Bij de Les — Jrg. 2 (oktober 2006) Nr. 8

5 Begrip
REDACTIONEEL
Susanne Nieuwenbroek

5 “Geen cultuur kan overleven wanneer zij exclusief probeert te zijn.”
Citaat
Mahatma Gandhi


6 Hoogsensitieve leerlingen: Watjes of kanjers?
Susanne Nieuwenbroek
Leerlingen met een zeer gevoelig zenuwstelsel hebben moeite met de grote hoeveelheid prikkels die op hen afkomt. Als dit niet goed herkend wordt, kunnen ze vaak onterecht bestempeld worden als faalangstig, sociaal onhandig, ADHD etc. Susanne Nieuwenbroek legt uit waarom deze jongeren in de problemen komen en geeft aan wat er voor mogelijkheden zijn om hen te helpen.

10 De kopklas werkt!
Arend Klos
en Marijke Katee, bewerkt door Jaantje Thiadens
Meertalige leerlingen met een hoge intelligentie hebben meer kans van slagen in het vervolgonderwijs als hun taalachterstand is weggewerkt. Dat gebeurt in een kopklas, een extra schooljaar aansluitend op de basisschool.

14 Van Hollandse kapelaan naar Amerikaanse decaan

MET NAME
Maria Boink
In gesprek met Piet de Grijs, School Counselor op de Northeastern Middle School (Nerms) in North Carolina. Amerika kent al heel lang de functie van schoolcounselor, iemand die zorg draagt voor begeleiding en sturing van leerlingen.

17 Een uitstervend ras…
OPINIE
Fred de Vroom

18 ‘Loopbaanbegeleiding heeft de wind in de zeilen’
Jeroen Ongering
Maartenjan Poortinga geeft een positief toekomstbeeld over de loopbaanbegeleiding en het werk van de decanen, in tegenstelling tot Fred de Vroom in de rubriek OPINIE. Poortinga heeft veel ervaring opgedaan met pasaangestelde decanen die de cursus ‘Beginnende Decaan’ hebben gevolgd.

22 Begrijpen we ze nog wel? Een andere generatie…
Ine Spee
Wanneer de huidige generatie jongeren beschreven wordt, komen we typeringen tegen als ‘generatie knip-en-plak’, ‘de beeldschermgeneratie’, ‘de steeds-meer generatie’, ‘de patatgeneratie’ of ‘de Fox-kids generatie’. Het zijn stuk voor stuk aanduidingen met een negatieve lading die aangeven dat deze generatie is gedigitaliseerd en consumptief, oppervlakkig en egocentrisch leeft. Maar gelukkig zijn er ook andere geluiden…

28 Generatie Einstein
Jeroen Ongering
Onlangs is het boek ‘Generatie Einstein, slimmer, sneller en socialer’ van Jeroen Boschma en Inez Groen verschenen. Jeroen Ommering vertelt waarom dit boek een ‘must’ is om een juiste kijk te krijgen op de jeugd van nu. Generatie Einstein: een andere kijk op (communicatie met) jongeren.

33 Examenbureau

CARTOON
Henk Kooy

34 Intercultureel competent: de kracht van het verschil
Mieke Nooemen

Hoe kennis over de verschillende culturen en hun verschillen bij kan dragen om de interculturele competentie van leerlingen te vergroten, legt Mieke Noomen uit aan de hand van de beschrijving van de culturen door Pinto. Over fijnmazige F-cultuur (Maslow), grofmazige G-cultuur (Pinto) en de mix van die twee: de M-cultuur.

39 Loopbaan
COLUMN

Jeroen Ongering


42 Kennistekort in Nederland
Gerard Polman
Stagnerend opleidingsniveau belemmering voor arbeidsmarkt

42-49 Kort nieuws

44 De hogere kunst van het mentorschap
Mieke Noomen
Een mentor heeft naast het lesgeven en begeleiden nog veel meer uitdagende taken en verantwoordelijkheden. Niet alleen naar de eigen klas maar ook naar de ouders en de school als geheel.

46 Zijn uw leerlingen ook zo moe?
Door Schokkenbroek
Studeren met pijn en energieproblemen

49 Scholier kiest studie last-minute
Edward Sleijffers
Onderwijsinstellingen zien het liefst dat scholieren v——r 1 december beslissen. 40% van de scholieren kiest echter pas na het eindexamen…

55 Bezoek aan de operatiekamer (de OK)
Anouk van Diepen
Bezoek aan de OK van het West-Fries Gasthuis te Hoorn

56 Verwijzen: doorgeven van vertrouwen
Ard Nieuwenbroek
Bij begeleiden hoort verwijzen, ieder schooljaar weer. Voor veel begeleiders is het een moeilijk onderdeel van het vak. In dit artikel verkennen we die moeite en geven voorbeelden van hoe een verwijzing succesvol verloopt.

60 Leren lopen op een draad
Mieke Noomen
Kernreflectie bij koorddansen. “Nothing happens unless first a dream” (Carl Sandburg).

66 Beroepsbeeld van vmbo’ers is voorwaarde voor keuze beroepsopleiding
Henk van de Velden
Onjuiste opleidingskeuze zorgt voor voortijdige uitval.

72 Verhalen doen ertoe…
Aart van der Horst
Een speciale functie hebben verhalen bij kennismaking en bij afscheid. In dit artikel gaat het over verhalen op overgangsmomenten, zoals de diploma-uitreiking aan het eind van het schooljaar.

77 ‘Welkom in de dierentuin’ en ‘Standbeeld’
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer die u kunt gebruiken als contact-, luister- en concentratie-oefening.

79
Uit de media
– De vrouw van dertig miljard
– Aantal meldingen over pesten op school verdubbeld
– Meer mbo-leraren in onderwijs
– Universiteiten gaan strenger selecteren

80 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Geloof & Bijgeloof
– Het ABC van de loopbaan
– Werkconferentie Digitaal Pesten – VO
– Driedaagse Training ‘Oplossingsgerichte Korte Counseling’
– ‘Het draait om de middenmanager’
– Provocatieve coaching
– Studiebeurs Zwolle, de grootste onderwijsbeurs van Noord-Oost Nederland
– NVS-NVL DUO Congres op 16 november in ‘De Reehorst’
– Crisisbegeleiding van leerlingen
– ‘Jeugdige Zedendelinquenten’
– Congressen en studiedagen Ortho Consult
– ‘Kaders, Kansen en Koers’
– Cursussen NVS-NVL voor mentoren en decanen