Bij de les — Jrg. 15 (januari 2019) nr. 4

Thema: liefde voor LOB

06 ‘Ik wilde dat mijn dochter zou falen’
Christel Isphording
‘Dyslexie, autisme of ADHD, dat zijn geen leerproblemen, dat zij gegevens. Hoe je ermee omgaat, daar zit de marge en het leerprobleem. Niet iedereen kan een Einstein worden, maar het vermogen om een bepaalde uitdaging aan te gaan hebben we allemaal.’ Aan het woord is André Baars, onderwijspsycholoog en keynote spreker op het LOB-congres van de NVS-NVL op 14 februari.

10 LOB en kansongelijkheid
Theo Grevers
Krijgt iedereen in Nederland dezelfde hulp bij het maken van een studie- en beroepskeuze of na het vastlopen in een studie? Theo Grevers, beroepskeuzeadviseur, vertelt over kansongelijkheid vanuit zijn ervaringen in de praktijk.

16 Loopbaanbegeleiding in elke vezel van een krimpregio
Harry Hoefakker en Jullie Smit
Het CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie is een school in een krimpregio. Hoe sla je een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Laat je inspireren door het goede praktijkvoorbeeld van het Leerwerkplein, waarvan het CSG Ulbe van Houten onderdeel uitmaakt. LOB-coördinatoren Harry Hoefakker en Jellie Smit vertellen over de start en het succes van dit LOB-project.

18 Hoe de associate degree langzaam zijn plek verovert
Leo Molenaar
In het hoger onderwijs zijn drie graden te onderscheiden: de bachelor, de master en de associate degree (Ad). Dit zijn internationaal erkende titels voor een opleiding aan een hbo of universiteit. We kennen ze alle drie, maar van dit rijtje is de associate degree toch wel de minst bekende.

28 Het loopbaandossier
Mireille Aalfs
Wat is het loopbaandossier precies? Wie werken er mee en waarom? Wat zijn de eisen van het loopbaandossier? En wat doet het vervolgonderwijs ermee? Mireille Aalfs geeft informatie over het verplichte loopbaandossier in het vmbo en vertelt over hoe waardevol het is om hier in het vervolgonderwijs mee verder te gaan.

Buiten het thema: 

12 Een half jaar na de invoering van de AVG
Pim Wijers
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad mei 2016 in werking. Tot 25 mei 2018 kregen bedrijven en instanties de kans om te voldoen aan de regelgeving opgesteld om jouw en mijn persoonsgegevens beter te beschermen. Tot op heden zijn de megabytes waarvoor gewaarschuwd werd nog niet uitgedeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Wat is de stand van zaken?

14 Riskant cannabisgebruik signaleren
Marjan Möhle en Marianne Maat
De meest leerlingen in het vo en mbo blowen niet, maar met de leeftijd nemen interesse en gebruik wel toe. Op school hoor je giechelige verhalen over een joint op een feestje. En dan is er die ene leerling die stoned in de klas lijkt te zitten. Wat doe je dan?

24 Pesten in the picture?!
Anke Visser
De week tegen pesten 2018 is alweer geruime tijd achter de rug. Een week per jaar aandacht voor pesterijen tussen leerlingen of studenten onderling is, als je erover nadenkt, behoorlijk minimaal. Vooral omdat we uit de Veiligheidsmonitor 2018 weten dat tenminste 5% van de leerlingen in het vo gepest wordt.

32 Boekenrubriek: The Careers Leader Handbook
Annemarie Oomen
Wat kunnen wij leren van de vormgeving van LOB in Britse scholen en mbo-instellingen? Voldoende, zo betoogt Annemarie Oomen in haar recensie van het Engelstalige The Careers Leader Handbook.

36 NVS-NVL Academie:  twee nieuwe cursussen!
Schrijf je in voor de ‘Vervolgcursus Decanaat (vo en mbo)’ en voor ‘Sta voor je keuze als zorgcoördinator (vo)’.

En verder

03 Colofon / Redactioneel
21 LOB-congres: Dít is de kracht van LOB
23 Column door Marinka Kuijpers
35 Kort Nieuws
39 Promo Bij de les