Bij de Les — Jrg. 5 (januari 2009) Nr. 1

5 REDACTIONEEL
Anneke Hesp
“Er is in de brugklas best plek voor toekomstdromen…”

6 Het dwaalspoor van de goede keuze
Anneke Hesp
Op vrijdag 23 januari 2009 vindt de installatie plaats van Tom Luken als lector ‘Career Development’ bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Hij zal zijn oratie uitspreken getiteld ‘Het dwaalspoor van de goede keuze: Naar een effectiever model van (studie)loopbaanontwikkeling.’

10 – 13
KORT NIEUWS
– Johan van der Sanden Erepenning voor Marinka Kuijpers
– Misdaad en straf
– Leraar geliefder dan lerares
– Turkse kenniswerkers voor Zuidoost-Nederland
– Lancering thematoetsen over Europa
– Graagtaal
– Scriptiepakketten
– Oostenrijk vreest Europeanen
– Stenden in Berlijn
– Digitale studiecoach
– Loopbaanleren
– Vragen over(bij)baantjes
– Professionele hulp toegankelijker
– Studeerbaar
– Meer vmbo-geslaagden naar vervolgopleidingen
– Beta komt op
– Beroepsgerichte programma’s in het vmbo
– Kleurrijk K!X
– Stedelijk Gymnasium Nijmegen wint 11e editie NK debatteren voor scholieren
– Project over seksualisering
– Fotoverslag van de studiedag bij Nuon in 2008
– Niet pesten maar schaken

14 Van Korrelatie tot Question-zone
Elise de Groot
Korrelatie biedt al decennia lang professionele, anonieme hulp aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Vroeger alleen telefonisch, tegenwoordig – vanzelfsprekend – ook online. Deze organisatie biedt decanen en leerlingbegeleiders hulp en advies op maat. En ook uw leerlingen.

16 Als inzet niet gezien wordt
Ivo Mijland
Door inzet breng je voor jezelf in beeld dat je er toe doet. Je hebt de ander nodig om een aangenaam leven te leiden. Want als de ander je niet ziet, dan besta je in feite niet. Dat je inzet gezien wordt, is dus een kwestie van leven en dood, betoogt Ivo Mijland.

19 Je collega’s
COLUMN
Edith de Vries

20 Allochtonen zijn motor achter eigen succes
Marco Koetsier
Hoewel niet-westerse allochtonen het steeds beter doen, blijft hun maatschappelijke positie volgens de deskundigen kwetsbaar. Empowerment-trainer Abkader Chrifi is vastbesloten daar wat aan te doen.

22 Een coach stelt de juiste vragen

Jolanda Konings
Een coach gaat niet alleen vragend te werk als het gaat om loopbaanbegeleiding of bij sociaal-emotionele problemen. Als hij de juiste vragen stelt kunnen deze met name in de klas het leerproces ondersteunen.

26 Human technology in vmbo en mbo
Marinka Kuijpers
In Bij de Les van oktober 2008 kwamen doelstellingen en opzet van negen experimenten rond aansluiting vmbo en mbo aan de orde. In dit nummer beschrijft Marinka Kuijpers hoe mbo’ers en vmbo’ers in het project Human technology zorg kunnen verbeteren met behulp van technische middelen.

30 Klassenmentoren belangrijke schakel tussen school en migrantenouders
Michel Peters
Migrantenouders hebben hoge verwachtingen van de schoolcarrire van hun zoon of dochter. Na verloop van tijd groeit vaak de teleurstelling als blijkt dat hun kind geen arts of advocaat zal worden. Hoe moeten klassenmentoren in zo’n geval omgaan met ouders en leerlingen?

34 Friese brug tussen havo en hbo
Gera Stuurwold
Uitval in het hbo kan worden teruggedrongen wanneer havo-leerlingen vroegtijdig kennismaken met hbo-competenties. Door een combinatie van een training op de Noordelijke Hogeschool (NHL) en een snuffelstage kiezen de leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap Liudger wellicht bewuster voor het hbo.

35
KORT NIEUWS
– Digit@@ltjes

36 You’ve got mail
Leen Baars
In de tijd van e-coaching, online cursussen, digitaal spreekuur en internet counseling zoeken steeds meer ouders contact via e-mail. Is een digitale dialoog wel mogelijk? Leen Baars gaat in dit artikel dieper in op het gebruik van e-mail door mentoren en leerlingbegeleiders in het contact met ouders.

37 Ingrid!!… Weer die mentor van Jaimy…

CARTOON
Leen Baars

41 Startersacademie internetondernemer
OPLEIDINGEN
Anneke Hesp-Emmy Fock
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

43 Hyves meets Youtube

ENERGIZER
Ivo Mijland
Jongeren verkiezen internet boven de tv. Als je echt contact wilt maken met de jeugd, biedt deze informatie wellicht een leuke ingang tot echt contact. Neem de proef op de som en surf mee…

44
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Beginnend loopbaanbegeleider
– Vervolgcursus loopbaanbegeleider
– Uitwisselingsmiddag cošrdinatoren maatschappelijke stage
– Basisopleiding zorgcošrdinator
– Educatief Meesterschap Amsterdam
– Decanaat in de praktijk
– Provocatieve coaching
– NVS-NVL