– MBO Raad start serie rondetafelgesprekken
– Wantrouwen politiek
– Dyslexie in mbo
– Onderwijstijd nu in de ijskast
– ‘Vroeg of laat’
– Stapelen vanaf 2011
– Gezamenlijke cultuureducatie
– Luisteren naar het kind
– Educatieve minoren geslaagd
– Nog meer geld schooluitval
– Sneller op inschrijfportaal
– Minder instroom universiteiten
– Onderzoek Hogeschool
– Chinees als examenvak
– Normaal kind telt ook mee
– School wil ouders voor de klas als docent ziek is
– Straf vrij onbekend
– Nieuwe ziekte: ‘Infobesitas’
– Prima Mentor 2010
– G-eiwitten
– Weinig kennis van beroepen
– Onderpresteren
– Lefgasten

13 Kiezen
COLUMN
Nynke Bosma

14 Grijs muisje wordt kleurrijk door peer support
Erik J. Luigies
Voor leerlingen in de onderbouw is het regime op een middelbare school niet altijd even makkelijk. Begeleiding van een ‘peer tutor’ kan voor een positieve omslag zorgen, vertelt Erik J. Luigies.

16 Profielkeuze staat op rooster
Truda Zijp
Havo-vwo scholieren moeten in de derde klas een profiel kiezen. Het Bertrand Russell College in Krommenie heeft de profielkeuzebegeleiding een nadrukkelijke plaats in het lesprogramma gegeven. Ouders erbij betrekken en individueel maatwerk leveren, zijn belangrijk in het proces.

19 Lisette toetst kwaliteit gastouderopvang
BEROEPEN EN BRANCHES
Emmy Fock

20 Voortgang in maatschappelijke stage
Gera Stuurwold en Truda Zijp
Met de maatschappelijke stage zet de overheid in op een samenleving waarin jongeren iets voor anderen doen, terwijl het ook hun eigen ontwikkeling stimuleert. Gera Stuurwold en Truda Zijp peilden de stand van zaken.

24 Vraagtekens LAKS bij MaS
Truda Zijp
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft naar aanleiding van een peiling onder 1004 scholieren een Digitaal Meldpunt Maatschappelijke Stage (MaS) geopend. Aanleiding voor de peiling waren meldingen van slechte stageplekken en klachten over de werkdruk.

25 Het mes snijdt aan twee kanten
Gera Stuurwold
Het jongerenwerk biedt mogelijkheden voor maatschappelijke stages. Jeugd- en Jongerenwerker Hans Sulmann ging daarom in gesprek met scholen in zijn omgeving. Inmiddels draaien er stagiairs mee in de jeugdsoos in Grootegast. Sulmann: ‘Ik wil dat ze enthousiast worden.’

26 Themamiddag / ‘Als er meer nodig is… dan doen we het samen’
Nolleke van der Spek
De moderne maatschappij vraagt om een nieuwe benadering van de zorgvragen in het onderwijs. Nolleke van der Spek pleit voor een nauwere samenwerking tussen alle betrokkenen, inclusief de ouders.

28 Leerlingenzorg / Van alleen naar samen
Jop Jurriaans
Leerlingen met extra zorgvragen zijn een groeiend fenomeen dat vraagt om een eigentijdse benadering. Centraal daarbij staan nauwere samenwerking en competentieontwikkeling, wat in een vertrouwd netwerk ook heel inspirerend kan zijn.

30 Wat men vriendschap noemt
Leen Baars
Door wat men vindt, leggen wij de lat voor vriendschap erg hoog en geven dat door aan onze pubers. Leen Baars legt uit hoe juist situationele vriendschap middel kan zijn om tot dialoog te komen met de leerling.

31 Er zijn weer tien leerlingen vrienden met me geworden…

CARTOON
Leen Baars

35 Ori‘ntatiejaar Dutch HealthTec Academy
OPLEIDINGEN
Emmy Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s.

37 Het moordspel

ENERGIZER
Ivo Mijland
Deze mentorles gaan we werken aan agressie als humoristisch bindmiddel. Niet via moordlustige computergames, maar met het populaire item Het Moordspel uit het BNN-programma De Lama’s.

38
Om naar uit te zien / NVS-NVL STUDIEDAGEN
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Mentorentraining op locatie: de NVS-NVL komt naar je toe!
– Girlsday 2010
– Conferentie De zorgcošrdinator in positie
– Seminar Werken met een individueel Ontwikkelingsplan
– Combi-training Sociale vaardigheden en Faalangst/Examenvrees!
– Vertrouwenspersonen en hun geheimen!
– Verdieping voor rouw- en echtscheidingsbegeleiders
– Je mentorklas een positieve groep? Een goede start is het halve werk!
– Themamiddag Als er meer nodig is… doen we het samen
– One Kid at a Time en Big Picture Learning
– Psychopathologie in school
– Studiedag van de maand