Bij de Les — Jrg. 4 (oktober 2008) Nr. 8

5 Beste decanen, beste leerlingbegeleiders
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

6 Een kijkje in de keuken
Marjan Osendarp
Hoeveel koekjes gaan er per dag doorheen in een verzorginghuis? Waarom moet je een veiligheidsbril op in een laboratorium? Hoe vroeg moet je als bakker opstaan? De jaarlijkse actie ‘Kom in het Leerbedrijf’ geeft vmbo-leerlingen en hun docenten een kijkje in de keuken van het bedrijfsleven.

8 Op zoek naar verleidingen, over de methodiek van de verbeelding
Ard Nieuwenbroek
De methodiek van de verbeelding kan leerlingen helpen op een andere manier naar hun problemen te kijken. In de leerlingbegeleiding helpt deze methodiek om meer evenwicht te brengen in de verstoorde balans die is ontstaan door afwezigheid van betekenisvolle derden.

10 – 11
KORT NIEUWS
– Vmbo te onoverzichtelijk voor mbo
– Schooluitval onderste niveaus mbo
– Mbo-opleidingen krijgen ori‘ntatiejaar
– Lerarenbeurs voor scholing
– Nieuw verschenen: gids voor mentoren
– Vmbo-scholen passen massaal leslokalen aan
– Maatschappelijke stage
– Week van de JeugdZorg
– Week van de Bouw
– Aankomende leraren

14 Persoonlijk contact opent deuren naar bedrijven
MET NAME
Emmy Fock
Vraaggesprek met Bert Gijsberts, o.a. directeur en mede-eigenaar van Boogaart Almere bv, een groenvoorzieningbedrijf met 70 medewerkers.

16 Autisme in het onderwijs
Martine F. Delfos
Jongeren met autisme hebben niet alleen vakinhoudelijke problemen. Door hun grondige informatieverwerking, hun oog voor detail en hun moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hebben ze vooral moeite in de omgang met mensen. Ze roepen makkelijk irritatie en onbegrip op en lopen het risico ge•soleerd te raken en depressief te worden.

21 De leerling
COLUMN
Edith de Vries

22 Skolarz, brug naar je toekomst
Annelies Stam
Scholieren die moeite hebben met het maken van een beroepskeuze kunnen terecht bij Skolarz. Dit online coachingsplatform werd begin 2008 opgericht en is een initiatief van Christine Prast. Bij de Les is nieuwsgierig naar deze nieuwe dienstverlener en laat u er graag mee kennismaken.

25 6,6 kilo boekentas
LEERLINGEN AAN HET WOORD
Truda Zijp, Ton de Groot en Chiel Voerman
Alle scholen zijn weer voorzien van een nieuwe lading leerlingen: brugklassers! Vijf leerlingen vertellen over de start van het schooljaar op hun nieuwe school.

26 De eer bewaken
Hanneke Felten
‘Als iedereen m’n zusje een slet noemt, moet ik toch handelen.’ Hakan 17 jaar. Scholen krijgen soms te maken met jongens zoals Hakan: jongens die als ‘echte man’ de familie-eer moeten beschermen. Deze taak kan uitmonden in eergerelateerd geweld, met in het meest extreme geval eermoord. Project ‘RespectEER’ biedt onderwijs handvatten om ook jongens te helpen bij deze problematiek.

28 Ik moet er altijd meer voor doen dan anderen
Gerrit Witteveen
Volgens de laatste rapportage gehandicapten (2007) van het SCP worden de verschillen tussen mensen met en zonder beperkingen niet kleiner. Mensen met lichamelijke beperkingen nemen niet alleen minder vaak deel aan de arbeidsmarkt, ook de sociale en maatschappelijke participatie is geringer. Wat kunnen decanen doen voor jongeren met functiebeperkingen?

31
KORT NIEUWS
– Interactief handen ineen
– Eerste letter e-mailadres
– Wie is handicapvriendelijk?
– Meer economie op de havo
– Voldoende geschoold?

34 Stevig staan in zware tijden
Ine Spee
Een leerling die vermist wordt, het tweede geval van zelfmoord in een paar maanden tijd, een relatie van een docent met een leerling die aan het licht komt: vaak wordt in scholen waar een ramp plaatsvindt, een crisisteam aangesteld dat de hulp gecošrdineerd laat plaatsvinden en mogelijke effecten in beeld brengt. Hoe zorg je voor een goed werkend crisisteam?

37 Bob
COLUMN
Hugo van Gendt

38 Do and don’ts met pubers
Al werkt u waarschijnlijk dagelijks met pubers, regelmatig zal het gedrag van een van hen u een raadsel zijn. Belangrijkste tip in dit artikel: laat ze ervaren dat ze betekenisvol zijn.

38 – 39
KORT NIEUWS
– Digit@@ltjes

40 Experimenten mbo-vmbo tussen spanning en succes
Marinka Kuijpers en Peter Sprinkhuizen
Verbetering van de aansluiting tussen vmbo en mbo is broodnodig. Maar hoe? Negen grote onderwijsinstellingen krijgen tot 2014 de tijd om daar vormen voor te vinden.

44 Met geen stok vooruit te branden?
Ivo Mijland
Irene is al weer voor de derde keer vergeten haar spreekbeurt voor te bereiden. Huub heeft zijn huiswerk al de hele week niet af. Chantal laat weten dat ze liever naar de havo wil. Ze gaat toch niet naar de universiteit. Leerlingen met een motivatieprobleem: welke docent heeft er niet van tijd tot tijd last van? Tijd voor harde maatregelen, of…

45 Hoezo opgebrand? ….

CARTOON
Leen Baars

49 Academische lerarenopleiding primair onderwijs
DYNAMIEK IN OPLEIDINGENLAND
Anneke Hesp
Bij de Les beschrijft hier maandelijks een nieuwe of sterk gewijzigde opleiding, steeds van verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

51 Energie voor mentor en klas!
ENERGIZER
Ivo Mijland
Tijdens deze mentorles gaan we inzichtelijk maken dat leerlingen en hun docenten dagelijks op allerlei gebieden inzet tonen om het de ander naar de zin te maken. We maken ons huiswerk, ruimen de rommel op en doen aardig tegen elkaar. Toegegeven, er zijn ook wel eens lessen waarin deze vanzelfsprekende inzet wat minder is. Toch kun je op zulke momenten ook vaak ontdekken dat we ons – op een andere plek – inzetten voor de ander. Tijdens deze les gaan we samen kijken naar wat inzet nu eigenlijk is.

52 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– “Over grenzen”, een studiemiddag van de NVS-NVL sectie leerlingbegeleiding, op woensdagmiddag 19 november
– Verkiezing Leraar van het jaar
– Rouw in de klas
– Provocatieve coaching
– Oplossingsgerichte Korte Counseling
– Vliegende Hollanders 2008
– OOP in contact met ouders
– Winnen bij Verlies
– NVS-NVL