Bij de Les — Jrg. 17 (december 2020) nr. 3

Thema: zoals verwacht loopt alles anders

06 Bijbaan op school
Truda Zijp
Het St. Michaël College in Zaandam biedt studenten uit allerlei vakrichtingen een bijbaan op school. Miriam Ruigrok, rector, geeft hierover tijdens de LOB Inspiratiedag op 22 april een lezing.

08 Ineens zijn er kansen! of juist niet?
Yvonne Mulders
Op 17 juni 2020 is het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd. Hoe ziet de wet eruit en waar moet je in de praktijk op letten? En betekent dit automatisch meer kansen om door te stromen of is het minder simpel dan het lijkt?

12 Doorstromen of verzuipen?
Marjolein van Breda-Souman en Yvonne Mulders
Het digitaal doorstroomdossier (DDD) is een goed instrument voor een warme overdracht naar de vervolgopleiding. Als deze goed wordt ingezet tenminste. Wat moet er in een DDD komen te staan? En wie heeft de eindverantwoordelijkheid hierover?

14 Eerst de relatie, dan de prestatie
Christel Isphording
Netwerken is een belangrijke loopbaancompetentie. Maar hoe bouw je als school zelf een groot netwerk op? Dat is het onderwerp van de workshop van Harry Hoefakker op de LOB Inspiratiedag 2021 in april. In dit interview vertelt hij over zijn eigen loopbaan.

18 Tussenjaartwijfels?
Truda Zijp
In april geeft Daniëlle Vogels tijdens de LOB Inspiratiedag 2021 een workshop met als titel Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’. In dit artikel vertelt zij over haar eigen loopbaan en de rol van een tussenjaar daarbij.

26 Als het anders loopt dan je verwacht
Marjolein van Breda-Souman
leder jaar komt het voor dat een leerling vanuit het reguliere vmbo bepaalde ondersteuning nodig heeft die de school niet kan bieden. Dan volgt er een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs. Een interview met Kim Smith, zorgcoördinator op het Vester College in Ede.

30 Redactieverhalen
De redactieleden vertellen op welke manieren zij positieve initiatieven zien in tijden van het coronavirus.

32 Comfortabel in de spotlights
Christel Isphording
Hoe kan het dat je een avond lang geboeid naar een toneelvoorstelling of film kunt kijken, terwijl een gemiddelde presentatie nog geen tien minuten interessant is? Tijdens de LOB Inspiratiedag 2021 in april verzorgt Maike Pollaert de workshop: Presenteren voor decanen.

Ook in dit nummer

24 Met z’n allen voor de toekomst van de leerling
Theo Grevers
Beroepskeuzeadviseur Theo Grevers betoogt dat de schooldecaan er niet alleen voor zou moeten staan. Iedereen zou moeten bijdragen aan de studiekeuze van leerlingen.

En verder
03 Colofon/ Redactioneel
20 Mentor van de maand
22 Agenda NVS-NVL Academie
29 Column van Anke Visser
36 Kort nieuws
39 Promo Bij de Les