Bij de Les — Jrg. 5 (september 2009) Nr. 7

5 REDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)
“Stromen leerlingen zijn al weer aan u voorbijgegaan, nieuwe collega’s zijn verwelkomd en die hebben hun plek intussen wel gevonden ….”

6 LOB? Gewoon een vak
Dennis Kortekaas
Op het Teyler College in Haarlem is lob opgenomen in de lessentabel van de TL Plus. Het is een twee-uursvak in de bovenbouw. Dennis Kortekaas, afdelingsleider TL Plus, vertelt hoe het vak vorm krijgt.
LOB: Loopbaan Ori‘ntatie en Begeleiding in de Tweede Fase

10 – 13
KORT NIEUWS
– Gelukkig voor de klas
– Meer studenten, meer bekostiging
– Extra geld leerplaatsen metaal
– Meer keuze met geld
– Klakkeloos klikken
– Ontdek het beroepsonderwijs
– Onderwijsprofessionals aan de slag met stages
– Leraar-auteurs
– Vmbo in LAKS
– Medezeggenschap voor mbo-studenten
– Van kwaad tot erger
– Traumahulp allochtone meisjes
– Goede band voorkomt spijbelen
– Opheffen ACTB
– Dag van Gister
– Koepel Hoogbegaafdheid
– Tassen en agenda’s
– Digitale schoolboeken
– In memoriam Mari Franse
– Studiedagen ‘Op locatie’

14 Er zit meer in jou dan er uitkomt
Anneke Hesp
Sommige leerlingen hebben veel in zich, maar het komt er niet uit. Ze lijken mee te werken aan hun eigen mislukking. ROC ASA in Amersfoort haalde de Engelse training van Youth ar Risk (YAR) naar Nederland om zorgleerlingen van alle niveaus te laten ontdekken hoe ze hun kansen kunnen verbeteren.

17 Nieuw schooljaar, nieuwe plannen
COLUMN
Hugo van Gendt

18 Loopbaanbegeleiding betekent samenwerken
Truda Zijp
Nagenoeg alle roc’s in het land beschikken over een dienst met expertise op het gebied van begeleiden bij loopbaanvraagstukken. Jongeren die op de ŽŽn of andere manier vastlopen tijdens hun studie kunnen daar terecht. Dankzij hun Loopbaan en Expertise Centrum heeft het ROC van Amsterdam maar liefst 10% minder uitval.

20 Kenniseconomie voortijdig verzopen
Emmy Fock
Schooluitval heeft vele gezichten. Het drinken van alcohol door pubers zou er ŽŽn van kunnen zijn, is de overtuiging van kinder- en jeugdpsycholoog Mireille de Visser. Vooral meisjes lopen op verschillende terreinen grote risico’s.

23 Moeizame weg naar de dierentuin
Emmy Fock
Poep scheppen is het grootste deel van het werk. Als je al in de directe nabijheid van een dier komt, moet je voortdurend alert zijn. Knuffelen is er niet bij. Toch word je niet zo maar dierenverzorger in een dierentuin.

24 Gamers zijn geen losers (2)
Ivo Mijland
Gamen en internet zijn vaak niet het startpunt van problemen. Maar, is de jongere eenmaal verslaafd, dan is er volgens Keith Bakker sprake van een van de hardnekkigste vormen van verslaving.

28 Samenwerken voor kinderen
Bart van Kessel & Jos van der Horst
Een relatief kleine groep kinderen valt tussen wal en schip en krijgt met de grootste moeite het onderwijs waarop zij recht hebben. Door hun gedragsproblematiek wil of kan niemand heb hebben. Jan, Carla, Achmed, Fatima, of wat hun namen ook mogen zijn, zitten thuis en verdwijnen uit het zicht van velen.

30 Kiezen is een werkwoord
Ellen van Hattem & Josje Knoop
Kiezen van een studie in het hoger onderwijs is een proces dat verschillende fasen kent. Helaas is het niet zo dat de optimale opleiding vanzelf komt bovendrijven als je die fasen netjes doorloopt. Het studiekeuzeproces is complex en soms moet je zelfs de moed hebben om opnieuw te beginnen.

32 Uitzicht doorlopende leerlijn motiveert
AANSLUITING VMBO-MBO
Marinka Kuijpers
In het streven om tot aansluiting tussen vmbo en mbo te komen, zetten scholen stevig in op de aanpassing van leerinhoud, -vorm en begeleiding. Enkele scholen in de landelijke kenniskring doorlopende leerlijnen vmbo-mbo experimenteren met het vm2-project, waarin de formele overgang tussen vmbo en mbo verdwijnt.

34 Studentenhuis en maatjes helpen autisten
Anneke Hesp
Twee Nijmeegse initiatieven zetten de deur naar de universiteit wat wijder open voor studenten met stoornissen in het autistisch spectrum. Een studentenhuis en een maatjesproject bieden laagdrempelige begeleiding.

36 Synergetisch begeleiden
Klaas Jan Terpstra
Het ontwikkelen van coachcompetenties en een goede coachattitude is een wezenlijke en persoonlijke ontwikkeling. Hoe verder een leerlingbegeleider of een decaan daarin komt, hoe meer hij of zij daarin voor het team, de leerling en de mentor kan betekenen.

37 “Dat was een fijn coachgesprek… We zijn er uit… Het ligt dus aan je ouders…”

CARTOON
Leen Baars

41 Artiest Theater
OPLEIDINGEN
Anneke Hesp
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s.

43 De (Tele)tijdmachine

ENERGIZER
Ivo Mijland
Soms is het aardig om terug te blikken op die zomermaanden. Wat stemt tevreden? En wat zou je graag terug willen draaien als je de kans kreeg? En verder kijken, hoe herinner je je de leuke en minder leuke dingen uit het verleden? Tijdens deze mentorles staat de (Tele)tijdmachine centraal.

44 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Middagsymposium ‘Mijn klas een positieve groep!’
– PPSI-conferentie contact en vertrouwenspersonen voortgezet onderwijs 2009
– Docent van nu
– Diversiteit en interculturele communicatie
– Leiderschapsvaardigheden
– Trainer sociale vaardigheden

45 NVS-NVL trainingen en studiedagen