Bij de Les — Jrg. 3 (maart 2007) Nr. 3

5 Keuzes maken
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 “Dood ben je pas als je vergeten bent.”
Citaat
Bram Vermeulen


6 Koninginnen en krengen: meidenintimidatie
Anke Visser
Ruzie in de klas: jongens ‘vechten’ hun vete vaak letterlijk uit. Meiden doen dat heel anders, ondergronds en met veel venijn. Daardoor soms onzichtbaar voor buitenstaanders, maar met des te meer schadelijke gevolgen. Meidenintimidatie is voor Nederland een nog onbekend begrip. In dit artikel gaat auteur Anke Visser dieper in op de wereld van ‘koninginnen en krengen’.

11 Afvallen
CARTOON
Henk Kooy

12 Jong talent op het VMBO (5): intersectorale programma’s op het vmbo
Henk van de Velden
Het Twents Carmel College in Oldenzaal biedt de leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg het intersectorale programma Technologie & Commercie aan; een brede, technische opleiding gekoppeld aan commerci‘le facetten. Een programma waarin de leerlingen volgens een bedrijfsmodel werken: bespreken van opdrachten met klanten, ontwerpen van producten, maken van een offerte en het maken van het product.

15 Weer wat geleerd
COLUMN
Laurien Ruigrok

17 Heel gewoon, maar dan doof

Mieke Noomen

Regelmatig besteden we in Bij de Les aandacht aan de mogelijkheden om studenten met een handicap met behulp van rugzakgelden op een gewone school een opleiding te laten volgen. Dat gaat niet altijd makkelijk maar het verhaal van Marlies van Dijk bewijst dat zo’n keuze succesvol kan zijn.

22 “Onderwijsbeleid moet recht doen aan de talenten van elk kind
MET NAME
Jaantje Thiadens
Recent voor het drukken van deze Bij de Les werd bekend dat Ahmed Aboutaleb de nieuwe staatssecretaris wordt van Sociale Zaken in het nieuwe kabinet Balkenende. Aboutaleb, die wethouder was in Amsterdam (Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd en Diversiteit en Culturele Ontwikkeling), leek lange tijd in de race voor een ministerspost, bijvoorbeeld van Onderwijs of Integratie.

25 Pubers hebben geen tijd om te rouwen!
Herberd Prinsen
Na het overlijden van haar broer komt Simone weer op school, een paar klasgenoten lopen op haar af en het enige dat ze doen, is een arm om haar heen leggen. Voor veel pubers is dat meer dan genoeg.

30 Aan de tand gevoeld… keuzemethode Multiple Choice
Alice den Dool
In het huidige onderwijs werken mentor, leerlingbegeleider en decaan samen om de leerling te begeleiden bij zijn schoolloopbaan. Leren leren en leren kiezen zijn daarin duidelijke richtpunten. De methode Multiple Choice (MC) is een van de methodes die gebruikt kan worden voor leerling- en keuzebegeleiding.

32 High school in Canada
Wyny Boorsma
Voor eindexamenkandidaten is de tijd aangebroken om een keuze te maken voor hun toekomst na de havo-/vwo-opleiding. Een beslissing die niet voor iedereen even gemakkelijk is. Veel jonge leerlingen hebben vaak meer tijd nodig om te weten welke studierichting of hbo-opleiding ze willen volgen. Een vervolgopleiding duurt al gauw meer dan vier jaar en dat is een lange periode om je te binden.

34 Notre Dame des Anges / een kleine, gespecialiseerde havo
M. Breuring
Januari; voorlichtingsavond op een Nijmeegse basisschool. Het voortgezet onderwijs is in de slag om de leerling. Leerlingen van groep 8 (en 7) verdringen zich met hun ouders bij de stands van de verschillende scholen.

36 LOB bij jongeren met een beperking
Theo Winnubst
Kiezen voor een vakkenpakket, sector of beroep is moeilijk, dat geldt voor alle jongeren en in hoge mate voor jongeren met een beperking.

38 Loslaten en vasthouden, de rol van de school
Mari‘tte Wesselink-Lindeboom
In het themanummer van Bij de Les, over het Nieuwe Leren, las u vorige maand een artikel van de hand van Jelle Jolles, over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hersenen en het (nieuwe) leren. Mari‘tte Wesseling-Lindeboom is tutor op Marianum in Lichtenvoorde, en werkt met de laatste groep tweedejaars leerlingen van Slash 21. Dit artikel is een reactie op het artikel van Jelle Jolles, waarmee de auteur een bijdrage wil leveren aan de dialoog rond ‘leren’.

42 Ankie van Gisbergen wint Johan van der Sandenprijs / op maat gesneden LOB lessenreeks voor mentoren
Maria Boinck
Eigenlijk wilde Ankie van Gisbergen niets liever dan reizen en daar haar brood mee verdienen. Maar ze ontdekte al snel dat niet alleen het reizen zelf, maar ook erover verhalen een geweldige ervaring is. Omdat het onderwijs volop gelegenheid biedt om ervaringen door te geven, werd ze docente aardrijkskunde. Later werd ze op het Walewyc te Waalwijk aangesteld als decaan vmbo, een baan waarin ze haar passie volledig kwijt kan. Met de scriptie die ze maakte voor de opleiding tot decaan, won ze onlangs de Johan van der Sandenprijs.

46 Aandacht voor het VAVO
Alex Schuurmans
We kennen allemaal het vmbo, de havo en het vwo. Naast dit gangbare voortgezette onderwijs volgen ieder jaar zo’n 11.000 cursisten les aan het vavo, een aparte vorm van gewoon onderwijs. Zij hopen daar hun gewone vmbo-, havo- of vwo-diploma te halen om daarmee hun toekomstkansen te vergroten. In dit artikel aandacht voor de rol van het VAVO en de bekostiging ervan. In de kaders komen de cursisten van het VAVO aan het woord.

49 Ik heb mijn vader gesproken op MSN
COLUMN
Leen Baars

50 Verhalen verbinden
Aat van der Harst
Eind maart 2007 verschijnt het boek ‘Verhalen verbinden; ruimte voor vertellen in de school’. Leraren worden in dit boek ge•nspireerd om hun verhaal in te zetten in de klas en verhalen bij leerlingen op te roepen. Er wordt aandacht besteed aan persoonlijke verhalen, fictieve verhalen en overgeleverde verhalen. In dit nummer van Bij de Les als voorproefje een gedeelte uit het hoofdstuk Fictieve verhalen en een deel uit Persoonlijke Verhalen met een inspirerend gedicht van de zanger Stef Bos.

53 Bye, bye, Maria
COLUMN
Jeroen Ongering

54 Levensecht leren in Veenendaal
Gerrit Witteveen
EŽn op de tien leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs heeft een beperking die hen belemmert bij het volgen van onderwijs. Deze leerlingen hebben behoefte aan onderwijs op maat. In de meeste gevallen krijgen ze echter standaard onderwijs aangeboden. Scholen blijken grote moeite te hebben om adaptief onderwijs aan te bieden en docenten beschikken vaak niet over voldoende vaardigheden om onderwijs op maat te bieden. In dit artikel ter inspiratie een beeld van een studiemiddag in Veenendaal over het onderwerp Onbeperkt Leren, met medewerking van het Try Out theater.

57 Lachen is gezond
Energizer
Ivo Mijland
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een leuke oefening om te lachen.

58 Ans Koop-Koper: Mentor van het Jaar 2007!
Ongeloof overheerste toen Ans Koop-Koper (55 jaar) van het Teylingen College uit Noordwijkerhout hoorde dat zij genomineerd was voor de titel ‘Mentor van het Jaar 2007’, een verkiezing uitgeschreven door de NVS-NVL en Ortho Consult.

59
Uit de media
– Kinderen lossen problemen op door te chatten
– ‘Presteren naar Vermogen’
– Nieuwe leren bevalt proefkonijnen wel
– Mbo neemt aanbevelingen onderwijsvernieuwing over

60 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Perspectieven van en voor leerlingen met autisme
– Inburgering en opleidingen
– Kom in het leerbedrijf editie 2007
– Cursussen en trainingen CPS
– ‘Begaafd in talent’
– Trainingen Expertisecentrum Omgaan met Verlies
– Trainingen Ortho Consult
– Dit jaar nog een studiedag bezoeken? Doen!
– Conferentie: ‘Zin in leren: leer-krachtig onderwijs vernieuwen’
– ‘Leren in Relaties’, het tweejaarlijke Paascongres