Bij de Les — Jrg. 2 (maart 2006) Nr. 3

5 Talent
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

7 Opvoeding van jongens
Koos Neuvel
De meisjes hebben de jongens ingehaald in leerprestaties en zelfs een ruime voorsprong. Koos Neuvel zoekt naar verklaringen voor het achterblijven van de jongens en hij doet prikkelende voorstellen tot verbetering van hun positie in het onderwijs.

10 Doekle Terpstra
INTERVIEW
Jeroen Ongering
In de korte tijd dat Doekle Terpstra voorzitter van de HBO-raad is, heeft hij zich de materie uitstekend eigen gemaakt. Hij treedt op als volleerd ambassadeur van het hoger beroepsonderwijs en van daaruit voor de hele beroepskolom. Jeroen Ongering spreekt met hem.

14
TALENT
Henk van de Velden
De huidige onderwijsvernieuwingen vragen om nieuwe aanpak van pedagogiek en didactiek. Henk van de Velden schrijft een aantal artikelen over hoe leerlingen in het vmbo zo actief en zelfstandig mogelijk aan hun eigen persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing kunnen werken. Dit eerste artikel gaat over de werkplekkenstructuur.

20 Lesgeven bekroond met nationale roem
MET NAME
Maria Boink
Maria Boink in gesprek met Willem Weisfelt, docent van het jaar 2005. De titel komt niet alleen hem toe, maar het hele team van het Petrus Canisius College te Alk maar wordt hiermee geĀ‘erd.

22 Vwo’ers competent naar de universiteit
Ad van Hout
Wat bepaalt een succesvolle overgang van vwo naar wetenschappelijk onderwijs?

26 Kan ik je even spreken?
Mieke Noomen
Een collega aanspreken op ongepast gedrag, dat durven niet veel mensen. De studenten van de opleiding helpende welzijn wel. In hun mondeling examen laten ze zien dat ze goed voorbereid zijn op lastige situaties in de beroepspraktijk. Mieke Noomen was er als trainingsacteur getuige van.

29 Zelfbeschadiging; een leerling vertelt
In het novembernummer van vorig jaar plaatsten we een artikel van Ard Nieuwenbroek over zelfbeschadiging. Hoe actueel dit onderwerp is, blijkt uit het volgende verhaal van een leerling die liever anoniem wil blijven.

30 ‘ De toekomst is nu ‘, studeren met een handicap
Thora Arnadottir en Jan Westgeest
Voor het februarinummer van Bij de Les schreef Gerrit Witteveen het artikel ‘Voor leerlingen met een beperking is meer mogelijk’. In dit nummer aandacht voor de leskrant ‘De toekomst is nu’ die handicap + studie maakte in samenwerking met Uitgeverij Zorn.

32 Adaptief leren in het vmbo
Maurits Cleuren
Het vmbo is volop in beweging. De discussie over ‘het nieuwe leren’ is nog steeds gaande. Scholen die al ‘om’ zijn, zoeken naar manieren om hun onderwijs te verbeteren, terwijl andere scholen liever eerst de kat uit de boom kijken. Op Maarten van Rossem, de vmbo-locatie van ScholenGroep GroningenSingel, is een geheel eigen onderwijsconcept ontwikkeld.

35 Klein stipje in de verte
COLUMN
Jelmer Lok

36 Leerlingen leggen competenties vast in digitale portfolio
Jan van den Berge
OPENportfolio, heet de digitale portfolio, die van de leerling zelf is en kan worden meegnomen naar vervolgopleidingen en in sollicitatieprocedures. Het product is ontwikkeld door een groot aantal universiteiten in de Verenigde Staten. Inmiddels werken er ruim 200.000 studenten mee. Portfolio4u heeft de Nederlandse vertaling op zich genomen en biedt dit portfolio aan voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, ROC’s en hoger onderwijs.

40 Bio-mentor: taakgericht en competent
Norbert Bollen
Nortbert Bollen legt uit wat we van de wet BIO kunnen verwachten.

43 Hulp voor scholieren bij kiezen van studie of beroep
De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft een indrukwekkende nieuwe site geopend waarop alle bestaande informatie over het kiezen van een beroep of een opleiding bij elkaar geplaatst is.

45 Kantonees karaoke in Tirol
Jan Ruigrok
Jan Ruigrok onderzoekt hoe de samenwerking tussen de Chinese gemeenschap en het Nederlandse onderwijs kan verbeteren. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat in de eerste plaats gekeken wordt naar wat lekker loopt; naar wat Chinese leerlingen en hun ouders te bieden hebben. Bij Chinezen in Nederland is dat niet moeilijk. Ze slagen er prima in hun plek te vinden en daarbij een gewaardeerde bijdrage aan de samenleving te bieden.

49 Een leven als Achmed
Peter Spreeuwers
De Amsterdamse School van het ROC ASA biedt kansen voor jongeren die buiten de boot dreigen te vallen door middel van een Woon-Leer-Werktraject. Daarbij verblijven ze in het Werkhotel met optimale zorg en begeleiding en ook na vertrek kunnen ze op steun blijven rekenen. Peter Spreeuwers vertelt over het leven van Achmed.

53 Onbereikbaar of toch niet
COLUMN – UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Mieke Nooemen

55 Afscheidsenergizer: Ik vertrek en neem mee of laat achter
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen.

57 Dr. Phil en Oprah overslaan?
COLUMN
Laurien Ruigrok

59 Uit de media
– Smileys in je sollicitatiemail
– Wiskunde als verplicht vak
– Meer of minder wiskunde?
– Hoogleraar pleit voor mix vmbo en vwo

60 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen

Leraar en loopbaan
– Ict-conferentie 2006
– Omgaan met autisme in het voortgezet onderwijs
– Leerlinggebonden Financiering in het mbo
– (Gaan) studeren met een functiebeperking
– ‘Rondom Onderwijs en Jeugdzorg’
– Studiedagen NVS-NVL
– Begeleiding: een doorlopende zorg