Bij de les — Jrg. 16 (november 2019) nr. 3

Thema: Bruggen bouwen

06 De mentor als brug tussen de decaan en de zorgcoördinator
Pim Wijers
In hoeverre zijn Loopbaanontwikkeling en Leerlingondersteuning met elkaar verbonden? Als het aan onze beleidsmedewerkers ligt: heel erg, al merken ze ook dat het in de praktijk nog wel vaak twee werelden zijn.

10 Leraren zijn geen therapeuten
Wim Meijer
Passend onderwijs is geen gemakkelijk onderwerp in een lerarenkamer. Misschien wil iedereen wel meer inclusief onderwijs. Maar is het ook een haalbaar ideaal? En komt de ‘gewone’ gang van zaken niet in gevaar als steeds meer leerlingen ‘extra aandacht’ vragen?

13 Doorstroomcoaches als brug tussen vo en mbo
Pim Wijers
Hoe creëer je een vangnet voor vroegtijdige schoolverlaters? Een deel van deze jongeren is vaak wel in beeld: die kun je met wat extra hulp hopelijk goed opvangen wanneer ze van het vo naar het mbo doorstromen. maar hoe zit dat met jongeren die in de schaduw doorstromen?

18 ‘Het belang van een sterk decanaat wordt nogal eens over het hoofd gezien’
Yvonne Mulders
De Basiscursus Decanaat is sinds jaar en dag de meest aangevraagde cursus binnen de NVS-NVL Academie. Ervaringsdeskundige trainers stromen prille decanen in twee dagen klaar voor de onderwijspraktijk. In dit interview vertelt Carlo van de Heuvel, decaan en oud-deelnemer, over wat hij heeft opgestoken en hoe hij die kennis op school inzet.

26 Instroom van jongeren vanuit een Internationale Schakelklas
Truda Zijp
Nieuwkomers tussen de twaalf en achttien jaar staren in het Nederlandse onderwijs in een Internationale Schakelklas (ISK). Na anderhalf tot twee jaar stappen ze over naar het voortgezet onderwijs. Hoe begeleid je deze jongeren naar een nieuwe school?

30 Met pensioen! Een terugblik langs het veranderde decanaat
Marjolein Breda
Miel Franck werkt ruim 43 jaar in het onderwijs, als docent, onderbouwcoördinator en sinds 1992 ook als decaan. Dit jaar neemt hij afscheid. Franck blikt terug langs de veranderingen in en rondom het decanaat. Hij is niet over alle veranderingen te spreken: ‘De decanenclub is helaas ter ziele gegaan.’

En verder

15 De dagelijkse onderwijspraktijk en AD(H)D
Corine Lancel
In 2011 kreeg Corine Lancel de diagnose AD(H)D. Toen kon ze pas plaatsen waarom haar schoolloopbaan zo moeizaam was verlopen. Ze begeleidt jongeren met AD(H)D en helpt scholen om die specifieke begeleiding vorm te geven. In dit artikel legt ze uit wat voor AD(H)’ers lastig is en hoe je een leerlingen daarbij kan helpen.

20 Mentor van de Maand
Of Lucie nou in de bovenbouw staat of in de onderbouw: ze weet als geen ander binnen no-time een band op te bouwen met de leerlingen in haar groep. Vertrouwen en respect zijn voor haar belangrijke waarden. Lucie ziet de leerlingen en zij maakt geen verschil.

23 De wet van de zwetende ruggen
Jan Ruigrok
Waarom een leerling altijd maar bij zijn of haar handje vasthouden, als je hem/haar ook een (spreekwoordelijke!) schop onder hun hol kunt geven? Wees gewaarschuwd: na het lezen van dit betoog van Jan Ruigrok, kun je er zo maar eens van overtuigd zijn dat het werkt.

32 Kom een bakkie doen in het LOB Café 
OP zoek naar wie je wil zijn in de wereld van morgen, maar kom je er als decaan, loopbaancoach, mentor of LOB’er niet uit met een dilemma van vandaag? Ben je bijvoorbeeld benieuwd of het aantal uren dat je voor je functie krijg wel voldoende is; dat dit aan de richtlijn voldoet? Kom naar ons LOB café tijdens het LOB Congres 2020 op 13 februari!

34 Bij de Les Boekrecensie 
Martine Kleingeld
De Belgische schrijver Stefaan Vanparys begint zijn boek ‘Relaxed voor de klas’ met een opmerkelijke vergelijking: bestaat eer een overeenkomst tussen het verzorgen van het huishouden en het opbouwen van vertrouwen in de klas?

En verder
03 Colofon / Redactioneel
29 Column van Marinka Kuijpers
36 Kort nieuws
39 Promo Bij de Les