Bij de Les — Jrg. 2 (februari 2006) Nr. 2

5 Onbeperkt en onbegrensd
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

7 Omgaan met boosheid
Henk Galenkamp
Agressie roept dikwijls angst en daarmee vluchtgedrag op. Om agressie een halt toe te roepen is het beter vanuit functionele boosheid te reageren. Henk Galenkamp legt uit waarom ‘angermanagement’ zoveel resultaat heeft.

10 leren met een beperking
Gerrit Witteveen
De problematiek voor leerlingen met een functiebeperking in het voortgezet onderwijs was aanleiding voor de CG-raad en de NVS-NVL gezamenlijk een project te ontwikkelen: het Startdocument Onbeperkt Leren. Gerrit Witteveen bespreekt het grote belang van dit project en waarom het toch geen succes is geworden.

14 Oplossingsgericht werken
Sui Lin Goei, Frederike Bannink en Willemien Tak
Hoe stimuleer je leerlingen om zelf oplossingen voor hun problemen te ontwikkelen? Sui Lin Goei, Frederike Bannink en Willemien Tak leggen uit wat oplossingsgericht werken is en hoe je dat het beste aanpakt in de begeleiding van leerlingen. Ze gebruiken daarbij technieken als het stellen van wondervragen en schaalvragen.

17 Nog ŽŽn wens
COLUMN
Laurien Ruigrok

20 Praktijkschoolleerlingen: beperkt, maar vol goede kwaliteiten
MET NAME
Maria Boink
Maria Boink in gesprek met Nolleke van der Spek die jarenlang in het onderwijs heeft gewerkt, ondermeer als zorgcošrdinator van de Praktijkschool Almere. Ze vertelt vol liefde over dit type onderwijs en hoe het nog beter kan.

22 Vrijwilligerswerk in een ver land
Nienke Nuyens
Jongeren gaan steeds vaker internationaal. Van een vakantiereis tot vrijwilligerswerk in een ver land: jongeren laten zich niet meer stoppen door landsgrenzen. Ook scholen doen mee aan die trend, of dat nu via een offici‘le band met een school in een ontwikkelingsland is, of op initiatief van ŽŽn enthousiaste docent. Sinds kort heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw subsidieprogramma in het leven geroepen om dit soort initiatieven te steunen: Xplore. Anke Muryango vertelt over zijn ervaringen.

24 Trendonderzoek arbeidsmarkt
Jeroen Ongering
Volgens de voorzitter van de ‘Taskforce Jeugdwerkloosheid’, Hans de Boer, moeten scholen hun onderwijsaanbod veel sterker afstemmen op de vraag van de arbeidsmarkt. Jeroen Ongering geeft zijn reactie op dit standpunt en beschrijft de belangrijkste trends uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2010’.

28 Doorstroomrechten of toelatingseisen
Gerard Polman
‘Als ik in de Nethe kis, beweegt de zee in Patagoni‘.’ Pallieter kon de samenhang der dingen niet duidelijker weergeven. Dat beeld stond mij voor ogen, toen ik de samenstelling las van de profielcommissies. Mensen met allerlei achtergronden en werkvelden. Ook de NVS-NVL is vaste gesprekspartner bij dit overleg. In dit artikel komt een aantal van de aandachtspunten aan de orde, die meegenomen worden bij het ingaan van de overlegrondes.

30 Handboek voor elke mentor
RECENSIE
Jaantje Thiadens

30-37 Kort nieuws

31 De mentorles als sluitpost
Cors van den Berg
Het mentoraat is een uitdagende functie voor die mentor die de communicatieve vaardigheden bezit om die taak met verve uit te voeren en die gemotiveerd is om jonge mensen bagage mee te geven op hun reis naar volwassenheid. De praktijk is vaak anders. Te vaak is de mentorles de sluitpost, heeft de mentor niet voldoende capaciteit, is het teamgevoel ver te zoeken en weet de jaarcošrdinator amper met welke methode er door zijn mentoren wordt gewerkt.

34 Expertisecentrum ‘handicap en studie’ biedt gratis beroepskeuzetest Icares
Hans Smetsers en Jan Westgeest
In dit artikel vertellen Hans Smetsers van Icares en Jan Westgeest van ‘handicap+studie’ meer over de Icares beroepskeuzetest.

39 De wijze les van Levinas
Ard Nieuwenbroek
Sommige momenten blijven je altijd bij. Een opmerking, zomaar midden in een verhaal, kan je de rest van de dag en daarna voor altijd bezig houden. Tijdens een opleidingsdag kwam de volgende uitspraak van de Franse filosoof Emmanuel Levinas als een meteoriet uit het heelal op mij neergevallen.

44 Is er tijd voor nieuwe onderwijsontwikkelingen
Henk van de Velden
In het onderwijs moet alles doordraaien: lesgeven, vergaderen, toetsen maken, leerlingen begeleiden en de dagelijkse organisatie waarborgen. Daarnaast mogen de begeleiders/docenten ook nog nieuw onderwijsbeleid ontwikkelen. Henk van de Velden vraagt zich af hoe je in het onderwijs toch voldoende tijd kunt vinden om nieuwe onderwijsidee‘n te ontwikkelen?

47 Reactie directie OV van het Ministerie van OCW
In dit artikel reageert de Directie VO op het voorgaande artikel van Henk van de Velden.

49 Hulpprogramma bespaart tijd op de drukste momenten
Gerhard Akkerman
In sommige perioden van het jaar lijkt het wel of tellen de belangrijkste bezigheid is van decanen en afdelingshoofden. Aan het begin van het schooljaar; als de roosters zijn uitgedeeld, begint het al. Leerlingen ontdekken fouten in hun roosters, ze zitten niet bij hun beste vriend/vriendin in de klas/cluster, ze hebben voorstellen voor minder tussenuren, etc. Ook aan het einde van het jaar is het raak en tussendoor komen er vragen voor cluster- en pakketwijzigingen binnen. Gerhard Akkerman vertelt hoe Excel hulp hulp kan bieden.

50 Go Vmbo!
Bastiaan Slager
Je hoort zo vaak en zo luid dat je er bijna in zou geloven. Met het vmbo is het droevig gesteld. Er wordt dan ongenuanceerd gesproken over de slechte organisatie van het onderwijs, over gewelddadige leerlingen, ongemotiveerde en behoudende docenten. Wat vinden de leerlingen van het vmbo zelf? Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren komt met aanbevelingen in haar rapport Go Vmbo!

53 Ambitie
COLUMN – UIT DE SCHOOL GEKLAPT
Mieke Nooemen

55 Energizer om groepen in te delen
Energizer
Mieke Noomen
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen.

56 Gedragsregels leren: een taak voor ouders Žn school
Alje Heinkens
Sociale vaardigheden voor studenten van het ROC.

59
Uit de media
– Een op de tien scholen presteert onvoldoende
– Een grote, grijze groep
– Havo is onvoldoende voor een baan
– Einde aan zware examentijd
– Een verloren generatie

60
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Werk in uitvoering! – Voorjaarsconferentie Onderbouw-VO
– Faalangst de baas met een training op school!
– Schoolverbetering en leerlingenzorg
– Werken met het Protocol Dyslexie VO
– International conference on early childhood education
– Rondom onderwijs en jeugdzorg
– Minisymposium Zin en onzin van Het Nieuwe Leren
– Coachingcompetenties
– Communicatie met ouders van dyslectische kinderen
– Samenwerken aan veiligheid en betrokkenheid
– De ontmoeting met automutilerende leerlingen
– Studiedagen NVS-NVL