Bij de Les — Jrg. 2 (december 2006) Nr. 10

5 Tijd
REDACTIONEEL
Mieke Noomen

5 “Tijd is de beste leraar. Helaas doodt hij al zijn leerlingen”
CITAAT
H. Berlioz


6 Wat als aanspreken op gedrag geen effect heeft?
Klaas Jan Terpstra
Tijdens bijna iedere les komt het voor dat leerlingen gedrag laten zien dat niet past op dat moment. Vaak zijn dat onschuldige, maar evengoed soms lastige zaken zoals even iets tegen je buurman zeggen tijdens de uitleg of even afgeleid worden door iemand die voorbij komt op de gang. Een goede docent geeft daarop feedback aan de leerling waaruit blijkt welk gedrag van de leerling wordt verwacht.

12 Het digitale schooldecanaat: DeDecaan.net
Pim Schippers
Anno 2006 is de digitalisering van de maatschappij niet meer te stuiten. Ook in het onderwijs moeten we er aan geloven. Steeds meer werken leerlingen op de computer, ze halen hun informatie van internet en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Voor mentoren, docenten, maar ook leerlingbegeleiders en decanen is het even wennen. Iedereen heeft het druk, druk, druk en daardoor is er nauwelijks tijd voor innovaties, die in het begin altijd weer tijd kosten. Dit artikel gaat over zo’n innovatie, ‘DeDecaan.net’. Neem even de tijd om dat artikel te lezen, het kan u veel tijdwinst opleveren!

14 Adviesgroep vmbo pleit voor maatwerk leerlingen / ruimte voor vmbo-scholen
Henk van de Velden
Half november hebben de vmbo-decanen op het vmbo-jaarcongres van de NVS-NVL in Ede kennis kunnen nemen van het eindrapport van de Adviesgroep vmbo “Voortvarend vmbo” en de reactie daarop van OC&W. De adviesgroep was vertegenwoordigd door de voorzitter Dirk van der Spoel.

18 Brugwuppen in de picture
Jaantje Thiadens
Elk jaar gaan honderden leerlingen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Van de oudsten op de basisschool, zijn ze ineens weer de kleintjes in de brugklas. Een nieuwe school, wisselende docenten, veel huiswerk en zelfstandig leren en werken. redactielid Jaantje Thiadens vroeg twee leerlingen van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam, Dorien en Eleonor, hoe zij deze grote overstap ervaren hebben.

21 Tentamenstress …..
COLUMN
Laurien Ruigrok

22 Leerlingen kunnen vaak moeilijk aangeven wat ze goed kunnen
MET NAME
Jaantje Thiadens
We hebben afgesproken op het station in Arnhem in ‘la Place’. Ik kan het niet vinden en vraag een open uitziende jongedame die bij C’est du Pain zit de weg. ‘Volgens mij hebben wij met elkaar afgesproken’, zegt zij. En ja hoor, het is Lonneke Nekkers. Lonneke telt 22 jaren en is sinds een jaar decaan aan het VMBO Maaswaal College in Wijchen.

24 Ademnood en tijd tekort / hoe hanteer je de tijd en hoe kun je studieloopbaanbegeleiding plannen?
Mieke Noomen
Op veel ROC’s wordt tijd ingeruimd voor in de lessentabel studieloopbaanbegeleiding. Voor veel docenten een nieuw aspect van hun werk en niet altijd een gemakkelijke taak. Want hoe doe je dat? Waar geef je aandacht aan en wat hoort er niet bij? Wat is belangrijk, wat is urgent? Hoe maak je een planning die ruimte laat en ruimte geeft? Om docenten te ondersteunen, verzorgt Catrien Mesman van het Centrum voor Nascholing een studiemiddag over timemanagement bij de unit uiterlijke verzorging van het ROC Idcollege. Mieke Noomen doet er verslag van.

27 Puber-tijd
CARTOON

Henk Kooy


30 Leerlingen helpen zelf antwoorden te vinden
Han van der Horst
Nog steeds vinden verreweg de meeste leerlingen hun universiteit of hogeschool in de eigen regio. Toch krijgen decanen ook steeds meer vragen over studeren in het buitenland.

34 De rode loper uit voor pabo-studenten met dyslexie / van handicap naar specialisatie
Nel Hofmeester
Het zal je maar gebeuren. Je overlegt met een leuke groep eindexamenleerlingen over hun plannen voor een vervolgopleiding en dan zegt die wat stille leerlinge met het Natuur & Gezondheid profiel – van wie je weer dat ze dyslexie heeft – blozend, maar resoluut: ‘Ik ga naar de pabo.’

37 Kiezen is een proces – Nehalennia leert leerlingen kiezen, communiceren en reflecteren
Babette Hagedoren
De Stedelijke SG Nehalennia in Middelburg besteedt veel aandacht aan het begeleiden van haar leerlingen bij het maken van een beroepskeuze. De nieuwe aanpak staat voor een brede orientatie, terdege voorlichting en een goede samenwerking met het mbo.

38 Vijfentwintig jaar LBSD in Amsterdam
Ontelbaar veel decanen en leerlingbegeleiders hebben met veel plezier en voldoening de legendarische LBSD-opleiding gevolgd. Inmiddels is de naam gewijzigd in BIO: Begeleider in het Onderwijs. In oktober was het 25 jaar geleden dat de eerste LBSD-opleiding van start ging. Reden voor een feest en een sfeervolle terugblik.

42 Naar Amerika, een uitwisselingsprogramma
Jeroen Ongering
De laatste twee weken van oktober ben ik naar Amerika geweest. Samen met ongeveer 50 collega’s nam ik deel aan een uitwisselingsprogramma tussen docenten van ROC’s enerzijds en docenten van Amerikaanse Community Colleges anderzijds. De uitwisseling gaat overigens strikt ŽŽn op ŽŽn: mijn matchpartner was Mark Thomas van het Madison Area Technical College (MATC) uit Madison, de hoofdstad van de Staat Wisconsin. Madison ligt, zeker voor Amerikaanse begrippen, in de buurt van Chicago; je reist gewoon zo’n 250 km naar het noorden.

46 Hoogsensitieve jongeren en hun weerbaarheid
Marianne van der Enden
In het septembernummer van Bij de Les schreef Susanne Nieuwenbroek een artikel over Hoogsensitieve leerlingen. Daarin was meer te lezen over wat hoogsensitiviteit precies is en hoe je het kunt onderscheiden van bijvoorbeeld Faalangst of ADHD. Dit artikel van Marianne van der Enden gaat over hoogsensitieve jongeren en de begeleiding van deze leerlingen.

50 De kracht van geboden
Herberd Prinsen
Op school en thuis horen jongeren heel vaak wat ze niet mogen. ‘Je mag hier niet roken’, ‘Je mag geen pet op in de klas’ en ‘Je mag niet kletsen met je buurvrouw’. Uit onderzoek blijkt dat pubers vooral de dingen proberen en doen die ze niet mogen. Wij als volwassenen doen dat vaak af als ‘het zijn de hormonen’, maar er is meer aan de hand. Pubers zoeken tijdens hun puberteit naar grenzen en proberen graag uit wat er gebeurt als ze hier over heen gaan.

52 De ouderavond als mentale injectie!
Ivo Mijland
De eerste ouderavond van het jaar zit er weer op. Hopelijk kijk je als mentor terug op vruchtbare gesprekken. Helaas hoor je nog erg vaak hoe mentoren voorafgaand aan de tienminutengesprekken geladen met negatieve energie de gesprekken ingaan. Een positieve houding kan ouders en mentor helpen om het lerende kind op de rails te krijgen…

55 Samen balanceren
Energizer
Ivo Mijland
Energizers zijn korte oefeningen of opdrachtjes die je met een groep doet om op te warmen, om elkaar beter te leren kennen, veiligheid te vergroten en het energieniveau te verhogen. Deze keer een energizer die u kunt gebruiken om de klas voor te bereiden op een samenwerkingsopdracht of als start bij een nieuw onderwerp in de les of om lekker te lachen.

57 Studiebeurs 2006
COLUMN
Gerard Polman

59
Uit de media
– Werk aan de winkel op onderwijs
– Noodkreet: kwaliteit leraren holt achteruit
– 50 hoogtepunten geschiedenis in klas
– Universiteit helpt school aan leraren

60
Om naar uit te zien
Conferenties, cursussen & studiedagen
– Overbrug de culturele kloof
– Cursussen NVS-NVL voor mentoren en decanen
– Bezoek InfraTech 2007!
– ‘Ja-maar ik ben wel leraar’ Congres 12 maart 2007
– Wie wordt ‘Mentor van het Jaar 2006/2007?’
– Kom in het leerbedrijf editie 2007
– Cursussen en trainingen CPS
– Onderwijsbeurs West-Nederland!
– Congressen en studiedagen Ortho Consult
– Cursussen en trainingen KPC