Bij de les — Jrg. 11 (oktober 2015) nr. 7

Help! Mijn leerling komt uit de kast!
Pim Wijers
Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT) leerlingen: zitten ze bij u op school? Ja. Hoe ondersteunt uw school leerlingen die worstelen met hun genderidentiteit?

Op zoek naar de counselor
Evert Kloek
De NVS-NVL telt zo’n 120 tot 150 counselors. Wie zijn die counselors? En welke rol spelen zij anno 2015 bij de leerlingbegeleiding?

Een ACT Toolkit voor LOB
Albert de Folter en Tom Luken
Tom Luken en Albert de Folter namen het initiatief om een vernieuwende aanpak te ontwikkelen ter verrijking van het bestaande LOB-landschap voor de bovenbouw van havo-vwo.

Meer aandacht voor techniek in LOB
Annemieke Bartholomeus
Techniektalent.nu helpt vmbo’s in de nieuwe beroepsgerichte programma’s LOB vorm te geven, waarbij leerlingen de kans krijgen om te ontdekken of techniek iets voor ze is.

Vooruitblik: Dag van de Zorgcoördinator 2015
Redactie
Op woensdag 18 november vindt de Dag van de Zorgcoördinator plaats, met als hoofdthema: Kansrijk verschillend, omgaan met verscheidenheid in het onderwijs. Een vooruitblik naar een aantal opvallende hoogtepunten.

Red de leerling uit de kloof: deel 2
Pim Wijers
In West-Friesland is de pilot van Koploper in de School na een volledig schooljaar met succes voltooid. We spreken projectleider Mascha Postma op het moment dat de evaluatie van de pilot in de afrondende fase zit.

Het nieuwe cursusaanbod van de NVS-NVL
Redactie
Na succesvolle pilots zijn er dit jaar drie cursussen aan het aanbod van de NVS-NVL toegevoegd: Ouderbetrokkenheid en LOB, LOB en mentoraat en Vernieuwing vmbo en LOB.

Opinie: Het belang van de Nationale Studenten Enquête
Leo Molenaar
In dit artikel kijkt onze redacteur Leo Molenaar naar de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en becommentarieert hij het nut van deze gegevens.

En verder:

Colofon / Redactioneel

Kort nieuws

Column door Annemiek Jonker

Cartoon door Leen Baars

Energizer door Ivo Mijland

Mijn inspiratiebron: Nelson Mandela

Om naar uit te zien