Bij de Les — Jrg. 2 (mei 2006) Nr. 5

5 Leren kiezen
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

6 Elke leerling kiest anders
Paul Beekers
Als keuzebegeleiding in het onderwijs beter aansluit bij hoe leerlingen zelf hun keuzes maken, zal dat zijn vruchten afwerpen. Paul Beekers beschrijft zeven verschillende keuzestijlen, waarbij zowel de kwaliteiten als de nadelen en de valkuilen genoemd worden.

12 Leren reflecteren…, anders vallen er doden!
Anne de Graaf en Jos van der Waals
Na een uitgebreide analyse van het leren, werken Anne en Jos in dit artikel toe naar een nieuwe aanpak van professionele ontwikkeling, waarbij de onderwijsprofessional zichzelf stuurt.

18 Ontwikkelen zelfbeeld
Mieke Noomen
De eerstejaars leerlingen Helpende Welzijn hebben op een originele manier geleerd hoe je zicht kan krijgen op je zelfbeeld en je beroepshouding. Docent Chris Ihlen heeft daartoe abstracte leerstof omgezet in concrete, visuele lesstof. Mieke Noomen doet verslag van hoe zo’n sessie lessen eruit ziet.

20 Unieke school biedt unieke kansen
MET NAME
Maria Boink
In gesprek met Hanneke Broer, decaan van de Monnikskap, een bijzondere afdeling van het Dominiuscollege te Nijmegen. Leerlingen met een handicap of ziekte kunnen hier vanaf klas drie het reguliere havo/vwo onderwijs volgen.

21 Welk leerdoel?? Zelfreflectie meneer …
CARTOON
Henk Kooy

26 Tevredenheid over keuze
Henk van de Velden
De kwaliteit van de studiekeuze wordt zeker bepaald door het beeld dat leerlingen zich van de toekomst kunnen vormen. Daar spelen allerlei factoren een rol bij. Henk van de Velden beschrijft hoe hier aandacht aan besteed wordt in het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2010’ van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt.

32 Boeien en binden
Mieke Noomen
Studieloopbaanbegeleiding op roc’s.

34 Begeleiding als kwaliteitskenmerk
Willem Nijhuis
De NVS-NVL heeft de duidelijke visie dat Leerling- en Loopbaanbegeleiding tot een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een school moeten behoren. Willem Nijhuis vertelt hoe wij leerlingen voorbereiden op hun vervolgtraject en hoe het hen vervolgens vergaat.

34-42 Kort Nieuws

36 Handicaps bij studie- en beroepskeuze
Jan Westgeest en Door Schokkenbroek

39 Where everybody knows your name… en hoe nu verder?
Frits Roelofs

44 Leerloopbanen en loopbaanleren rapport
o.a. Frans Meijers
In dit artikel publiceert Bij de Les een groot deel van de inleiding van het rapport ‘Succesfactoren in loopbaanori‘ntatie en -begeleiding in vmbo en mbo’.

49 Kunst
COLUMN
Laurien Ruigrok

50 Eergerelateerd geweld
Henk Ferwerda, Ilse van Leiden en Frank Willemsen
Soms worden we opgeschrikt als in de krant staat dat een meisje door haar familie omgebracht is, omdat ze ongehuwd zwanger is geraakt. Eerwraak staat er dan bij. Maar wat betekent dit precies en hoe kun je als leerkracht hiermee omgaan. In dit artikel informatie en achtergronden over eergerelateerd geweld.

53 Mentorbrief met toegevoegde waarde
COLUMN
Mieke Noomen

56 Intervisie in het mbo
Elsbeth Wissink

62 Mindmappen voor leerlingen
Jan Simons
Mindmappen is een eenvoudige techniek die leerlingen helpt om beter te onthouden, makkelijker te plannen en sneller te brainstormen. Mindmappen is niet nieuw, maar wordt in het onderwijs nog nauwelijks gebruikt. Terwijl leerlingen er veel profijt van kunnen hebben. En bovendien: ze vinden het leuk.

65 Inhaalbal
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer waarbij samenwerking en snelheid belangrijk zijn.

67 Uit de media
– Duizenden leerplichtige kinderen zitten thuis
– Eerste korte hbo-opleiding in najaar
– Innovatie scholen gebaat bij steun docenten
– Nieuwe leren erg populair

68 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Hoe kiezen leerlingen hun toekomst?
– Innovatiedag voor het Onderwijs 2006
– Hoe maak ik van mijn mentorklas een groep?
– Conferentie ‘Weg van mij’
– Basisvaardigheden Middenmanagement
– Opleiding Contextueel Leerlingbegeleider
– Nieuwe opleiding: Mentorencoach
– SchoolContact: Vakevenement voor receptionisten en telefonisten in het onderwijs
– Training ‘Professionele distantie’
– Basiscursus Loopbaanbegeleider voortgezet onderwijs