Bij de les — Jrg. 16 (maart 2020) nr. 6

Thema: ouderbetrokkenheid

06 Ouderbetrokkenheid aan de keukentafel
Annete Diender
De meeste scholen zijn zich ervan bewust dat de invloed van ouders op de schoolloopbaankeuzes van hun kinderen groot is. Voor een effectief LOB-programma is dus een goede samenwerking met ouders een vereiste. Maar hoe doe je dat?

09 Drie migrantenkinderen over ouderbetrokkenheid
Christel Isphording
Redacteur Christel Isphording merkt op het mbo dat veel studenten met ouders met een migratieachtergrond hun ouders het liefst ver van school houden. Op open dagen en op diploma-uitreikingen nemen ze vaak liever vrienden, neven of nichten mee.

18 Het belang van de ouderraad
Yvonne Mulders
Jolanda van de Wijgert is sinds dit jaar voorzitter van de ouderraad van het Beatrix College in Tilburg. In dit interview vertelt ze over de activiteiten en de resultaten die ze binnen haar geleding realiseert.

26 Ouders als loopbaancoach voor hun kind
Yvonne Mulders
Op de onderwijskundige opleiding 5M ‘Anders Leren’ loopt LOB anders dan bij de reguliere klassen. Door middel van interactieve ouderavonden werd de rol van de ouder bij LOB heel succesvol. Hoe zijn deze ouderavonden opgezet en welke lessen zijn eruit te trekken?

30 Ouderbetrokkenheid op de redactie!
Alle redactieleden van Bij de Les komen uit het onderwijs. Ze zijn ouders bovendien. Hoe kijken zij naar ouderbetrokkenheid? Heb je een andere kijk op ouderbetrokkenheid als je in het onderwijs werkt en kinderen hebt?

32 De wederkerigheid van ouderparticipatie bij cultuurverschillen
Marjolein van Breda-Souman
Redacteur en zorgcoördinator Marjolein van Breda-Souman werkt een halve dag in de week op de ISK-afdeling in Wageningen. Ouderbetrokkenheid is er ver te zoeken. Ze ging bij ouders, collega’s en zichzelf te rade.

Ook in dit nummer

12 LOB: hoe staat het ermee? Het kan en moet beter
Marc Drenth
LOB staat hoog op de politieke agenda en het is vakjargon in het onderwijs geworden. Toch constateert Marc Drenth, beleidsmedewerker bij de NVS-NVL, dat het nog pover gesteld is met het inbedden van LOB in het onderwijs.

15 De herstelgerichte school als veilige basis
Jan Ruigrok en Johan Vlasblom
Jan Ruigrok en Johan Vlasblom bezochten twee scholen in Auckland, Nieuw-Zeeland. Ze verzorgden er workshops en hebben ervaren hoe zogenaamde ‘restorative schools’ in Nieuw-Zeeland een invulling geven aan een Veilige Basis.

20 Mentor van de maand: Tamara Lust
Mentor Tamara Lust luistert met geduld: ‘Ze geeft je tips en daarmee een stukje volwassenheid mee voor later. Ze onthoudt wat er was en vraagt later hoe het is gegaan. Je hebt ook mensen die luisteren en niets zeggen. Zij niet.’

23 Hoe houden scholen jou gezond en gemotiveerd?
Pim Wijers en Marjolein van Breda-Souman
Strategisch HRM: voor sommigen wellicht een bobo-term die door managers wordt gebruikt, maar de betekenis ervan heeft betrekking op iedereen in de school. Hoe speelt een school in op de inzetbaarheid van haar personeel? De gezondheid van het personeel?

En verder:

03 Colofon/redactioneel
29
Column Marinka Kuijpers
36 Kort Nieuws
39 Promo Bij de les