Bij de les — Jrg. 16 (april 2020) nr. 7

Thema: Maatwerk

06 Maatwerk in aansluiting naar het vervolgonderwijs
Yvonne Mulders
Maatwerk voor leerlingen die sneller gaan dan het onderwijs dat ze geboden wordt: hoe werkt dat in de praktijk? Versneld examen doen? Als vo’er modules volgen aan het mbo, hbo of wo? Hierover vertelt Tonke van de Ven.

18 Praktijkleren op maat: niet stilzitten tussen vier muren
Truda Zijp
Vier dagen leren in de praktijk en één dag naar school: hoe gaat dat? Voor wie is zo’n bbl-opleiding geschikt? Leermeester Martin van Diemen en leerling Kevin Rollenberg vertellen over hun ervaringen.

23 Liedjes van hoop
Jan Ruigrok
Wat nu de school als veilige basis wegvalt in tijden van Corona? Hoe bouw je die veilige basis weer op? Jan Ruigrok houdt een vurig pleidooi.

26 Maatwerk voor een behanger
Christel Isphording
Redacteur Christel Isphording werkt als docent Nederlands op het mbo. Dit is ‘zomaar’ een maatwerkverhaal uit de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

30 Redactieverhalen: maatwerk!
Door de redactie
Elke Bij de Les heeft haar eigen thema. Deze editie maatwerk. Omdat we op de redactie vooral anderen de maat niet willen nemen, gebruiken we deze rubriek om het voortouw te nemen. Op deze pagina’s lees je vier persoonlijke redactieverhalen over maatwerk.

32 ‘Wordt maatwerk hier onder water geduwd?’
Marjolein van Breda-Souman en Yvonne Mulders
Binnen onze Bij de Les-redactie werd een casus voorgelegd, besproken en opgelost. Decaan Yvonne Mulders bood maatwerk aan voor een gedemotiveerde havo-leerling, maar leerplicht ging met haar oplossing niet akkoord. Zorgcoördinator Marjolein van Breda-Souman weet raad.

Ook in dit nummer

10 #MeToo tijdens begeleiding in het onderwijs
Theo Grevers
Hoe om te gaan met #MeToo in het onderwijs? Wat als een aantrekkelijke adolescent zich iets te vrijpostig opstelt? Studiekeuze-adviseur Theo Grevers gaat dieper in op het onderwerp en deelt daarbij ook verhalen uit zijn eigen beroepspraktijk.

12 LOB: Hoe stat het ermee? – Deel 2
Marc Drenth
In dit tweede deel gaat Marc Drenth in op schurende kwesties rondom de gewenste toekomst van LOB en de weg ernaar toe. Hoe faciliteren we een loopbaangerichte leeromgeving?

15 ‘Soms bestaat steun simpelweg uit een gesprekje’
Renske Hoefman en Nynke de Jong
Jonge mantelzorgers blijven vaak lang onzichtbaar, ook op plekken waar ze een groot deel van hun tijd doorbrengen zoals op school. In dit artikel gaan de auteurs in op wat scholen kunnen doen om jonge mantelzorgers te ondersteunen.

20 Mentor van de maand: Nescho Bogaarts
Nescho is betrokken, een goede luisteraar, maakt tijd voor zijn leerlingen, neemt ze serieus als ze met iets komen. Ze kunnen tijdens het mentoruur bij hem terecht, maar ook daarbuiten en tijdens de reguliere lessen.

22 Kinderbijslag tot en met studiefinanciering 2020
Aart Hoogcarspel
De 52e druk van Kinderbijslag tot en met Studiefinanciering is uit. Leden hebben deze inmiddels per e-mail digitaal ontvangen. Op deze pagina kort de belangrijkste wijzigingen van het afgelopen jaar.

En verder:

03 Colofon/redactioneel
29
 Column van Christel Isphording
34 NVS-NVL Academie
36 Kort Nieuws
39 Promo Bij de les