Bij de les — Jrg. 14 (november 2017) nr. 3

Thema: cultuurverandering

06 Hoe spreekt een zorgcoördinator de taal van de directie?
Pim Wijers
Hoe praat een zorgcoördinator de taal van de directie, om daarmee de eigen positie in de school te verstevigen en de ondersteuningsstructuur met de schoolcultuur te verweven?

10 Hoe we zijn verschoven van een eerstelijns naar een tweedelijns decanaat
Leo Molenaar
Ooit waren alle decanen binnen het havo en vwo eerstelijns. Ze voerden gesprekken met de leerlingen over profiel- en studiekeuze, verstrekten brochures over opleidingen, spraken met ouders.

13 Loopbaangericht opleiden: een cultuurverandering?
Marinka Kuijpers
In dit artikel gaat Marinka Kuijpers in op de vragen hoe cultuurverandering op school zich verhoudt tot ‘de leerling centraal’ en de cultuur waarmee we leerlingen helpen met keuzes maken.

16 Vertrouwenswerk op scherp
Anke Visser
‘Zowel vertrouwenspersonen in het vo als op roc’s dienen te beseffen dat zij onderdeel zijn van Wetgeving inzake klachtenbehandeling. De vertrouwenspersoon is géén leerling- of cursistenbegeleider’, legt Anke Visser uit over de functie van vertrouwenspersoon in het vo en mbo.

28 Ouders betrekken bij LOB: een good practice
Annemarie Oomen
Onderzoek toont steevast aan dat ouderbetrokkenheid een van de zeven LOB- activiteiten is die aantoonbaar bijdraagt aan een succesvolle studiekeuze in het hoger onderwijs. De Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle maakt hier werk van.

33 Veranderkracht en persoonlijk leiderschap
Pim Wijers
Je wilt LOB op de kaart hebben in school, of dat passend onderwijs goed geregeld is. Je zit boordevol goede ideeën, maar niemand lijkt ze te willen overnemen. Stomme collega’s? Of ligt de oplossing van dit probleem misschien wel bij jezelf?

Buiten het thema:

19 NVS-NVL LOB-congres
Redactie
Zet het in je agenda met een grote streep eronder: op 8 februari 2018 organiseren wij ons jaarlijkse LOB-congres Bouw Mee met LOB.

20 Het Expertisepunt LOB VO-MBO
Pim Wijers
Het Expertisepunt LOB VO-MBO is een door het ministerie van OCW geïnitieerd project, uitgevoerd door een onafhankelijk team vanuit de VO-Raad en de MBO Raad. De komende tweeënhalf jaar moet het landelijk bijdragen aan betere integratie van LOB binnen vo-scholen en mbo-instellingen.

24 Zorgcoördinatoren over de ondersteuning van jonge mantelzorgers
Alice de Boer, Simone de Roos en Hanne Janssens
Een praktisch artikel voor zorgcoördinatoren: hoe kunnen zij jonge mantelzorgers ondersteuning bieden vanuit school? Het vervolg op het artikel ‘Zorgcoördinatoren over de signalering van jonge mantelzorgers’ uit ons aprilnummer

37 Estafetterubriek – Als ik één ding binnen mijn school mocht veranderen…
Marc Drenth
De gastauteurs van deze estafetterubriek laten zich ongehinderd door budget, beleid en onbenulligheden uit over hun ideale school. Wat als zij het een dag voor het zeggen hadden?

En verder:

03 Colofon/Redactioneel
29 Column door Dirk Olsthoorn
30 Kort nieuws
38 Agenda NVS-NVL Academie
39 Promo Bij de Les