Bij de Les — Jrg. 5 (februari 2009) Nr. 2

5 REDACTIONEEL
Anneke Hesp
“Veertien docenten van twee scholen, waaronder twee afdelingsleiders, twee zorgcošrdinatoren en een decaan…”

6 Op zoek naar de ideale mentormethode
Mieke Aarts
Mentoren gingen een avond om te tafel zitten en bespraken met elkaar de verschillende mentormethoden. Mieke Aarts luisterde mee.

10 – 12
KORT NIEUWS
– Aanvulling
– Utrechtse vmbo-docenten versterken taal- en rekenonderwijs
– Klachten tegen namen leraren op site
– Digitaal aanbod overtreft vraag
– Strafregels nieuwe stijl
– Terug naar je toekomst
– Seniorpartners
– Duizend uur nu onmogelijk
– Werkend leren beperkt schoolverlaten
– Knullige doorstroming
– Jongens zitten thuis
– Werk aan de winkel
– Belangrijkste talen
Warme truiendag
– Geld dankzij recessie
– Allochtone buddies
– Ondernemerschap
– Eerste experiment Passend onderwijs
– Nu leren voor morgen

13 Vertrouwen in de school / Over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren
Prof. Dr. Winsemius heeft eind januari het WRR-rapport nr. 83 ” Vertrouwen in de school. Over de uitval van ‘ overbelaste’ jongeren overhandigd” aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.

13 MATRIX bepaalt kwaliteit Engelse loopbaanadviezen
Peter van Deursen
Hoe gaan andere landen om met de kwaliteit van hun loopbaandienstverlening? In het Verenigd Koninkrijk hanteert men de MATRIX standaard voor loopbaandiensten. Zou uw decanaat of loopbaanbegeleidingsdienst aan de standaard voldoen?

14 Moderne maatschappij draait dankzij logistiek
Emmy Fock
Op het vmbo loopt de belangstelling voor de opleiding transport en logistiek terug. Zijn er onvoldoende aantrekkelijke mogelijkheden in de sector of is het hoog tijd dat de opleiding onder een andere naam naar buiten treedt?

16 Leerlingbezoekdagen bieden realistischer kijk
Truda Zijp
In Noord-Holland vindt twee dagen lang een complete volksverhuizing plaats wanneer leerlingen van het vmbo een bezoek brengen aan een mbo om zich te ori‘nteren op een vervolgopleiding. In deze provincie is al tien jaar lang het kennismaken van de vierdeklassers met het mbo centraal geregeld, ontdekte Truda Zijp.

18 Vmbo carrousel voor betere ori‘ntatie
Nynke Jansma
Vmbo-scholen in Groningen en Drenthe werken samen om hun leerlingen uit hun afdeling Zorg en Welzijn kennis te laten maken met verschillende instellingen. Ze onderzochten met SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, hoe een vmbo-carrousel ingebed zou kunnen worden in een leerroute Loopbaanori‘ntatie en -begeleiding binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

21 Inspiratie
COLUMN
Edith de Vries

22 Bidt u voor het eten
Annemies Gort
Hoe krijgt een school leerlingen gemotiveerd voor de stage? In Alphen aan de Rijn is een methodiek ontwikkeld die goed blijkt te werken. De leerlingen kiezen pas een stageplek na een rondreis langs lokale vrijwilligersorganisaties, waaronder enkele migrantenorganisaties. ‘Dit is vŽŽl leuker dan les!’

24 LOB geeft maatschappelijke stage kwaliteitsimpuls
Ad Bijlard
Welke consequenties vloeien voor de loopbaanori‘ntatie voort uit de maatschappelijke stage? Ad Bijlard legt uit hoe met een doordachte aanpak de maatschappelijke stage levenslange winst kan opleveren.

28 Vmbo-mbo-campus in Waterland
Marinka Kuijpers, Marian Segers en Gertrud de Wit
Serie over aansluiting vmbo-mbo. Het Regio-College en de vmbo-mbo-campus van de Purmerendse Scholengroep willen competentiegericht maatwerk mogelijk maken in Waterland. Zonder merkbare overgangen, overlap of lacunes. Leerlingen moeten ook kunnen overstappen naar andere sectoren/opleidingen.

31 Ongewenst betast op schoolkamp
KORRELATIE

32 Kan ik even met je praten?
KORRELATIE

33 Goed voorbeeld?
COLUMN
Hugo van Gendt

34 Wat je niet hebt, kun je niet uitgeven
Emmy Fock
Als je leent voor consumptiegoederen, kun je ze eigenlijk niet betalen. Dat is de boodschap die freelance docent economie Tom Versteeg vervlecht in zijn lessen. De achterliggende gedachte is om leerlingen van het voortgezet onderwijs en het mbo te leren verantwoord om te gaan met geld.

35
KORT NIEUWS
– Digit@@ltjes

36 Waarom Rita nooit praat
Leen Baars
Ze zegt niets en steekt nooit haar vinger op. In de aula zit ze alleen of bij andere stille kinderen. En bij de mentorgesprekken bent u vrijwel alleen aan het woord. Is dit normaal gedrag of lijdt Rita aan selectief mutisme?

37 Nou… komt er nog wat van?

CARTOON
Leen Baars

41 Amsterdam University College
OPLEIDINGEN
Anneke Hesp
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

43 Een lang lontje

ENERGIZER
Ivo Mijland
Sla niet, prei wel! Dat zegt Loesje. Niet alleen een woordgrap, maar een zorgstandpunt want agressie op scholen is een actueel thema. Helaas zal er nooit een oplossing gevonden worden voor dit heftige probleem. Waarom? Omdat agressie menselijk gedrag is en gedrag kun je nu eenmaal niet uitschakelen. Gelukkig zijn er wel diverse instrumenten om gedrag op tijd te sturen. Bijvoorbeeld door erkenning te geven voor de ontstaansoorzaak van het ongewenste gedrag.

44
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Educatief Meesterschap Amsterdam
– Veiligheid op school
– Miniconferentie ‘De Puber van Nu’
– Leerlingen uit balans
– Ik hoor bij jullie allebei
– Verlies en veerkracht
– NVS-NVL