Bij de Les — Jrg. 5 (oktober 2009) Nr. 8

5 REDACTIONEEL
Emmy Fock (hoofdredacteur)
“Moet je blij zijn als je een dertienjarige leerling hebt die zeker weet wat ze wil en hoe ze het gaat uitvoeren? ….”

8 Oefenen in kiezen, met vallen en opstaan
Michiel Westenberg
Een keuze vraagt om een beslissing. Een probleem om een oplossing. Toch is de problematiek rondom de keuze van een studie niet eenvoudig op te lossen. Er is een omslag nodig. Decanen en leerlingbegeleiders kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

12 – 15
KORT NIEUWS
Emmy Fock
– Diploma hoger onderwijs loont in Nederland
– Veel leraren ontevreden over eigen invloed
– Seks belangrijkste reden om te studeren
– Studenten toch blik op de toekomst
– Last-minute kiezers
– Privacy en intranet
– Beveiliger verkoopt gegevens kinderen
– Islamitische zoekmachine
– Schoonschrijven met de computer
– Subsidieregeling ‘plusvoorzieningen’ voor overbelaste jongeren
– Nieuwe website brengt Bta-onderzoekers in de klas
– Chemie achter ADHD ontrafeld
– Bijna alle meiden last van faalangst
– Crimineeltjes
– Slechte vrienden
– Priester worden
– Depressief door gehoorschade
– Geen gratis internet meer
– ICT voor inhalen taalachterstand
– VSV-jongerenteam
– Meer academici voor de klas
– RUG bevriest promotiestudent
– Burgerschap in beeld
– (On)vrijwillig ingrijpen in gezinnen
– Landelijke Studiedag Loopbaanontwikkeling in het vmbo-mbo

17 Ook studielink gaat over op DigiD
DŽsirŽe Schipper
Studielink koestert al geruime tijd de wens om gebruik te gaan maken van DigiD. Met ingang van 5 februari 2010 wordt deze wens omgezet in realiteit.

18 Vernieuwing in onderzoek naar interessegebieden
Anneke Hesp en Emmy Fock
Interessegebieden in beeld brengen speelt een belangrijke rol in de begeleiding van keuzeprocessen. De Geldergroep heeft nu vier jaar ervaring met GIV-H en GIV-M. Interessetesten die moderner zijn in taalgebruik, korter duren en in de toekomst ook online verkrijgbaar zijn.

22 Stimuleren van sociaal gedrag bij pubers
Gera Stuurwold
Zo’n vijftig Nederlandse onderwijsinstellingen voor middelbaar onderwijs werken met de groepsmethodiek EQUIP. Jonge pubers worden gemotiveerd om elkaar te helpen en om van elkaar te leren met behulp van het van oorsprong Amerikaanse behandelprogramma voor antisociale jongeren.

26 De ouder als loopbaanbegeleider
Ouders kunnen hun kind helpen bij het kiezen, door de juiste vragen op de juiste manier te stellen. De hogeschool Rotterdam en Wageningen University and Research Centre in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein hebben hiervoor projecten ontwikkeld.

28 Kansrijk kiezen met digitale barometer
Marjan Osendarp
De keuze voor een beroep hangt af van een heleboel factoren. Een aspect hiervan is de arbeidsmarkt. Is het straks makkelijk om werk te vinden, wat kun je nu eigenlijk precies doen met je opleiding en hoeveel ga je verdienen?

33 Tweede studie naast Chinees is handig
BEROEPEN EN BRANCHES
Emmy Fock
Lange dagen zwoegde ze om die fascinerende Chines karakters onder de knie te krijgen. Nu ondersteunt Rhana Tersteeg als bedrijfskundig sinoloog overheid en bedrijfsleven in contacten met Chinese relaties.

36 Zeg, wat kiezen wij nu?
Truda Zijp
Vroeg kiezen, laat kiezen, wel kiezen, nooit kiezen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs komen in hun schoolloopbaan voortdurend keuzemomenten tegen. Zijn ze daar wel aan toe? Heb je eigenlijk wel een diploma nodig? Liza Meijer, Jan Coster en Willy de Wit reageren vanuit eigen ervaringen op vijf stellingen.

39 Goede voornemens
COLUMN
Nynke Bosma

40 In Vlaanderen is enveloppe rond voor leerlingbegeleiding
LEERLINGBEGELEIDING IN EUROPA*
Anneke Hesp
Nogal wat Nederlandse leerlingen in de grensstreek gaan naar Belgische scholen omdat die beter zouden zijn. Hebben de Vlamingen ook een betere aanpak van de keuzebegeleiding? In deze aflevering het werkterrein van Jef Pauwels, dat loopt van de Antwerpse voorsteden tot de Nederlandse grens tussen Essen en Roosendaal.
* Dit schooljaar publiceert Bij de Les een serie artikelen over Eurpese keuzebegeleiding. Daarin komen vijf Europeanen aan het woord die leerlingen op weg helpen bij studie- en beroepskeuze.

45 Hoge Hakken in de Haven
Chris ten Hoopen
Werken in de haven is al decennialang fysiek niet zwaar meer en dus kunnen meiden van ieder niveau daar prima terecht. Het scheepvaart en Transport College zet bewust in op het aantrekken van meiden. Zeer tot tevredenheid van docenten en bedrijfsleven.

47 Nieuw studiekeuzespel PrioriteitenPraat
Anne van Voorthuizen
Leerlingen van de bovenbouw havo en vwo en van mbo-4 staan voor een belangrijke beslissing. ‘Welke vervolgopleiding moet ik kiezen?’ Studiekeuze123 heeft daarvoor onder meer het spel PrioriteitenPraat ontwikkeld dat in een of twee uur in de les kan worden gespeeld.

48 Postieve groepsvorming in de klas

Maya Bakker en Ivo Mijland
De meeste leerlingen passen hun gedrag aan wat anderen van hen verwachten. Als mentor en leerkracht kun je dat proces positief be•nvloeden. Als je dat vanaf het begin doet is de kans op pestgedrag kleiner.

52 Ervaring voorkomt predisposities
AANSLUITING VMBO-MBO
Marinka Kuijpers
Onderzoeken bevestigen dat de keuze voor een vervolgopleiding van met name allochtone jongeren vaak al op voorhand vaststaat. Begeleiding en een doorlopende leerlijn kunnen deze zogenaamde predisposities doorbreken.

56 Kunst in het onderwijs leert
creatief denken
Det van Gils
Slecht bij weinig vmbo en praktijkscholen hebben kunst ingepast in het curriculum. Een gemiste kans, want creatief denken en kijken heb je in alle facetten van het leven nodig

60 Wat men liegen noemt
Ard Nieuwenbroek en Leen Baars
Hoe moet je tegen de leugens aan kijken waar we allemaal iedere dag mee te maken krijgen. Is iedere leugen dezelfde leugen of moet je soms meegaan en kijken wat er aan de andere kan van werkelijkheid zit? En wat doe je als leerlingbegeleider met die ontdekkingen?

61 “Spijbelen..?”
CARTOON
Leen Baars
“Spijbelen..?Ducan spijbelt niet, hoor.. hij is…uh..ZIEK.,, ja…ja…hoesten ezo… u kent het wel… en het heerst he.. .”

65 Air Traffic Management
OPLEIDINGEN
Anneke Hesp
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s.

67 Energie voor mentor en klas
ENERGIZER
Ivo Mijland
Ben jij in je element? En zo ja, wat betekent dat dan precies? In het boek ‘Het Element’ van Sir Ken Robinson krijgt de lezer een verdiepend inzicht in het begrip ‘element’. In zijn boek lees je dat het element staat voor een geweldige kruising tussen passie (dat wat je graag doet) en talent (dat waar je goed in bent). Als je in je element bent, haal je het allerbeste uit je zelf, je maakt immers gebruik van je krachtigste ‘ik’. Dat betekent dat je een leerling tot maximale ontplooiing verleidt, als de leerling in zijn element is. Een interessante zoektocht dus, dat ‘element’. Deze mentorles gaan we daarom op zoek naar het element van de leerling.

68 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Middagsymposium ‘Ze zeggen dat ik gek ben!’
– Oplosssingsgerichte Kortdurende counseling
– Faalangst? Een training zelfvertrouwen!
– Pedagogisch overmeesteren
– Synergetisch leidinggeven

69 NVS-NVL trainingen en studiedagen