Bij de Les — Jrg. 4 (september 2008) Nr. 7

5 De schuld van de mentor
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

6 Waar zou u zijn zonder mij?
Marja Bolier
De theorie van de loyaliteit leert dat relaties pas gezond zijn wanneer er een evenwicht is tussen geven en ontvangen. Dat geldt ook tussen docent, begeleider en leerling. Verstoring van de balans roept weerstand op.

8 Toekomstgericht door Studie Beurs stappen
Emmy Fock
Studie Beurs is het grootste, jaarlijks terugkerende evenement voor studiekeuze en beroepsori‘ntatie. Leerlingen die weten wat ze willen kunnen hier de nodige informatie verzamelen. Om een bezoek aan deze beurs echt succesvol te maken is een goede voorbereiding aan de hand van een stappenplan bijna een voorwaarde.

14 De term Het Nieuwe Leren bestond nog niet, gelukkig!
MET NAME
Ankie van Gisbergen
Vraaggesprek met Toine Peerboom, sinds vorig jaar de nieuwe directeur van De Nieuwste School in Tilburg.

16 Beter beroepsbeeld voor vmbo’ers
Ankie van Gisbergen
Vmbo-leerlingen moeten leren zelfstandig te worden, heldere beroepsbeelden krijgen en realistisch naar zich zelf kunnen kijken. Dat is juist belangrijk in de gemengde en theoretische leerweg waar nog zoveel mogelijkheden open liggen. Negen vmbo-scholen werken daaraan in GTLib.

21 De school
COLUMN

Edith de Vries


22 Onderwijs in systemisch perspectief
Marjo Crombach
Als je kijkt met een systemisch oog, zie je nooit alleen het kind, maar altijd ook de systemen waar het lid van is. Elke beweging die een kind maakt, elke handeling die het verricht, zijn van invloed op alle systemen. En wat in de systemen gebeurt, heeft invloed op het kind.

26 Waarom vavo?!
Leerlingen aan het woord
Truda Zijp, Ankie van Gisbergen & Chiel Voerman
Bij het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs schrijven jongeren zich in die in het gewone voortgezet onderwijs geen diploma behaalden. Bij het vavo gaan ze proberen dat alsnog te doen. Waarom zijn ze naar het vavo gegaan? Hoe vinden ze het daar? Leerlingen uit de examenklassen havo en wvo vertellen.

28 Bestaat het vavo nog?
Dick Nierop
Blijkbaar bevindt het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zich nog altijd in de marge van het onderwijsbestel, ondanks de inwoning bij de grote roc’s en ondanks de toegenomen contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio sinds de Rutte-regeling. Aandacht voor deze vrij onbekende en soms ondergewaardeerde vorm van onderwijs.

31 Te huur
COLUMN

Truda Zijp


33
Uit de media
– Kinderwensen van tieners
– Inschrijfgesprek
– ‘Zonder hulp red ik het niet’
– Numerus fixus
– Togaberoepen
– Selectie aan de poort
– Studiefinanciering over de grens

34 Leerlingen creatief door buitenschools programma
Truda Zijp
Onder de titel Spectrascholair biedt Het Micha‘ls College zijn leerlingen een uitgebreid buitenschools programma dat zich kenmerkt door een brede variatie aan mogelijkheden. De school investeert hierin bewust en royaal.

36 Verliescirkel geeft inzicht in rouwproces
Gerda Schmidt
Jongeren die met een pijnlijk verlies worden geconfronteerd, worstelen met een wirwar van gevoelens. Hun reacties uiten zich via gedrag, denken, lichamelijke reacties, emoties en op het spirituele vlak. Ze kunnen vriendschappen aan de kant zetten, zich steeds eenzamer voelen of laten claimend gedrag zien vanuit een enorme angst om weer iemand te verliezen. De verliescirkel kan helpen bij een goede verwerking van de rouw.

39 Vader dood: toch naar school?
Renske Fiddelaers
De meeste leerkrachten verwachten dat een leerling die zijn of haar vader verlies zeker tot na de uitvaart thuisblijft. Maar voor Sanne en Ellen was dat geen optie, zij wilden naar school.

40 Waar ligt de grens?
Nolleke van der Spek
Grenzen zijn onontkoombaar belangrijk. Zij maken het mogelijk om op een goede manier met elkaar om te gaan en om maatschappelijk en persoonlijk goed te kunnen functioneren. Zonder grenzen wordt het een chaos. Maar hoe stel je de grenzen vast en hoe zorg je voor de handhaving ervan zonder jezelf en anderen geweld aan te doen? Deze en vele andere vragen zullen in november aan de orde komen tijdens een themamiddag over grenzen.

40 – 41 KORT NIEUWS
www.studiekeuze123.nl
www.studiekeuze123.nl/opendagen
www.pestweb.nl
www.dedecaan.net
www.onderwijsvanmorgen.nl
www.my-tribe.nl
www.hersenenleren.nl
http://translate.google.com
www.jet-net.nl
www.schoolenveiligheid.nl

42 Leerlingbespreking kan effectiever
Martin van Lierop
Een effectieve leerling-bespreking stelt eisen. De voorbereiding kost meer tijd en ook de bespreking zelf duurt langer. Daarom is het belangrijk vooraf goed voor te bereiden welke leerlingen besproken moeten worden. SG Horne in Weert zet daarbij het kwadrantmodel in.

46 Je moeder is je beste vriendin
Leen Baars
Leerlingen die in een symbiotische relatie verstrikt zijn geraakt, kunnen we in de dagelijkse schoolpraktijk tegenkomen als bijvoorbeeld leerlingen met gedragsproblemen. Zij proberen dan op een primitieve manier los te komen uit een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. Dat kan het geval zijn tussen moeders en dochters.

51 Pedagogisch Management kinderopvang
DYNAMIEK IN OPLEIDINGENLAND
Ankie van Gisbergen
Bij de Les beschrijft hier maandelijks een nieuwe of sterk gewijzigde opleiding, steeds van verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

53 Energie voor mentor en klas!
ENERGIZER
Ivo Mijland
Loesjes gezocht. Tijdens deze mentorles gaan we op zoek naar het taalkundige talent in de mentorklas. De mentor gaat samen met de leerlingen spreuken maken, die passen in de stijl van de populaire posters van Loesje. Zo stond er laatst op een poster: “Bewust worden is de overtreffende trap van wakker worden.” Tijdens deze les gaan we Loesje posters maken met eigen teksten uit de groep. Breng eens wat humor in het lokaal.

54 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Zorgleerlingen of meer dan dat?
– Peer mediation
– Passend onderwijs
– Genieten van je mentoruur
– Gedeeld verdriet Jongeren/Rouw op je dak
– Seksuele intimidatie, en de jongens dan?
– Witte vlek in zorgbeleid
– Duitse workshop over psychisch geweld en buitensluiting
– Ik hoor bij jullie allebei