Bij de Les — Jrg. 4 (december 2008) Nr. 10

5 Het is een vreemdeling zeker
REDACTIONEEL
Anneke Hesp
“Vreemd eigenlijk dat in ons internationale nummer van vorige maand zoveel de nadruk lag op wij naar het buitenland, en niet op de vreemdelingen in ons land. Dat maken we nu goed…”

6 Ik sla je voor je kop!
Jan Ruigrok
Hoe als school om te gaan met agressieve leerlingen: over zegeltjes, ramleerlingen en rampower.

10 – 13
KORT NIEUWS
– ‘Break’ na brede bachelor
– Kwaliteit in beeld: expeditie durven, delen, doen
– Sabers voor kansarmen
– Msn beperkt
– Deze week
– Op de roltrap
– Gratis lessenmaker
– Voorlichting decanenkringen (v)mbo
– Terug naar het schrift
– Vespucci College benadert minister Plasterk en Tweede Kamer
– Ouders en alcohol
– VIP docenten
– Van groentje tot generaal in drie kwartier
– Oud en nieuw
– Mbo fundament
– Vlaamse diploma’s
– Puberbrein
– Migratie naar het buurland
– Autisten rond Eindhoven
– Kinderombudsman

14 Onbenut bta- en techniektalent
Truda Zijp
Nog altijd kiezen weinig meisjes voor een loopbaan in techniek, ict of bta. VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bta/techniek, spant zich in om meer meisjes en vrouwen te interesseren voor een opleiding en baan in die richting. Een gesprek met Cocky Booy (directeur) en Carolien de Neeve (communicatiemedewerker).

16 Toekomstdromen in de brugklas
Leerlingen voorbereiden op de toekomst gebeurt al in de brugklas. Waarom dan niet ook daar plaats maken voor idee‘n over die toekomst? Het Rijnlands Lyceum helpt mentoren het gesprek de klas in te krijgen met lessen rond toekomstdromen en een echte fotoshoot.

18 Beter beroepsbeeld door verbindend leren
Viola van Lanscho Hubrechtt
‘Leerlingen in de theoretische leerweg hebben vaak een slecht of onduidelijk beroepsbeeld,’ vindt Koos Alblas, cošrdinator onderwijs van het Wateringse Veld College. Hij vindt in het project Verbindend Leren een nieuwe en structurele wijze om de beroeps- en opleidingskeuze van leerlingen te ondersteunen.

21 Een schooldag
COLUMN
Edith de Vries

22 De praktijk van de inburgering
Monie Weis
Decanen en mentoren hebben er al mee te maken gehad; hulp voor de inburgerende ouders van hun leerlingen. Docent Monie Weis geeft Nederlands als tweede taal en doet de weerbarstige praktijk van de inburgering uit de doeken.

24 Praktijkexamen biedt kansen voor participatie
Paula Bosch
Het huidige inburgeringsexamen schept goede voorwaarden om anderstaligen te betrekken bij onze maatschappij. Dat is de reden waarom dit inburgeringsexamen is ingevoerd.

26 Naar vavo of Luzac?
Vincent Fiddelaer
Wie het voortgezet onderwijs vroegtijdig verlaat, is nog niet verloren. Deze dropouts kunnen ‘dropins’ worden op voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Of op het Luzac college. De aanpak van de twee instellingen verschilt, maar het einddoel is hetzelfde.

29 Baantjes erbij
LEERLINGEN AAN HET WOORD
Truda Zijp
veel scholieren hebben naast hun school een baantje. Wat doen ze? Waarom? Hoe vinden zij het werk? Is het te combineren met de studie?

31 Feesten
COLUMN
Monie Weis

32 Maatschappelijke stage in uitvoering
Gera Stuurwold
Over drie jaar besteden leerlingen tenminste 72 uren van hun schooltijd aan de maatschappelijke stage. ‘Om jongeren verantwoordelijkheid voor anderen en respect voor elkaar te leren, moeten ze kunnen oefenen in samenleven’, volgens de website van het ministerie van OCW. De doelen van de stage sluiten aan bij het regeerakkoord van 2007: sociale samenhang en veiligheid, stabiliteit en respect.

34
KORT NIEUWS
– Digit@@ltjes

36 Elke stap vooruit begint met een stap terug naar vroeger
Leen Baars
Elke stap vooruit begint met een stap terug naar vroeger. Velen zullen dit bestrijden: ‘De kracht ligt in het NU’, ‘Dat terugkijken naar vroeger heeft geen enkele zin’, ‘Wat is geweest, is geweest’, ‘Gedane zaken nemen geen keer’, ‘De ouders hebben het zeker weer gedaan, vind ik zo makkelijk… wacht maar tot ze zelf kinderen hebben!’

37 Je vader en moeder zijn bezig met een herbeleving uit hun kindertijd ….

CARTOON
Leen Baars

41 Voeding en gezondheid
DYNAMIEK IN OPLEIDINGENLAND
Anneke Hesp
Bij de Les beschrijft hier maandelijks een nieuwe of sterk gewijzigde opleiding, steeds van verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

43 Speltip 22: Zet eens een andere bril op!
ENERGIZER
Ivo Mijland
Wie anders kijkt, ziet andere dingen. Wetenschappers hebben al heel wat onderzoek gedaan naar hoe mensen hun omgeving waarnemen. De meest bizarre test is wellicht een bekende test – op youtube – waar beroepsgoochelaar Richard Wiseman een heel boekwerkje aan ophangt.


44 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Autisme
– Ik wil niet meer bestaan!
– Basisopleiding zorgcošrdinator
– Uitwisselingsmiddag voor cošrdinatoren maatschappelijke stage
– Beginnend loopbaanbegeleider
– Vervolgcursus loopbaanbegeleider
– NVS-NVL