Bij de Les — Jrg. 3 (mei 2007) Nr. 5

5 Vernieuwing
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 “Zelfs de meest briljante monoloog kan de dialoog niet vervangen.”
Citaat
Chinua Achebe


6 Leerlingen en traumaverwerking
Riet Fiddelaers-Jaspers

Wat te doen als ŽŽn van de leerlingen een traumatische ervaring opdoet zoals de zelfdoding van een vader? Riet Fiddelaers-Jaspers legt uit waarom er soms geen enkele andere keuze is dan afwachten en vervolgens op de juiste tijd hulp aanbieden.

10 Flexibilisering van vmbo-examens
Henk van de Velden
De vernieuwingen in het vmbo vragen om aanpassingen van de examens. Door deze toetsen te digitaliseren ontstaan er vele mogelijkheden om aan de nieuwe wensen tegemoet te komen. Henk van Velden beschrijft hoe de ontwikkelingen in zijn werk gaan.

13 Potenti‘le topsporters in het mbo
Charles Felix & Sjoerd Karsten
In 2006 verrichtte het SCO-Kohnstamm Instituut een inventariserend onderzoek naar potenti‘le topsporters die een opleiding volgen in het mbo.

18 Waar bemoei je je mee?
Nolleke van der Spek
Het onderwijs is een van de weinige beroepsgroepen die zich nog niet duidelijk heeft uitgesproken over de grenzen van bemoeienis met thuissituaties. Mensen werkzaam in het onderwijs komen daarom vaker voor dilemma’s te staan of ze wel of niet moeten ingrijpen. Nolleke van der Spek geeft voorbeelden en wijst op de themamiddag over dit thema van de sectie Leerlingbegeleiding op 6 juni 2007.

22 Ongekende mogelijkheden in het onderwijs
MET NAME
Maria Boink
Glimlachend vertelt hij dat hij op school al de ‘professor’ werd genoemd. Als jonge leerling was Fred Korthagen bezig antwoorden te bedenken op alle mogelijke vragen. Wat hem toen al intrigeerde, was waarom hij zo makkelijk goede cijfers haalde en de andere leerlingen niet. Dat vraagstuk heeft hij opgelost. Hij heeft een visie ontwikkeld waarbij kernreflectie centraal staat. Dat betekent op zoek gaan naar de kwaliteit van mensen. Wat een schat aan mogelijkheden zal dat opleveren!

25 Het examen is begonnen…
COLUMN
Henk Kooy

26 ‘Discobizz’ als profielori‘ntatie

Anita Vermaas

Helpt het schrijven van je eigen ondernemingsplan bij het maken van je keuze voor je profiel? Leerlingen uit 3 havo en 3 atheneum van het Twents Carmel College de Thij in Oldenzaal beantwoorden deze vraag volmondig met ‘ja’.

30 Plan van aanpak: zes miljoen extra voor studenten met handicap
Door Schokkenbroek

30 – 37 KORT NIEUWS
– Erika Stern overleden
– Digitale lesmethode ‘Dossier Toekomst’ helpt leerlingen bij studiekeuze
– Kritiek op werkplek-leren
– Wereldse gezinnen gezocht
– Wijzer Onderwijs: Autisme VO
– Opvoedingsnieuws
– Competentiegericht onderwijs: zin of onzin?
– Informatieblad over de pedagogische conci‘rges
– Delfos en Heffels praten met pubers
– ‘Verhalen verbinden’
– VWO’er: met universiteit meer kans op baan
– Digitaaltjes

32 Kennismaken door ontdekkend leren
Wim Edel
Hoe versterk je als vo-school de banden met groepen acht en hoe interesseer je jongeren voor een technisch beroep? Het antwoord: de ’techniek ontdekklas’ op het Alphense Groene Hart Lyceum.

34 EŽn klik vooruit, twee stappen terug?
Andrea Dekker (BartimŽus Accessibility)

36 Ja-maar, ik ben wel leraar
RECENSIE
Frits Roelofs
Maandag 12 maart werd tijdens het congres ‘Ja-maar, ik ben wel leraar’ in Utrecht het boek ‘Ja-maar, ik ben wel leraar’ en de bijbehorende toolkit ten doop gehouden. In het boek bespreken de auteurs Berthold Gunster en Herberd Prinsen de zeven principes van de ja-maar-vrije school. In de toolkit krijgt de lezer een aantal praktische oefeningen hoe je een school vrij zou kunnen maken van ja-maars. Ongetwijfeld niet toevallig is de rode omslag van het ’theorieboek’, een nieuw rood boekje lijkt het doel.

38 Eindexamenvrees
Ivo Mijland
Een mislukking is nog geen ramp!

41 Welkom in de strookstraat
Jan Ruigrok
Verbaal of non-verbaal, positief of negatief, op allerlei manieren kunnen we de ander laten merken wat we van hem vinden. Door ‘strooks’ uit te delen be•nvloeden we het gedrag van de ander. Jan Ruigrok laat zien hoe de ‘Strookwetten’ werken.

46 Groep 8.3: ‘brugwuppen’ op de basisschool
Susanne Nieuwenbroek
Kinderen stromen het hele jaar door in op de basisschool. Voor sommige leerlingen duurt de basisschooltijd dan ook een half jaar langer dan voor andere klasgenoten. Om deze tijd beter te besteden is het systeem van halfjaarlijkse instroom bedacht. Welke voordelen dat heeft beschrijft Susanne Nieuwenbroek in een verslag van een bezoek aan groep 8.3 van de Paulisschool.

49 Australi‘, here I come!
COLUMN
Anouk van Diepen

50 Theatraal zenuwachtig (1)
Karel van Laere & Rosalie CantŽ
In het vorige nummer van ‘Bij de Les’ las u meer over de Toneelacademie in Maastricht. Leo Swinkels, directeur van de Toneelacademie, ging daarbij dieper in op de drie selectieronden en het doel van deze wijze van selecteren. In dit nummer van ‘Bij de Les’ laten wij Karel van Laere & Rosalie CantŽ aan het woord. Zij schreven zich beiden in voor de Toneelacademie en vertellen over hun ervaringen in de eerste selectieronde.

52 Leren begint bij emotie
Jaqueline Schoones & Dhyan Vermeulen
“Mevrouw, u begeleidt toch docenten? U helpt toch dat ze beter lesgeven? Kunt u dan niet eens praten met mevrouw X? We worden gek van dat mens. de ene keer mag alles en de andere keer mag er niks. Zo lacht ze mee en dan schreeuwt ze dat het stil moet zijn. En ze legt ook niks uit”.

55 Eindexamen: van stresstijd naar partytime!
Energizer
Ivo Mijland
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een leuke oefening om te lachen.

49 Afscheid nemen
COLUMN
Jaantje Thiadens

51
Uit de media
– Pa en ma als loopbaanbegeleider
– Leraren zouden ‘vergaarbak’ van vmbo het liefst afschaffen
– Spijbelaars vaker aangepakt door justitie
– EŽn op twintig verlaat school voortijdig
– Te veel loze lessen, te weinig begeleiding

52 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Samenwerking thuis en school
– Vmbo conferenties ‘Denken, delen, uitwisselen’
– Degogiek van het welbevinden
– Leuze ‘een fase verder’
– ‘Het vmbo blijft een school die werkt’
– Waar bemoei je je mee?
– De week van de geschiedenis
– Conferentie ‘Collectief Inclusief’ wordt herhaald
– Eergerelateerd Geweld