Bij de Les — Jrg. 17 (oktober 2020) nr. 2

Thema: Bruggen bouwen

06 Een praktisch LOB-project waarin de keten po-vo-mbo centraal staat
Wendy Kers
Het begon allemaal toen de directeur van het Veluws College Mheenpark Wendy Kers, decaan mavo, vroeg aan te schuiven bij een overleg met Iris van de Kamp van Stichting Educatiepunt. Iris organiseert met haar collega’s Blikopenerprojecten met als doel leerlingen in contact te brengen met beroepen in de zorg of de techniek.

10 Gluren bij de buren
Marjolein van Breda-Souman
Collegiale visitatie, dat is leren van collega’s die uit ervaring spreken. Het is leren kijken naar het werkwijze en functioneren van je eigen school en die van andere scholen. Door hierop te reflecteren krijg je een goed en eerlijk beeld van de dagelijkse onderwijspraktijk.

12 Bruggen bouwen met ouders
Peter de Vries
Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs geven aan dat ouderbetrokkenheid een belangrijk thema is. De praktijk is vooral dat we goed worden geïnformeerd over alles en dat we onze kinderen ondersteunen en in de gaten houden. Echter, bruggen bouwen met ouders is meer dan het goed informeren van ouders of ze vragen de school te steunen.

16 iedereen heeft zijn eigen verhaal
Yvonne Mulders
Wendy Fok en Dramataal zijn één. Fok en haar methode Dramataal staan voor gevoel en energie. Fok is een onderwijsmens in hart en nieren. Jarenlang is zij docent Nederlands geweest op een middelbare school en gaf ze Dramataallessen. Inmiddels vult zij als trainer fulltime haar dagen met de lessen Dramataal.

18 Samenwerken om leraren op te leiden
Truda Zijp
Maaike Jöbsis was tien jaar schoolopleider, waarvan vijf op het Zuiderzee College (vmbo) in Zaandam. Maaike Schroots volgde haar op. Samen vertellen ze over de samenwerking met de lerarenopleidingen en hun ervaringen als schoolopleider.

22 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Martenjan Poortinga
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan waarmee een professional kan bepalen of een situatie dermate onveilig is dat er een melding gemaakt moet worden bij Veilig Thuis, de organisatie die hulpverlening inschakelt. Hoe gaat het met de Meldcode op scholen?

24 ‘Waar zet ik mijn scooter dan neer?’
Yvonne Mulders en Marjolein van Breda-Souman
Een doorstroomcoach in de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is heel normaal. Maar hoe zit het met de overgang van vo naar mbo? Decaan en redactielid Yvonne Mulders wisselde hierover van gedachten met zorgcoördinator en redactielid Marjolein van Breda-Souman aan de hand van een casus.

26 Mbo-keuzedeel doorstroom hbo
Christel Isphording
Zelfstandigwerken aan opdrachten, in groepjes onderzoek doen naar aanleiding van een casus en de resultaten presenteren aan je medestudenten. Het onderwijs in het hbo is theoretischer en abstracter dan in het mbo. Met het keuzedeel ‘doorstroom hbo’ oriënteren mbo-studenten van het Rijn IJssel in Arnhem zich op de overstap naar hbo.

30 Redactie verhalen
In deze rubriek reflecteert de redactie op het thema van Bij de Les: ‘Bruggen bouwen’. De reactieleden vertellen waar ze aan denken bij ‘bruggen bouwen’ en op welke manieren ze daarmee bezig zijn in hun onderwijs.

32 Het mhbo: vier trajecten uitgelicht
de redactie
Het mhbo is een tussenvariant tussen het mbo en hbo en wordt in meerdere delen van het  land aangeboden. Maar het ene mhbo is het andere niet. In dit artikel een beschrijving van vier verschillende aanbieders.

En verder
03 Colofon/ Redactioneel
15 Agenda NVS-NVL Academie
20 Mentor van de maand
29 Column van Christel Isphording
36 Kort nieuws
39 Promo Bij de Les