Bij de Les — Jrg. 3 (oktober 2007) Nr. 8

5 Variatie
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 Herfst
Citaat
“De herfst komt als lang vervlogen bladeren
ze overvalt je, zoekend naar de laatste zonnestralen
Omarm haar, en geniet van haar warmte
In kleuren, geuren en kristallen sporen”
auteur onbekend

6 Intervisie door en voor docenten
COVERARTIKEL
Ankie van Gisbergen
Steeds meer scholen zijn overtuigd van het nut van intervisie, ofwel collegiale consultatie. Helpen en geholpen worden door je directe collega’s. Deze manier van begeleiding is zeer geschikt om nieuwe collega’s te begeleiden. Toch zijn het juist docenten die al een paar jaar werkzaam zijn, die soms behoefte hebben aan feedback om niet in de problemen te verzanden. Ankie van Gisbergen gaat in het coverartikel verder in op de mogelijkheden van intervisie.

10 Omgaan met autisme
Jos Cremers
Steeds vaker bieden scholen in het vo onderwijs aan leerlingen met autisme. Meestal zijn het jongeren met het syndroom van Asperger of PDD-NOS, zelden zijn het leerlingen met kern- of klassiek autisme. Waarom zijn de verschillen tussen jongeren met autisme zo groot? Wat moeten we ermee? Wat kunnen we zelf en wie kan ons helpen?

12 Zorgcošrdinator als spil van de begeleiding?
Nolleke van der Spek
De leidinggevende van de zorgcošrdinator stimuleert zijn persoonlijke ontwikkeling en zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn waarbinnen dat kan gebeuren.

14 Waar blijven de bta’s?
Truda Zijp

Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Dat lukt alleen met voldoende hoog opgeleide technologen. Het probleem is echter dat te weinig jongeren voor een exacte opleiding kiezen. Jet-Net, het jongeren en technologie netwerk Nederland, en KIVI NIRIA, de Nederlandse beroepsvereniging voor ingenieurs, werken samen in het project ingenieur@school. Truda Zijp interviewt twee ingenieurs die voor dit project op scholen vanuit hun eigen werkervaring vertellen over een loopbaan in de techniek.

20 Hoe motiveer ik mijn leerlingen om te leren
Maya Bakker
Leerling moeilijk te motiveren? Te complex? Nee hoor, wie ge•nteresseerd is in de jonge mens van nu n bereid is zelf te leren, zal ontdekken dat leerlingen best willen leren.

22 Afscheid Leo Co•ni
MET NAME
Maria Boink
De NVS-NVL veel meer Bij de Les

24 Inclusief Onderwijs: wie kan daar nu tegen zijn?
Rob Franke
Inclusief Onderwijs is vooral een zaak van het hart, daarna van het hoofd en dan pas van de portemonnee. Indicatoren voor Inclusief Onderwijs. Alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, zijn welkom.

29 Tongzoen op een schoolfeest?
Ine Spee
Een aangifte vanwege seksuele intimidatie is een aangrijpende zaak voor een school: onmiddellijk is de veiligheid op school op alle niveaus in het geding. De wet geeft duidelijkheid en richtlijnen voor het gedrag van docenten, maar ook emoties spelen bij dit onderwerp.

34 Aan de wieg van De Ontwikkeling
Frits Roelofs
Het is zondagochtend, Vroege Vogels op de radio. In het reclameblok rond 10 uur hoor ik Jšrgen Raymann op geheel eigen wijze jogeren indringend toespreken dat ze echt moeten doorleren, zeker als ze havo of vwo doen. Ik krijg onmiddellijk allerlei gedachten. Ik vraag me bijvoorbeeld af of Raymann dat advies ook aan docenten geeft en wat hijzelf als puber zou hebben gevonden van dit advies.

34 – 41 KORT NIEUWS
– ‘De mensen van het vmbo’
– Theatervoorstelling ‘Breekbaar nieuws’
– ‘Met alle geweld: in ŽŽn klap alleen’
– ‘School moet meer doen tegen pesten’
– Gratis agenda met dagplanner
– Room to read
– Leren met digitale portfolio’s
– Vmbo’er kampt met vaag beroepsbeeld
– Tachtig miljoen voor innovatie bereopsonderwijs
– Werkboek sociale vaardigheden
– Meer jongeren volgen mbo-opleiding in techniek en zorg
– VU lanceert VU Studiemessenger
– Langer leerplicht
– Matige aansluiting van BO naar VO
– Vraag naar leerbedrijven neemt toe
– Digit@@ltjes

36 Het geheim van Skills Talents
Maarten van Vliet
Skills Talents, de competentiegerichte beroepenwedstrijden voor vmbo-leerlingen in de Ahoy

39 Helpen kiezen tot aan het eindexamen
Irja de Heij
De mentor en de decaan zijn de aangewezen personen voor beroeps- of studiekeuze. Toch komt het nog regelmatig voor dat een leerling ook in het eindexamenjaar nog niet weet welke vervolgopleiding hij of zij gaat volgen. Een verslag van keuzebegeleiding in het examenjaar.

42 Eerste Medewerker Fastservice (mbo niveau bbl)
Dynamiek in opleidingenland
Ankie van Gisbergen

Praktisch onmogelijk wordt het, ook door de vele veranderingen, van alle bestaande opleidingen op de hoogte te zijn. In deze rubriek maandelijks een nieuwe of sterk gewijzigde opleiding, steeds van verschillend niveau en uit verschillende regio’s. Hopelijk zinvol om nieuwe idee‘n op te doen, bij te blijven en vooral uw leerlingen op de goede weg te krijgen in opleidingenland.

43 Pizza koerier
CARTOON
Henk Kooy

45 Gezonde spanning
COLUMN
Ankie van Gisbergen

46 De onderschatte rol van onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Marlin de Bresser

Al jaren blijkt dat beleid aangaande onderwijsondersteunend personeel vaak nog in de kinderschoenen staat. OOP vecht nog voor een sluitende functieomschrijving en een duidelijk competentieprofiel, dat ook werkelijk aansluit bij de praktijk. Ook bij trainingen en cursussen wordt OOP lang niet altijd betrokken. En dat terwijl OOP zo’n belangrijke functie heeft in de contacten met ouders en leerling. De capaciteiten van OOP worden op deze manier niet genoeg benut en het onderwijs doet zichzelf tekort door deze groep niet mŽŽr te betrekken in het strategische beleid dat achter goed onderwijs schuilgaat.
[ In de inhoudsopgave van ‘Bij de Les’ op pagina 3 staat een foutieve tekst over het Kempenhorst College i.p.v. OOP (red.)]

50 Ik hoor bij jullie allebei: jongeren in echtscheidingssituaties
Riet Fiddelaars-Jaspers
Erg verwarrend als papa en mama van elkaar slecht spreken via hun kind. Boengkie (13 jaar): “Ik heb veel nachten gehad waarin ik huilend en badend in het zweet wakker werd”.

54 Keuzebegeleiding met behulp van opstellingen
Marie JosŽ de Vreede & Henk Galenkamp
Systemisch werk en systeemopstellingen blijken een waardevol hulpmiddel te zijn bij studie- en beroepskeuze. Naast familie- en organisatieopstellingen is het opstellingenwerk ook toepasbaar bij keuzevraagstukken. Een inleiding op dit thema en een voorbeeld van deze manier van werken.

57 Eigen keuzes maken door opstellingen
INTERVIEW
Henk Galenkamp

Ervaringen van opstellingenwerk bij studie- en beroepskeuze van Marie JosŽ de Vreede.

59 Gezonde spanning
COLUMN
Laurien Ruigrok

62 De depressie komt van thuis mee
Ard Nieuwenbroek & Wim van Mulligen
Uit onderzoek blijkt dat 3 tot 8 % van de leerlingen op middelbare scholen te kampen krijgt met een depressie. de ontwikkeling van een negatief zelfbeeld is hier vaak de oorzaak van. In de puberteit is dat vervormde zelfbeeld vaak een grote last in de toch al zo ingewikkelde veranderende wereld.

65 Regels zijn van ons allemaal
Energizer
Ivo Mijland
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer als mentale injectie voor een weergaloze zomervakantie.

67 Uit de media
– De meiden zijn sneller
– Balkenende: zesje is onvoldoende
– Leraar zet computer weinig in bij de les
– Bta-techniekopleidingen weer in trek
– Scholieren mijden wiskunde
– ‘Schoolsysteem vergroot achterstand’

68 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Decanenochtend
– Coaching mentoren
– Actief burgerschap en maatschappelijke stages
– Mentortraining op locatie
– Symposium Passend Onderwijs? Samen doen!
– Kindermishandeling: bijzondere risicogroepen en omgaan met ouders
– Symposium Herstelrecht
– Docentendag presenteert trends en ontwikkelingen bedrijfsadministratie
– ‘Kom in het leerbedrijf” 2008, met een langere actieperiode
– Congres ‘Signaleren, melden en aanpakken van kindermishandeling’
– ICT Beheer en Techniek Congres
– Trainingen Ortho Consult