Bij de Les — Jrg. 16 (mei 2020) nr. 6

Thema: Vanuit de leerling

06 De kracht van tekentherapie
Marjanne Klaver
Tijdens de Dag voor de Leerlingondersteuning in november 2019 gaf Marjanne Klaver de hoogst gewaardeerde workshop van het congres: tekentherapie. In dit artikel legt ze uit waarom het een uitstekend instrument is ter uitbreiding van het handelingsrepertoire van elke begeleider.

16 Als leerling meedoen en -denken vanuit de MR
Yvonne Mulders
Nick van Korven doet en denkt actief mee op zijn school: vanuit de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad is hij betrokken bij het maken van beleid. Dat doet hij met succes: vanuit de leerlingengeleiding hebben ze de ICT op hun school onder handen genomen.

18 Zelfkennis, doorzettingsvermogen en goede LOB: een succesverhaal
Peter Huwae
Oud-decaan en oud-mentor Peter Huwae sprak zijn vroegere leerling Patrick. In dit artikel blikt Huwae, aan de hand van dat gesprek, terug op de schoolcarriƩre van Patrick. Hoe heeft de school hem geholpen bij het ontdekken van zichzelf?

20 Student van de maand
Christel Isphording
Om aan te sluiten bij het thema ‘Vanuit de leerling’ is de rubriek van de maand in deze editie aangepast: Student van de maand. Redacteur Christel Isphording interviewde een opmerkelijke mbo-student.

22 13 verbeterpunten voor het vavo: studenten aan het woord
Waardevolle informatie, ter lering ende vermaak, van een heterogene groep jongeren met uiteenlopende ervaringen in verschillende onderwijssoorten. Over de antwoorden is minimaal redactie gevoerd, ze komen vrijwel rechtstreeks uit de pen van de studenten.

32 Elisa vond haar vervolgopleiding zelf
Yvonne Mulders
Elisa heeft op haar voormalige middelbare school weinig begeleiding gehad in het vinden van een vervolgopleiding. Na matige voorlichting, afstromen en teveel focus op cijfers, heeft ze zelf haar route uitgestippeld. Maar dat kostte veel energie.

Ook in dit nummer:

10 Een veilige plek in coronatijd
Truda Zijp
Het Regio College (roc) in Zaandam ging in de coronacrisis half a[ril open voor een kleine groep studenten waar collega’s zich extra zorgen over maken vanwege hun thuissituatie. De school wil deze jongeren een veilige plek bieden om te studeren: op school aan de keukentafel.

12 LOB: Hoe staat het ermee? – Deel 3
Marc Drenth
Hoe kun je op school beginnen om LOB en de kwaliteit van de integrale leerlingbegeleiding in de eerste lijn te verbeteren? Daarvoor probeert beleidsmedewerker Marc Drenth je in dit stuk zo veel mogelijk handvatten te geven.

24 Kijken naar jezelf… Dat is eng!
Marjolein van Breda-Souman
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een manier van begeleiden die wordt ingezet bij hulpvragen van docenten over hun didactisch of pedagogisch handelen in de klas.

26 Lotgenotenprogramma’s
Truda Zijp
Praktijk Zilveren Maan organiseert op verschillende scholen lotgenotenprogramma’s. Dat is voor leerlingen die te maken hebben met overlijden, scheiding of zorg voor een ziek gezinslid. Iedereen krijgt in zijn leven met rouw en verdriet te maken. Hoe begeleid je jongeren daarbij?

30 Redactieverhalen
In deze rubriek reflecteert de redactie op het thema van Bij de Les: ‘Vanuit de leerling’. Wat vindt de leerling eigenlijk zelf? Over studiekeuze in het laatste jaar van het vo? Over corona? Over onderwijs met leerlingen uit een ISK? Lees ’t in onze korte redactieverhalen.

29 Column van Sabrina Blom

34 NVS-NVL Academie

36 Kort Nieuws

39 Promo Bij de Les