Bij de les — jrg. 13 (oktober 2016) nr. 2

Thema: Arbeidsmarkt

03 Colofon/Redactioneel

06 Vakmanschap in de 21e eeuw
Remco Pijpers
Vakmanschap in de 21e eeuw is niet meer mogelijk zonder dat je heel goed met ict kan omgaan. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Wat wordt er van de toekomstige vakman en -vrouw verwacht?

09 Interview Tom Heerts
Christel Isphording
Per 1 september heeft de MBO Raad een nieuwe voorzitter. Tom Geerts, opvolger van Jan van Zijl, begon zijn carrière door – op advies van een slimme decaan – express voor de havo te zakken.

12 Jongeren in een kwetsbare positie voorop
Annet Dankelman
Een bijzondere thuissituatie, specifieke leerbehoeften of gedragsproblemen zorgen ervoor dat jaarlijks steeds te veel jongeren uitvallen. Hoe kan het dat de uitvalcijfers binnen deze kwetsbare groep te hoog zijn? Hoe dringen we uitval terug en bieden we deze jongeren een goede toekomst?

14 Coachen met een visie in het praktijkonderwijs
Renske Gerritse
Coach en mentor Renske Gerritse pleit ervoor om de ambitie van de praktijkonderwijsleerling centraal te stellen in plaats van je te richten op ongewenst gedrag. Wat levert dat de leerlingen op?

16 Zien, voelen en ervaren
Hanneke Santegoeds
De Radboud UMC Health Academy organiseert beroepsoriënterende activiteiten voor middelbare scholieren. Studiekeuzeadviseur Hanneke Santegoeds vertelt hoe haar collega en zij een programma ontwikkelden dat een positieve bijdrage levert aan het studie- beroepskeuze proces in de zorg.

18 Medezeggenschap: Wat kan de MR voor decanen betekenen?
Leo Molenaar
Veel decanen geven aan het moeilijk te vinden om een brug te slaan naar de directie en daar hun ideeën voor het voetlicht te brengen. Zou de MR daarbij een rol kunnen spelen? Kan de MR decanen helpen van het eiland te komen.

23 Column door Dirk Olsthoorn

24 Opleiding camera’s-acteren
Pim Wijers
Acteren op de planken is heel wat anders dan acteren voor de camera. Acteur Hugo Metsers was de Nederlandse toneelcultuur beu en richtte 10 jaar geleden faaam op.

26 Vooruitblik op De Dag van de Zorgcoördinator 2016
Redactie
Bij wie liggen regie en eindverantwoordelijkheid uiteindelijk? Bij de leerling? Bij de zorgcoördinator? Op de Dag van de Zorgcoördinator, die dit jaar op 17 november plaatsvindt nabij Utrecht, zoeken we het antwoord.

28 Kort nieuws

30 Boek recensie
Martine Kleingeld
Bij de Les-lezer Martine Kleingeld recenseert The Leader in Me van Stephen R. Covey. Ook een onderwijsboek recenseren in Bij de Les? Mail naar hoofdredactie@nvs-nvl.nl

33 Energizer door Ivo Mijland

34 De nieuwe directeur van de NVS-NVL
Pim Wijers
Harry de Jonge nam voor de zomer afscheid als directeur van onze vereniging. Tessa Leonhard treedt in zijn voetsporen: ‘Ik wil lenen en onze achterban stimuleren om samen met mij de kar te trekken.’

37 Om naar uit te zien