Bij de Les — Jrg. 4 (juni 2008) Nr. 6

5 Afsluiten
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 Beter
Citaat
“Als je goed van me denkt,
word ik beter”
Phil Bosmans

6 Orde Gevraagd: van macht naar gezag!
Ivo Mijland
Orde is eigenlijk de wens van iedereen die bij het onderwijs betrokken is. De schoolleider hoopt op orde in zijn school, de leraar verlangt orde in de les, de ouders verlangen orde in de klas om hun kind optimale leerkansen te geven en de kinderen zelf willen orde, omdat orde ook betekent: veiligheid, structuur, kansen, ontwikkeling en werkelijk contact met klasgenoten en leraar. Overigens is orde niet synoniem aan stilte in de klas. Orde staat vooral voor vertrouwen in de man of vrouw voor de klas. Orde is een groepsproces, waarbij de leider te allen tijde de aandacht op kan eisen, op zo’n manier dat iedereen zich daar prettig bij voelt.

9 De twaalf thema’s van Orde Gevraagd

10 Meer reflexie en verdieping nodig
MET NAME
Maria Boink
Vraaggesprek met Ankie Verlaan die voorzitter van het roc Amsterdam is geweest in roerige tijden

12 Trends in doorstroom
Roel van Asselt
Een poging trends aan te geven in de doorstroom tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de samenleving en in het beroepenveld.

15 De leerling
COLUMN

Edith de Vries


17 Diversiteit in keuzeprocessen
George Knaapen & Jan Willem Bruil
Verslag jaarcongres BVE: diversiteit in brede zin: in culturele achtergrond, in opleidingsmogelijkheden en in loopbaancompetenties.

20 Contextueel hoogbegaafd

Ingrid Rombouts
Van hoogbegaafde kinderen wordt vaak verwacht dat ze met gemak de school doorlopen. Het onderwijsprogramma sluit echter lang niet altijd aan bij hun capaciteiten. De vraag is hoe hoogbegaafde kinderen, naast deze cognitieve zorg, op sociaal emotioneel gebied te begeleiden zijn. Is het contextuele gedachtegoed bruikbaar voor hoogbegaafde kinderen? Is de contextuele theorie toepasbaar voor alle kinderen binnen het onderwijs? In dit artikel een poging op deze twee vragen een passend antwoord te vinden.

24 Dansend door het leven
Truda Zijp
Hoe begeleid je studenten Theaterschool in Amsterdam in hun opleiding en de weg naar de toekomstige beroepspraktijk? Eddie de Bie, artistiek leider van de jazz/musical-opleiding vertelt daarover. Studenten dans werken de hele dag met hun lijf. Het is hard werken, het vereist discipline en een grote inzet. Het leren van bewegingstechnieken is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

27 “Wow, een Lamborghini!”
COLUMN

Ankie van Gisbergen

Historisch Amsterdam met klas 4

29 Ik heb sigaretten op je kamer gevonden !!! ….

CARTOON
Leen Baars

30 Studeren met een functiebeperking bij de Open Universiteit Nederland (OUNL)
Ignace Laval

30 – 37 KORT NIEUWS
– Bta’s hoogste IQ, pabostudent onderaan
– On Stage!
– Magazine voor jongeren met een lichamelijke beperking
– Hulp-website voor en door jongeren
– Aantal pestmeldingen met 11 procent gestegen
– Examen doen met een dyslexie hulpmiddel
– Nog beter doorstromen van hbo naar TU
– Brief VO-raad en AOC-Raad om duidelijkheid sectorvakken vmbo
– Jaar gratis studeren voor 12 beste vwo’ers
– Voorlichting beste manier om optimale studiekeuze te bevorderen
– Workshops voor studenten
– Overgang vmbo naar mbo moet beter
– Drie miljoen euro voor meisjes en techniek
– Foutieve informatie Ministerie van OCW
– EŽn leergang vmbo-mbo2
– Digit@@ltjes

32 Ontluikende liefde, borsten en carrireswitches
COLUMN

Laurien Ruigrok


34 De oom van de directeur
Aveline Dijkman
Het wordt heel stil in de zaal na de vraag ‘Wanneer heb jij jezelf gecoacht gevoeld in je leven?’

37 Casus Peter de Wit: Contextuele benadering
Ivo Mijland
Contextuele begeleiders beperken zich niet tot de context school, maar zien de leerling in zijn totale context.

41 Het kan niet gekker worden met Peter!
COLUMN
Arie Horzel

42 Oplossingsgerichte benadering
Conny van der Wulp
Werken met de Oplossingsgerichte Korte Counseling (ook: coaching/leerlingbegeleiding) betekent de leerling zelf zijn oplossingen laten zoeken n vinden. Hem of haar al snel een positieve kijk op zichzelf en op de toekomst zien krijgen. Zo ontstaat de motivatie en het plezier om te gaan experimenteren en met ander gedrag aan de slag te gaan.

44 Systemische benadering
Marie-JosŽ De Vrede
Het belangrijkste verschil met de meeste andere vormen van begeleiden, is dat je niet in eerste instantie het individu begeleidt, maar het systeem waar het individu deel van uitmaakt. Ieder mens is onderdeel van ŽŽn of meerdere systemen. Iedereen maakt deel uit van zijn/haar familiesysteem. Het is niet zo dat daarvoor het hele systeem aanwezig moet zijn. Het is genoeg om als begeleider je bewust te zijn van dit systeem. Voor de interventies die je pleegt en het advies dat je geeft, vraag je jezelf af: Is dit goed voor het familiesysteem? In plaats van: is dit goed voor Peter?

46 De los-op benadering
Cathelijne Wildervanck & Hettie de Leeuw
Het probleem achter het probleem, elk gedrag heeft een positieve intentie, de persoon is niet zijn gedrag. Zomaar wat kreten die staan voor de aanpak van ADHD-centrum Zuid-Holland en trainingscentrum De Eerste Verdieping. Klinkt mooi en … hoe pak ik dit aan?

47 Motivatiegerichte benadering
Jacomien de Leeuw
Hoe Peter de Wit zijn motivatie terugvond. Peter wordt gezien als lui en ongemotiveerd. Aanmoedigingen en sancties helpen niet meer…

48 Wapenbezit op scholen
Frits Roelofs
Wapencontroles op school. Pleidooi om op in voortgezet onderwijs en op roc’s met enige regelmaat wapencontroles te houden.

50 Een reis om nooit te vergeten
Hannah de Blaeij

Aids, armoede, sloppenwijken… Daar gaan de gedachten van veel mensen naar uit als ze aan Afrika denken. Hannah de Blaeij bezocht Zuid-Afrika en Swaziland in het kader van de minor Community Based Tourism van de opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs van Hogeschool INHOLLAND Haarlem. “Wat ik mij echter altijd zal blijven herinneren zijn de kracht, gastvrijheid en inspiratie van de mensen die ik ontmoet heb tijdens mijn indrukwekkende reis.”

53 Gezondheidszorg Technologie (HBO voltijd)
DYNAMIEK IN OPLEIDINGENLAND
Ankie van Gisbergen
Praktisch onmogelijk wordt het, ook door de vele veranderingen, van alle bestaande opleidingen op de hoogte te zijn. In deze rubriek maandelijks een nieuwe of sterk gewijzigde opleiding, steeds van verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Hopelijk zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

54 Leerlijn keuzevaardigheden / Toekomstplannen
Leerlingen aan het woord
Truda Zijp, Ankie van Gisbergen & Chiel Voerman
Iedere leerling staat dagelijks voor keuzes. Keuzes over sociaal-emotioneel gedrag, over gezond leven, over leren en over loopbaan. De manier waarop de leerling zijn keuzes maakt en hier een weg in vindt, is vaak bepalend voor het welzijn en de toekomst van de leerling. keuzes kunnen maken is daarmee een belangrijke vaardigheid in het leven. Maar hoe maak je de leerling bewust van zijn keuzes en van de manier waarop hij daarmee om kan gaan? In samenwerking met EUGO Leren Kiezen investeert de Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke de afgelopen jaren extra tijd en aandacht in het ontwikkelen van een lesprogramma keuzevaardigheden.

56 Leerlijn keuzevaardigheden
Gundalyn Hemmink
De vele keuzemogelijkheden maken het leven ingewikkelder. In samenwerking met ELIGO Leren Kiezen investeert de Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke de afgelopen jaren extra tijd en aandacht in het ontwikkelen van een lesprogramma keuzevaardigheden.

58 Energie voor mentor en klas! Ik ga op vakantie en neem mee…Eindexamens….
Energizer
Ivo Mijland
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer als frisse mentorles tussen al dat harde werken vlak voor de vakantie.

59 Uit de media
– Vmbo’ers gelokt met geld en studie
– ‘Wiskunde niet alle profielen verplichten’
– Vakcollege leidt op tot meester in ambacht
– Strengere controle op stages in mbo
– ‘Onderzoek naar onderwijs moest negatief zijn’
– Allochtone leerling vaak onderschat

60 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Congres ‘Beter in BVE’ (13 juni 2008)
– Studiekeuze123 komt naar u toe! (23 september 2008)
– Mentortraining op locatie
– Weerzin of Weer Zin (18 september 2008)
– Trainingen Ortho Consult
>
Psychopathologie in school (29 september, 8 en 29 oktober 2008)
> Faalangst in de diepte (17 en 19 september en 10 oktober 2008)
> OOP in contact met ouders (3 nov. en 8 dec. 2008)
– APS-opleidingen
> Basiscursus Loopbaanbegeleiding in het vo
> Vervolgcursus loopbaanbegeleiding vo
– Het ABC van de loopbaan
– Training Mensenhandel / loverboys