Bij de Les — Jrg. 17 (februari 2021) nr. 4

Thema: Passend Onderwijs

06 Passend onderwijs: vijf jaar verder
Marjolijn van Breda-Souman
Twee docenten uit het VO blikken terug op vijf jaar passend onderwijs

09 Inclusief onderwijs als stip op de horizon
Elzeline Bergisch
De bedoeling was dat we leerlingen met de wetswijziging passend onderwijs de juiste ondersteuning gingen bieden in het onderwijs, uitgaande van hun ondersteuningsbehoeften.  Is er veel veranderd in de scholen?

10 Online leertraject LOB : de eerste ervaringen
Yvonne Mulders
In september 2020 werd het Online Leertraject LOB van de NVS-NVL en VvSL gelanceerd. Een volledige online cursus voor decanen, loopbaanbegeleiders en loopbaancoordinatoren. Deelnemer Ivonne van Berkum vertelt vertelt in dit artikel over haar ervaringen.

12 Kiezen kost tijd
door Christel Isphording
Angst, onzekerheid en stress bij keuzeprocessen: in coronatijd een actueel onderwerp. In de workshop van studiekeuzechoach Zazie van der Leeuw op de LOB Inspiratiedag in april komt aan de orde hoe je hier als LOB’er mee om kunt gaan.

14 Vrouwen op sleutelposities
door Truda Zijp
Elske Doets, directeur van een reisorganisatie, richtte de Young Lady Business Academy op voor ambitieuze jonge meisjes en vrouwen. Tijdens de LOB Inspiratiedag in april vertelt zij over het programma, de deelnemers en de rolmodellen.

18 Zijn de doelen bereikt?
Marjolijn van Breda-Souman en Yvonne Mulders
Decaan en redactielid Yvonne Mulders blijkt samen met zorgcoordinator en redactielid Marjolein van Breda-Souman terug op de afgelopen vijf jaar passend onderwijs.

22 Kwestie van lange adem
door Floor de Booys en Truda Zijp
Gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen hebben langdurige en specialistische hulp nodig. Uit onderzoek blijkt dat het pas als het geweld helemaal is gestopt, het beter gaat met ouders en kinderen.

26 Stage in het voortgezet speciaal onderwijs
Bas Groen, Sonny van Kampen, Karen Slot
Stage lopen in het vso is een goede manier om studenten van lerarenopleidingen met het passend onderwijs in contact te brengen. Hoe ervaren zij dit?

30 Redactieverhalen
De redactieverhalen vertellen over hoe passend onderwijs bij hen speelt en geven hun visie op de evaluatie passend onderwijs.

32 Kiezen is een vaardigheid
door Michelle Gerlach en Lath van Veen
Hoe jongeren in verschillende fases van het studiekeuze-proces stap voor stap ontdekken wat bij ze past en hoe ze regie kunnen voeren over hun eigen loopbaan.

03 Colofon/Redactioneel
20 Conciërge van de maand
25 Column van Sabrina Blom
36 Kort Nieuws
39 Promo bij de les