Bij de les — Jrg. 11 (mei 2015) nr. 5

05 Colofon / Redactioneel

06 De zorgcoördinator in actie
Klaas Jan Terpstra, Marie Bos-de Vos en Marieke Soons
In het kader van Passend Onderwijs is er in school een groter aantal leerlingen met een zorgbehoefte dan voorheen. Hoe kun je signaleren en diagnosticeren welke zorg er nodig is?

10 Kort nieuws

12 Valkuilen van de antipestcoördinator
Anke Visser
Waarmee moet de antipestcoördinator rekening houden bij het oplossen van pestgedrag? ‘Pas op voor valkuilen!’ betoogt trainer en adviseur Anke Visser

15 Column
Annemiek Jonker

16 Een burn-out is niet voor watjes
Christel Isphording
Uit onderzoek van jongerenrant 7Days en Een-Vandaag blijkt dat 76% van de 2000 ondervraagde tieners de druk om te presteren op school als te hoog ervaart.

18 Somantisch Onvoldoende begrepen Lichamelijke klachten
Helene de Winter
‘Hoe kunnen we langdurig zieke leerlingen begeleiden naar een diploma?’ Dit artikel richt zich op leerlingen met Somantisch Onvoldoende begrepen Lichamelijke Klachten (SOLK).

21 Minder ziekteverzuim op school
Rolf Hiemstra
Rolf Hiemstra betoogt hoe een actieve benadering het ziekteverzuim onder leerlingen op het Parcival College in Groningen drastisch heeft verminderd.

22 Cartoon
Leen Baars

24 De Gele Tafel op ROC Rijn IJssel
Christel Isphording
Sinds het passend onderwijs in augustus 2014 ook op het mbo werd ingevoerd, is er sprake van extra waakzaamheid tijdens de intakeprocedure. Die leerlingen waar extra zorg voor nodig is, gaan door naar de Gele Tafel.

29 Energizer
Ivo Mijland

30 Talenten binnen de kunst
Marieke Snippe en Truda Zijp
Nederland heeft een breed aanbod aan kunstvakopleidingen. Hoeveel talent moet je hebben om toegelaten te worden? Deel 2 van ons tweeluik over kunstvakopleidingen.

32 Universitaire opleiding Fysiotherapie
Truda Zijp
Bij de Les besteedt met regelmaat aan een opmerkelijke, nieuwe of gewijzigde opleiding. Zinvol om nieuwe ideeën op te doen, bij te blijven en om leerlingen op de goede weg te helpen.

36 Wetenschap en techniektalent
Annemie Wetzels en Henderien Steenbeek
Het onderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen met het stimuleren van belangstelling voor wetenschap en techniek. Hoe doe je dat in de klas?

38 Om naar uit te zien