Bij de les — Jrg. 15 (september 2018) nr. 1

Thema: Wat is talent?

06 Wat is talent?
Djoerd Hiemstra
Eén van de mooie kanten van het onderwijs is dat we een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen. Maar wat verstaan we precies onder talent?

10 Succesvolle doorstroom langs de vmbo-mbo-hbo-route
Esmee Droog
Er zit een stijgende lijn in de druk die ouders op het management van vo-scholen én hun kinderen uitoefenen om na het vmbo de havo te gaan volgen. Het mbo wordt als ‘minder’ beschouwd en de havo wordt gezien als een betere voorbereiding op het hbo. Maar veel vmbo-leerlingen passen niet goed bij de manier van leren op de havo.

12 Goede selectie houdt rekening met meer talenten
Sebastiaan Steenman
Sinds de afschaffing van gewogen loting als standaard voor de toelating tot opleidingen met een numerus fixus, moet op steeds meer plekken de vraag beantwoord worden wat goede selectie is. Geen eenvoudige vraag. In deze bijdrage werkt Sebastiaan Steenman drie belangrijke, en in het publieke debat wijdverspreide mythes over selectie de wereld uit.

18 Trots op het mbo
Christel Isphording
Bas Schepers, parttime docent in het mbo, laat met zijn Heldenbureau zien dat het mbo vol zit met talenten en helden. In dit artikel zijn verhaal én twee heldenverhalen van trotse mbo’ers.

24 Talenten ontdekken in de Mainport Rotterdam
Pim Wijers
Wat gebeurt er in de Rotterdamse haven? Meer dan jongeren denken, zo blijkt doorgaans wanneer scholen het Educatie Informatiecentrum (EIC) van de Mainport Rotterdam in Rozenburg bezoeken. Een gesprek met Mary Dotsch, directeur van het EIC, over de kansen die het centrum biedt voor LOB.

26 Oefenen in wetenschap voor later
Truda Zijp
Het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend is lid van WON, een netwerk van vijftig vwo-scholen die zich richten op leren onderzoeken en onderzoekend leren. Merijn van Meer, coördinator, legt kort uit wat WON inhoudt en heeft een aantal leerlingen uitgenodigd om over hun ervaringen met het programma te vertellen.

Buiten het thema:

15 Start op arbeidsmarkt na studie verschilt enorm
Michel van Smoorenburg
Procestechniek is de mbo-opleiding met de beste arbeidsmarktpositie. Bij het hbo is dit mechatronica. De bol3-opleiding automatisering en de hbo-opleiding oriëntaalse talen en communicatie zijn veel minder kansrijk. Dit blijkt uit een analyse van ROA en UWV, waarbij 59 mbo-opleidingen en 143 hbo-opleidingen zijn vergeleken.

20 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld verbeterd
Pim Wijers
Op 1 januari 2019 gaat de verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van kracht. Vanaf dan wordt het een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

28 Hoe ziet een mbo-instelling er eigenlijk van binnen uit?
Mariska Rijsdijk en Pim Wijers
Twee bussen vol vo-mentoren togen langs diverse mbo-instellingen in de regio Utrecht: het was de eerste vo-mbo bustour; georganiseerd door het Utrechtse samenwerkingsverband Sterk VO, met als doel de mentoren een beter beeld te geven van vervolgopleidingen binnen het mbo.

35 ‘Denk je wel eens aan zelfmoord?’
Evelien van Goor
De meeste scholen worden een keer geconfronteerd met een jongere die aan zelfmoord denkt. Soms omdat de jongere zelf vertelt gedachten aan zelfmoord te hebben, soms omdat vrienden zich zorgen maken en dit melden aan een medewerker van school en helaas ook door een jongere een zelfmoordpoging doet of komt te overlijden door zelfmoord.

En verder:

03 Colofon / Redactioneel
23 Column door Marinka Kuijpers
30 Boekenrubriek voor Marianne Koot
32 Kort Nieuws
37 Agenda NVS-NVL Academie
39 Promo Bij de Les