Bij de les — Jrg. 13 (maart 2017) nr. 6

 Thema: Zorg voor uw leerling

06 Reflectie: wat er concreet misgaat in het Passend Onderwijs
Simone Rütten e.a.
In januari 2017 deden wij een oproep aan onze leden om te reflecteren op de staat van het Passend Onderwijs. Waar gaat het mis en hoe kan Passend Onderwijs beter?

13 Ouders en jongeren voorop in aanpak schoolverzuim
Sander Dierick, Birgit Willemsen en Martinique Walraven
‘Zorg voor kennis delen tussen zorg en onderwijs, luister naar ouders en jongeren en doorbreken taboes rondom psychische klachten’, zo stellen ervaringsdeskundigen in dit artikel.

18 Gewoon naar school met een beperking
Truda Zijp
Thijs de Lange had vanwege een motorische handicap van kinds af aan extra hulp nodig in de klas. Als geen ander weet hij hoe waardevol het is als je een vaste begeleider hebt die naar je luistert waar je altijd terecht kunt.

23 Jongeren verzwijgen depressieve gevoelens op school
Marjo van Lijssel
Ruim 80% van de Nederlandse jongeren praat niet over depressieve gevoelens met hun leerkrachten of klasgenoten. Dat blijkt uit een grootschalige social media-enquête onder ruim 11.000 jongeren tussen de twaalf en negentien jaar, uitgevoerd door de Mental Health Foundation

Buiten het thema:

16 Ingekomen brieven: eerste hulp bij LOB en Passend Onderwijs
Onze beleidsmedewerkers Peter Huwae, Simone Rütten en Inge Kirsten beantwoorden maandelijks al uw vragen over alles wat met LOB en Passend Onderwijs te maken heeft. Een selectie van de vragen en antwoorden staat in deze rubriek.

20 In het hoger onderwijs is 1 plus 1 soms 3
Leo Molenaar
Hoe zit het in ons land met de samenwerkingen in ons hoger onderwijs? Wat levert het op en zitten er ook nadelen aan? In dit artikel voorbeelden van opgeheven en gestarte samenwerkingen.

26 ‘Ik heb al veel meegemaakt’
Tim Mulder
Bijna de helft van de 11- en twaalfjarigen heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt, zo blijkt uit onderzoek van de ‘Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen’. In dit artikel een samenvatting en de resultaten van het onderzoek

34 Triggers voor radicalisering
Lars Nickolson
Wat heeft de dood van een naaste, schooluitval of een ervaring van discriminatie met radicalisering te maken? De Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed onderzoek naar doorslaggevende triggerfactoren in het radicaliseringsproces.

En verder:
03 Colofon/Redactioneel
22 Column door Annemiek Jonker
30 Kort nieuws
32 Estafetterubriek door Sabrina Blom
33 Boekrecensie: ‘Meester Bart op zijn best’, door Marianne Koot
37 Professionalisering: de cursussen van de NVS-NVL