Bij de Les — Jrg. 2 (juni 2006) Nr. 6

5 Grenzen
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

6 Effectief confronteren is een kunst
Henk Galenkamp en Aaf Lauwers
Op veel scholen worden conflicten liever vermeden dan uitgesproken. Henk Galenkamp en Aaf Lauwers leggen uit hoe conflicten op een functionele wijze opgelost kunnen worden en hoe dat een grote bijdrage levert aan een gezond leef/werkklimaat.

10 Dicht op de leerling
Cors van den Berg
Loopbaan OriĀ‘ntatie Begeleiding door decaan of mentor?

12 Studiekeuzegedrag vmbo’ers
Jeroen Ongering
Het ROC van Twente heeft samen met Mercurius Marketing het studiekeuzegedrag van vmbo’ers onderzocht en aan de hand daarvan het rapport ‘Succesvol kiezen’ samengesteld. Jeroen Ongering bespreekt de belangrijkste conclusies.

15 Hooikoorts, kledingvoorschriften en huisregels

CARTOON
Henk Kooy

16 Hersenen jongeren niet klaar voor nieuwe leren
Susanne Nieuwenbroek
Professor Jolles deed tijdens een themamiddag van de NVS-NVL uit de doeken hoe het nieuwe leren problematisch kan zijn als de vereiste vaardigheden nog niet helemaal tot ontplooiing zijn gekomen. Susanne Nieuwenbroek doet verslag.

20 Taalgericht vakonderwijs / Van spreektaal naar schooltaal
Jaantje Thiadens
De taal die op school gebruikt wordt, staat soms ver af van de belevingswereld van een leerling. Daarom doet Jaantje Thiadens een oproep aan iedere vakdocent om ook een taaldocent te zijn.

23 Studiedag
COLUMN
Laurien Ruigrok

24 Seksuele vorming
Aveline Dijkman
In het praktijkonderwijs is dringend behoefte aan maatwerk als het om seksuele voorlichting gaat. Aveline Dijkman legt uit waar de knelpunten zitten

28 Waarom zou je studeren?
Door Schokkenbroek

28-35 Kort nieuws

30 Rondom Onderwijs en Jeugdzorg
Susanne Nieuwenbroek
Themamiddag NVS-NVL

32 Nieuwe zelfevaluatiemethode voor loopbaanbegeleiders
Wendy Bosker
Check uw eigen competenties met het MEVOC-project (Quality Manual for Educational and Vocational Counselling)

33 OCW benadrukt belang Startdocument Onbeperkt Leren
Susanne Nieuwenbroek

36 Grenzen aan het mentoraat
Nolleke van der Spek
De mentor wordt (ook) steeds meer vertrouwenspersoon, coach, counselor en soms zelfs therapeut. Waar liggen de grenzen van het mentoraat?

40 Jong talent in het vmbo(3)
Henk van de Velden
De ict-route

44 Een droom van een massage
COLUMN
Mieke Noomen

45 Nederland van start met Europass.
Jaques de Waal
Internationaal portfolio, waarbij iedereen zijn kwalificaties en competenties in heel Europa kan aantonen.

46 Hoe spreek ik je aan?
Ard Nieuwenbroek
Inzicht in wederzijdse relatiedefinities.

49 Luisteren
VERHAAL
Uit: ‘Sleutels tot het hart’ van Erich Kaniok

50 Van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’.
Ivo Mijland
VMBO-project eindexamenklassen

53 Ruilen
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer die u kunt gebruiken als contact-, luister- en concentratie-oefening.

55 Uit de media
– De gewone school verdwijnt
– Taal mag op vmbo’s geen ondergeschoven kindje zijn
– Leerplicht tot achttien jaar voor drop-out
– Meer seksdelicten op school

56 Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Cursussen NVS-NVL
– De NVS-NVL komt naar je toe
– Mogelijkheden en grenzen van competentiegericht toetsen
– Training voor vertrouwenspersonen
– Trainingen en cursusdagen KPC Groep
– Loopbaanbegeleider voortgezet onderwijs
– Congressen en studiedagen Ortho Consult
– Tweedaagse training: ‘Omgaan met boosheid’
– Opleiding Contextueel Leerlingbegeleider
– Vakevenement ‘De Professionele Schollkantine’