Bij de Les — Jrg. 5 (april 2009) Nr. 4

5 REDACTIONEEL
Anneke Hesp
“In meer dan driekwart van de gevallen van ‘rampage school shootings’ hadden leerlingen een vermoeden dat er ‘iets groots’ of ‘heel ergs’ ging gebeuren….”

6 Binnenvetters gevaar voor school?
Leen Baars
Kan in Nederland een depressieve leerling ook een bloedbad veroorzaken? Dat is mogelijk, zegt Jan Ruigrok. Alleen door echt contact kun je een bijdrage leveren aan het voorkomen van excessen.

10 – 11 KORT NIEUWS
– Gecombineerde vmbo-mbo2
– Schadevergoeding wegens burn-out
– Voorlichting in eigen taal
– Miljoen uitgegeven met CJP
– E-learning alcohol en drugs
– Verbod op steekwapen
– Interactie in de klas
– Engineering in Eindhoven
– Succes gemengde brugklas
– Twee bachelors, drie masters
– Rekenen en plezier
– Duurder studeren in Nederland
– Geen les over zelfdoding
– Sociaal Akkoord
– Canon
– Voorsprong bij tweetalig onderwijs

13 Ook leerlingbegeleider moet online zijn
Nolleke van der Spek
De wereld online wordt steeds meer aanwezig in de scholen en het leven van de jongeren. Natuurlijk be•nvloedt dat het werk van leerlingbegeleiders. De NVS-NVL sectie leerlingbegeleiding organiseert daarom een themamiddag op 10 juni in Driebergen-Zeist. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?

14 Vmbo leert van bedrijfsleven
Ans Woltjes
Acht scholen en dertien bedrijven werkten samen aan het Experiment Contextueel leren Innovatie Beroepsonderwijs om betere keuzes mogelijk te maken voor leerlingen.

16 Schoolsucces door kopje koffie
Gera Stuurwold
Het Mentorprogramma Friesland probeert al twaalf jaar jongeren op school te houden, vaak met succes. De filosofie is eenvoudig: laat ze regelmatig een kop koffie drinken met een rolmode, succesvolle jongeren of volwassenen die vrijwillig meedenken als mentor.

19 Klasgenote met snijwonden en littekens op haar arm

KORRELATIE

20 Utrechtse docenten coachen elke dag
Gera Stuurwold
In een nieuwe serie van drie artikelen laat Aveline Dijkman schoolleiders, docenten en leerlingen aan het woord over individuele coaching.

23 Tevreden over een mooi stuk weg
Emmy Fock
In deze serie vertellen professionals over de praktijk van hun beroep. Bij de schoolleiding was hij bekend als de bonte hond. Nu draagt hij de verantwoordelijkheid voor grootschalige projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Marc van Olst geniet van mensen en techniek in trajecten die van A naar Beter gaan.

24 Probleemgedrag en de staat van autonomie
Elise Schouten
Hoe kunnen leraren het gedrag van leerlingen in positieve zin be•nvloeden? In Krachtige leraren, prachtig onderwijs presenteert Henk Galenkamp een model dat inzicht geeft in de mechanismen die een rol spelen in hun communicatie met leerlingen. Het boek geeft handvatten hoe om te gaan met motivatieproblemen en normoverschrijdend gedrag.

26 Hebben leraren een maatschappelijke opdracht?
Edith Hooge
Edith Hooge geeft een aanzet op de vraag hoe leraren hun maatschappelijke opdracht kunnen vervullen zonder de reguliere onderwijstaken te verwaarlozen.

28 MBO bouwt aan framework
Emmy Fock
Hoe krijg je een complexe operatie als de invoering van competentiegericht onderwijs in het mbo op het goede spoor. Tijdens het congres Aansluiting Gezocht vertelde de projectleider van mbo2010, Rini Weststrate, over de stand van zaken binnen het mbo.

29
KORT NIEUWS
– Digit@@ltjes

30 Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen
Jeroen Ongering
Het hbo begeleidt studieloopbanen niet veel beter dan vmbo en mbo dat doen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Marinka Kuijpers en Frans Meijers. In het boek Loopbaanleren en begeleiden in het hbo trekken zij de trieste conclusie dat het ook op dit niveau ontbreekt aan een leeromgeving, die stimulerend werkt op loopbaancompetenties.

33 Mediacoach
OPLEIDINGEN
Anneke Hesp
Bij de Les besteedt maandelijks aandacht aan een opmerkelijke of gewijzigde opleiding. Steeds van een verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral om uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

35 De kindertelefoon

ENERGIZER
Ivo Mijland
Les waarin we gaan kijken hoe we zelf op de stoel van de kindertelefonist(e) kunnen plaatsnemen. Dat doen we door eerst te ontdekken war niet fijn is.

36
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Betere zorg, minder uitval
– Beter in BVE 2009
– Autisme en rouw
– Nieuwe aanpak schooluitval mbo
– NVS-NVL