Bij de les — Jrg. 15 (mei 2019) nr. 8

Thema: Doorstromen, afstromen, doorpakken

06 Doorstroom vmbo- mbo
Marjolein van Breda
Welke impact heeft het toelatingsrecht op de doorstroom bij de overstap van het vmbo naar mbo, sinds de Wet vroegtijdige aanmelddatum is ingegaan? Zijn er aankomende studenten die door de versoepeling juist tussen wal en schip vallen?

10 Sprokkelen en stapelen op het vavo
Truda Zijp
Sommige jongeren kiezen ervoor om via het vavo een diploma te halen. De meeste leerlingen doen dat door certificaten te sprokkelen. Waarom zou je daar heen gaan? Hoe is het op het vavo? Twee leerlingen vertellen daarover.

22 Vier valkuilen van tussenjaarvoorlichting
Daniëlle Vogels
Het tussenjaar: een foute keuze van de leerling of een goed bedoelde, maar verkeerde aanpak van een begeleider kan onprettige consequenties ten gevolge hebben. Expert Daniëlle Vogels verteld over de do’s and don’ts van geven van voorlichting over een tussenjaar.

26 Zeven gouden tips bij de aanpak van thuiszitters-problematiek
Kees M. Paling
Vijf jaar geleden onderzocht Toezicht Sociaal Domein de aanpak van de thuiszitters-problematiek in drie gemeenten. Op grond van dit onderzoek konden zeven elementen worden onderscheiden die de kans op een succesvolle aanpak groter maken. In dit artikel de zeven gouden tips voor professionals.

30 Studeren voor een betere wereld
Leo Molenaar
De Nederlandse-Ethiopische broers Nimo en Nati hebben hun doel helder voor ogen: heel vermogend worden, om vervolgens terug te kunnen geven aan de maatschappij. De weg er naar toe? Mavo, havo, vwo, mbo, mba? Zo lang ze maar samenwerken is de route ondergeschikt.

Buiten het thema:

14 Kan het onderwijs de veranderde maatschappij wel bijbenen?
Ben Rogmans
Wat arbeidsmarktonderzoeker Ben Rogmans betreft, kunnen alle dystopische boeken over robotisering en automatisering in de open haard. Juist door technologische vooruitgang blijft de werkgelegenheid toenemen. Maar, het onderwijs moet die vooruitgang kunnen bijbenen als we de leerlingen willen voorbereiden voor de arbeidsmarkt van later.

17 Talent ontdekken met de SIMA-methode
Monique Bettonviel
Ieder mens beschikt over verschillende talenten. De kunst is om ze te ontdekken en ze daarna optimaal in te zetten. Talent ontdek je door je te focussen op jezelf en te kijken wat je het beste kunt en waar je blij van wordt. Als je je op jonge leeftijd al bewust bent van je talenten en drijfveren, ben je beter in staat om een studie en loopbaan te kiezen die echt bij je past.

20 Investeer in het mentoraat
Marjolein van Breda
Er komen steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het bord van de mentor te liggen. Maar waar leren ze hun vaardigheden? In ieder geval niet op de lerarenopleiding. Investeren in het mentoraat betaalt zich terug, zo betoogt Marjolein van Breda in dit artikel.

32 Bij de Les Boekenrubriek: Career Guidance for Social Justice
Annemarie Oomen
Geen lichte kost, dit boek voor theorieën en visies op LOB en sociale gelijkheid. Annemarie Oomen bespreekt Career Cuidance for Social Justice en wat je als LOB’er in Nederland aan het boek kunt hebben.

36 Onze congressen van 2019-2020!
Groot nieuws: de Dag van de Zorgcoördinator wordt de dag voor de Leerlingondersteuning. Ook kondigen we het LOB Congres voor 2020 aan. Genoeg te vertellen, lees er alles over op pagina 36 en 37.

En verder:
03 Colofon / Redactioneel
23 Column door Sabrina Blom
35 Kort Nieuws
39 Promo Bij de les